Klub lékařů Podorlicka
   
 
 
SEMINÁŘE

Odborné semináře Klubu lékařů Podorlicka pořádáme 10 krát ročně, vždy druhý nebo třetí čtvrtek v měsíci s výjimkou července a srpna.
Scházíme se ve vinárně hospody "U Novotnů" v Mistrovicích.
Program:
1. Zahájení v 18.00
2. Odborná přednáška (cca 1 hodinu)
3. Prezentace firmy (cca 10-15 minut)
4. Večeře
5. Různé
Ukončení bývá zpravidla mezi 21 - 23 hodinou.
Archív seminářů
Kudy se dostanete do Mistrovic ?