Klub lékařů Podorlicka
   
 
 
HISTORIE

    Píše se rok 1991, je něco přes rok po tzv. sametové revoluci a v České republice (ještě ve federálním Československu) již existuje Svaz českých lékařů (SČL). Tato skutečnost má ohlas i mezi lékaři NsP Žamberk a 19. dubna 1991 probíhá v hotelu U Medvěda v Jablonném nad Orlicí ustavující schůze oblastního kolegia Svazu českých lékařů. Účastníci schůze volí do svého čela 3-člennou radu: Dr. Petr Čížek - předseda, Dr. Jiřina Jirešová - pokladnice a Dr. Martin Kalina - jednatel.
    V dalších měsících probíhá několik schůzí kolegia, probírají se otázky související se vznikem profesních komor, zdravotních pojišťoven, vztahy s ústředím SČL, strategie voleb do různých orgánů v regionu atd. V roce 1991 - 1994 je v kolegiu SČL organizováno kolem 30-35 lékařů a schůzí se účastní kolem 20 členů. Postupem času dochází k plynulému snižování členské základny, členům se nelíbí styl práce kolegia ani osud finančních částek, které odcházejí do centra SČL. SČL postupně ztrácí své postavení silné odborové organizace a na mnoha místech jeho kolegia zanikají.
    Nespokojenost vládne i v kolegiu Podorlicka a na svém 15. setkání ve čtvrtek 3. března 1994 se rozhoduje, že se kolegium zruší. Všichni členové jednotlivě ukončují písemně své členství ve SČL. Zároveň je rozhodnuto, že se založí samostatná organizace s názvem Klub lékařů Podorlicka. Radě zanikajícího kolegia je uloženo provést veškeré administrativní úkony, související s touto záležitostí (vypracování stanov, zajištění registrace a zřízení účtu). Přípravný výbor podává žádost o registraci Klubu lékařů Podorlicka (KLP) na Civilně právní úsek ministerstva vnitra ČR dne 16.3.1994. Registrace je provedena 30. března 1994.
    Ustavující schůze KLP se uskutečňuje dne 5. května 1994 v hotelu U Medvěda v Jablonném nad Orlicí. Na tomto setkání je přijato 11 nových členů, takže celkový počet zakládajících členů KLP je 44.
První Rada KLP: Dr. Jirešová, Dr. Moravcová, Dr. Stejskalová, Dr. Veselá a Dr. Čížek (předseda).
 
    KLP je na světě.