Klub lékařů Podorlicka
   
 
 
Archív seminářů


Jablonné nad Orlicí: U Černého medvěda
05.05.1994: prim. MUDr. Radomír Lána:
Přehled nových léčebných metod na ORL oddělení v Ústí nad Orlicí
sponzor: Gedeon Richter (PharmDr. Eva Kučerová)

16.06.1994: Zástupce firmy Kardia:
KARDIA, nepřetržitě pracující diagnostická
a monitorovací síť
sponzor: Pharmacia (PharmDr. Šárka Hájková)

Mistrovice: U Novotnů
20.10.1994: MUDr. Josef Roček:
Akutní stavy v neurologii
sponzor: Roussel Uclaf (Dr. Bílková)

24.11.1994: MUDr. E. Havel:
Základní postupy v terapii hyperlipoproteinemií
sponzor: Fournier (Dr. D. Hassmanová)

14.12.1994: MUDr. Petr Dungl:
Kožní ikonografie
sponzor: Spirig AG (RNDr. P. Chocholouš)

16.02.1995: MUDr. J.Vybíral, MUDr. P.Lepší:
Hyperbarická oxygenoterapie
sponzor: Pliva (MUDr. Vilém Chocholatý)

30.03.1995: prim. MUDr. Jiřina Jirešová:
Antibiotika v praxi lékaře
sponzor: Glaxo (Stanislava Suchodolová)

04.05.1995: prim. MUDr. Jaromír Vítek:
Blokátory kalciového kanálu v praxi
sponzor: Glaxo (S. Suchodolová), Merckle (Dr. Šikula), Slovakofarma (Dr. Pekárek)

15.06.1995: prim. MUDr. Jiřina Jirešová:
Syndrom dráždivého kašle
sponzor: Lek Ljubjlana (PharmDr. Eva Rulová),
Laboratoires-Synthélabo (Ing. Šárka Rosová)

15.10.1995: MUDr. Ervín Rusek:
Kostrčový syndrom
sponzor: Ciba-Geigy (Dr. Marta Stolínová)

16.11.1995: prim. MUDr. Martin Procházka:
Akutní případy v pediatrii
sponzor: Sandoz (Mgr. Martin Myrdacz), Stapro
(Ing. Luňáček)

14.12.1995: prim. MUDr. Andrej Mikuláš:
Chirurgická onemocnění pankreatu
sponzor: Pierre Fabre Médicament (Dr. Petr Seidl)

15.02.1996: prim. MUDr. Josef Erben, DrSc.:
Diabetická nefropatie
sponzor: Hoechst Marion Roussel (Mgr. Jaroslav Koupil)


21.03.1996: MUDr. Marta Pavlová:
Desinfekce a sterilizace v ordinaci
k zabránění přenosu nemocí
sponzor: Hexanel (MUDr. Milan Svoboda)

18.04.1996: MUDr. Milan Široký:
Helicobacter pylori ve vztahu k zánětlivým
onemocněním GIT
sponzor: Astra Pharmaceuticals (PharmDr. Luboš Melichar)

16.05.1996: MUDr. Drahomíra Baštecká:
Revmatoidní artritida a její terapeutické přístupy
sponzor: Medimport (Alena Maixnerová)

17.10.1996: MUDr. Tomáš Paulysko:
Syndrom námahové angíny pectoris
sponzor: Synthélabo France (Mgr. Michal Štursa)

14.11.1996: MUDr. Ervín Rusek:
Koenzym Q 10
sponzor: UPSA laboratoires (MUDr. Václav Dostál)

12.12.1996: MUDr. Václav Šmejkal:
Diagnostika chorob štítné žlázy
sponzor: Merck (MVDr. Vladimír Štika)

23.01.1997: prim. MUDr. Vladimír Molnár:
Diagnostika a léčba plicních infekcí
sponzor: Pfizer (MUDr. Vladimír Luštík)

18.02.1997: prim. MUDr. Andrej Mikuláš:
Laparoskopické operace na chirurgickém oddělení
Červená Voda
sponzor: Hartmann - Rico (Ing. Jana Dvořáková)

20.03.1997: prim. MUDr. Řezníček:
Diagnostika a léčba hemokoagulačních poruch
sponzor: Eli Lilly ČR (Mgr. Vítězslav Šrámek)
15.05.1997: prim. MUDr. Jiřina Jirešová:
Antibiotika a mikrobiologie plicních zánětů
(specifických a nespecifických)
sponzor: Apotex ČR (Dr. Alena Smolíková)

19.06.1997: prim. MUDr. František Diblík:
Poruchy spánku
sponzor: Eli Lilly ČR (Mgr. Vítězslav Šrámek)

16.10.1997: MUDr. Jana Hatlová:
Problematika železa a sideropenických anémií
MUDr. Margita Vavříková:
Problematika vápníku a hořčíku
sponzor: Egis, Asta - Medica (přednášející)

13.11.1997: MUDr. Pavel Červinka:
ACE inhibitory v internistické praxi
sponzor: Hoechst Marion Roussel (Mgr. Jaroslav
Koupil)

09.12.1997: MUDr. Igor Herman:
Nové trendy v léčbě ICHS
sponzor: Ludwig Merckle (Alena Maixnerová)

15.01.1998: MUDr. Martin Lutonský, CSc.
Možnosti implantace endoprotéz na ruce na orto-
pedické klinice v Hradci Králové
sponzor: Berlin - Biochemie (Ing. Roman Maixner)

12.02.1998: MUDr. Baše:
Pokroky v léčbě hypertenze - Cozaar
sponzor: MSD (MUDr. Michaela Buchvaldová)

12.03.1998: MUDr. Jan Kulhánek:
Horečka nejasné etiologie
sponzor: Bristol-Myers Squibb (Jarmila Musilová),
Dezinfekce farmak (Ing. Luděk Skalický)

16.04.1998: prim. MUDr. Podrybná:
Léčba depresivních pacientů v ordinaci nepsychiatra
sponzor: Léčiva (MUDr. Ivana Amoussa)

14.05.1998: MUDr. Emilie Smrčková:
Základy léčby hypertenze
sponzor: Novartis (MVDr. Petr Mrázek), Yamanouchi
(Mgr. Jitka Krátká)

18.06.1998: prim. MUDr. František Sedláček:
Lymeská borrelióza, hepatitidy
sponzor: Pro.Med.CS Praha (MUDr. Ivona Plšková)

24.09.1998: MUDr. Ervín Rusek:
Uplatnění laseru v ambulantní praxi
sponzor: Hexanel (Hana Stará)

15.10.1998: MUDr. Vladimír Pidrman:
Tlumení neklidu v nepsychiatrických indikacích
a u starých pacientů
sponzor: Synthélabo (Mgr. Pavel Kvašinský, Mgr. Josef Jašek), AB Eica (Pavel Křepelka)

12.11.1998: MUDr. Milan Široký:
Funkční dyspeptický syndrom
sponzor: Synthélabo (Mgr. Pavel Kvašinský)

17.12.1998: MUDr. Roman Mottl:
Mikroangiopatické komplikace diabetes mellitus
a jejich léčba
sponzor: Hoechst Marion Roussel (Mgr. Jaroslav Koupil)

21.01.1999: MUDr. Matyášek:
51/99/1 Sympatický nervový systém při vzniku hypertenze,
možnosti léčebného ovlivnění
sponzor: Eli Lilly ČR (Dr. Marie Hufová)

16.02.1999: MUDr. Řehula:
51/99/2 Uroinfekce - nové trendy v terapii
sponzor: Ratiopharm (Alena Maixnerová)

18.03.1999: prim. MUDr. František Sedláček:
51/99/4 Virové hepatitidy - klinika, diagnostika a léčba
sponzor: Yamanouchi (Mgr. Jitka Krátká)

15.04.1999: MUDr. Josef Roček:
51/99/9 Neuralgie trigeminu, možnosti léčby
sponzor: Novartis (MVDr. Petr Mrázek)

20.05.1999: prim. MUDr. Radomír Lána:
51/99/13 Funkční endoskopická rhinochirurgie
sponzor: Spirig (Eva Trachtová)

17.06.1999: MUDr. Michal Bělobrádek:
51/99/17 Ekzematická onemocnění v ordinaci praktického
lékaře
sponzor: Schering-Plough (Mgr. Vladimír Täubner)

23.09.1999: MUDr. Lubomír Hejzlar:
51/99/18 Diagnostika a léčba uroinfekcí a erektilních
dysfunkcí
Sponzor: Pfizer (MUDr. Vladimír Luštík, CSc.)

21.10.1999: MUDr. Radek Pudil:
51/99/21 Pacient s ICHS a hypertenzí
sponzor: Sanofi-Synthélabo (Mgr. Jana Ptáčková,
Mgr. Josef Jašek)

18.11.1999: PharmDr. Miroslav Kubeček:
51/99/22 Chřipka
sponzor: Solvay Pharma (Dr. Miroslav Kubeček)

16.12.1999: MUDr. Irena Krčmová:
51/99/27 Klasifikace a léčba alergických rým
sponzor: Shering-Plough (Mgr. Vladimír Täubner)

20.01.2000: MUDr. Ladislav Pazdera:
51/00/02 Mozkové infarkty a krvácení v ambulanci praktického
lékaře
sponzor: UCB Pharma (MUDr. Miroslav Maruščák)

24.02.2000: MUDr. Ervín Rusek:
51/00/07 Hemoron - bezbolestivá forma léčby hemoroidů
sponzor:

23.03.2000: MUDr. Ronald Beno:
51/00/13 Léčba bolesti
sponzor: Slovakofarma (Mgr. Iveta Chvátalová)

20.04.2000: MUDr. Michal Bělobrádek:
51/00/15 Mykotická onemocnění - diagnostika, léčba
sponzor: Biochemie (MUDr. Josef Plášil)

18.05.2000: doc.MUDr. Jiří Vítovec, CSc.:
51/00/17 Hypertenze
sponzor: Lachema (MVDr. Jiří Valdhans)

15.06.2000: MUDr. Karel Zinek, prim. MUDr. Petr Hájek:
51/00/18 Kraniocerebrální problematika
MUDr. Tomáš Brož, prim. MUDr. Petr Hájek:
Spondylochirurgie
sponzor: Léčiva (Mgr. Šárka Kučerová)

21.09.2000: MUDr. Vladimír Koblížek:
51/00/20 Infekce dolních cest dýchacích
sponzor: Glaxo (MUDr. Radmila Čadílková)

19.10.2000: prim. MUDr. Jiřina Jirešová:
51/00/21 Antibiotika
sponzor: Dispolab (Jitka Fuchsová)

23.11.2000: MUDr. Pavel Gebouský:
51/00/23 Lymeská borrelióza
sponzor: Abbott Laboratoires (Ing. Daniel Šebík)

14.12.2000: MUDr. Milan Petržela:
51/00/26 Osteoporóza
sponzor: Slovakofarma (Mgr. Iveta Chvátalová)

18.01.2001: prim. MUDr. Jana Janečková:
51/01/01 Možnosti mikrobiologické laboratoře ve spolupráci
s ambulantními lékaři
sponzor: Lachema (MVDr. Jiří Valdhans)

15.02.2001: prim. MUDr. Jiřina Jirešová:
51/01/02 Možnosti použití chráněných penicilínů v ordinaci
praktického lékaře
sponzor: Lek Ljubjlana (PharmDr. Eva Sokolová)

15.03.2001: MUDr. Pavel Jedlička:
51/01/06 Prevence cévních mozkových příhod z pohledu
praktického lékaře
sponzor: Bristol-Myers Squibb (Michaela Kaštánková)

19.04.2001: MUDr. Daniela Dočkalová:
51/01/07 Použití Tebokanu v lékařské praxi
sponzor: ASI (Mgr. Monika Taterová)

24.05.2001: MUDr. Auzký:
51/01/10 Nitráty v léčbě ICHS
sponzor: Schwarz Pharma (PhDr. Petr Chaloupka)

21.06.2001: MUDr. Marie Kalinová:
51/01/11 Dyslipoproteinémie - jak dosáhnout klinického úspěchu
sponzor: Sanofi-Synthélabo (Mgr. Josef Jašek)

20.09.2001: MUDr. Ervín Rusek:
51/01/15 Průběžné výsledky léčby hemoroidů metodou
Hemoron. Zarůstající nehty-nový způsob léčby
sponzor: Grünenthal (RNDr. Imrich Frano)

18.10.2001: MUDr. Mojmír Jirků:
51/01/17 Léčba úzkosti, použití Anxironu
sponzor: ICN (Ivana Tarabová, Andrea Nasikovská)

15.11.2001: MUDr. Radek Pudil:
51/01/19 Blokátory kalciových kanálů v léčbě hypertenze
sponzor: Pfizer (Romana Salfická, Jana Zaňková)

13.12.2001: MUDr. Radkin Honzák:
51/01/22 Depresivní pacient v rukách lékaře nepsychiatra
sponzor: Lek Ljubljana (PharmDr. Eva Sokolová)

24.01.2002: prim. MUDr. František Sedláček:
51/02/02 Prionové choroby
sponzor: Léčiva (Mgr. Petra Hánělová)

14.02.2002: MUDr. Milan Petržela:
51/02/03 Osteoartróza
sponzor: Laboratoires-Fournier (Mgr. Alena Poláková)

14.03.2002: MUDr. Vladimír Bartoš:
51/02/04 Respirační infekce z pohledu pneumologa
sponzor: Krka (Mgr. Michael Fiedler)

18.04.2002: MUDr. Eva Matyášová:
51/02/05 Bolest a její léčba
sponzor: Lek Ljubjlana (PharmDr. Eva Sokolová)

23.05.2002: prim. MUDr. Jiří Novák:
51/02/07 Současný stav problematiky asthma bronchiale
v dětském i dospělém věku
sponzor: Astra Zeneca (Jana Doležalová)

13.06.2002: MUDr. Alena Novotná:
51/02/08 Spánek a jeho poruchy
sponzor: Sanofi-Synthélabo (Mgr. Josef Jašek)

19.09.2002: MUDr. Jiří Zajíc, MUDr. Václav Hanka:
51/02/10 Od endoteliální dysfunkce k dysfunkci erektilní)
sponzor: Pfizer (Romana Salfická)

17.10.2002: MUDr. Luboš Hlavička:
51/02/14 Depresivní poruchy v každodenní praxi
sponzor: Léčiva (Mgr. Petra Hánělová)

14.11.2002: MUDr. Jaroslav Báča:
51/02/16 Monitorování tlaku podle Holtera
sponzor: Bristol-Myers Squibb (Marika Krejčová),
ASI (Mgr. Monika Taterová)

12.12.2002: MUDr. Lenka Sýsová:
51/02/17 Péče o kůži (především dětskou)
sponzor: Natur Produkt (MUDr. František Stokláska)

23.01.2003: prim. MUDr. Jaromír Vítek:
51/03/03 Obézní diabetik
sponzor: Krka (Mgr. Michael Fiedler)

20.02.2003: MUDr. Libor Gabalec:
51/03/04 Omeprazol v ordinaci praktického lékaře
sponzor: Léčiva (Ing. Věra Mlynářová)

20.03.2003: MUDr. Alena Novotná:
51/03/05 Bolesti zad
sponzor: Sanofi-Synthélabo (Mgr. Josef Jašek)

10.04.2003: MUDr. Milan Široký:
51/03/08 Refluxní choroba a její léčba
sponzor: Lek Ljubjlana (PharmDr. Eva Sokolová)

15.05.2003: MUDr. Pavel Jedlička:
51/03/11 Ateroskleróza karotického řečiště
sponzor: Bristol-Myers Squibb (Marika Krejčová)

19.06.2003: MUDr. Martin Novák:
51/03/13 Komplikované infekty močových cest
sponzor: Laboratoires Fournier (Mgr. Alena Poláková)

18.09.2003: Prof. MUDr. Jiří Kvasnička:
51/03/14 Sartany v ordinaci praktického lékaře
sponzor: Léčiva-Zentiva (Ing. Věra Mlynářová)

16.10.2003: MUDr. Alena Novotná:
51/03/15 Nespavost
sponzor: Sanofi-Synthélabo (Mgr. Jitka Sondová)

13.11.2003: MUDr. Josef Bis:
51/03/17 Sekundární prevence ICHS - studie Evropa
sponzor: Servier (Ing. Jiří Gajdoš)

11.12.2003: MUDr. Roman Mottl:
51/03/18 Jistoty a úskalí laboratorního vyšetření lipidů
sponzor: Bristol-Myers Squibb (MUDr. Josef Vytlačil)

15.01.2004 MUDr. Soňa Hlavová
Křížem krážem urologickými problémy v praxi
Firma: LEK Pharma - Mgr. Daoudová

26.02.2004 MUDr.David Skorunka
Moderní léčba depresev v primární péči
Firma: Zentiva - MUDr. Syrovátková

26.03.2004 Společenský večer u příležitosti 10 výročí založení KLP

15.04.2004 MUDr. Marti Kouda
Hemoroidy
Firma: Servier - Ing. Zemanová

13.05.2004 Pharm. Dr. Simona Václavková
Antidepresiva
Firma: KRKA - Mgr. Šindler

17.06.2004 MUDr Pavel Franc
Srdce a ledviny
Firma: BMS - MUDr. Vytlačil

23.09.2004 MUDr. Libor Gabalec
Gastropatie NSA
Firma: Zentiva - MUDr. Syrovátková

25.10.2004 MUDr. Josef Roček
Léčba ischemických mozkových příhod
Firma: KRKA - Pharm. Dr. Václavková

25.11.2004 MUDr. Pavel Franc
Metabolický syndrom
Firma: BMS - MUDr. Vytlačil

6.12.2004 MUDr.Igor Herrmann
Podávání nitredipinu u hypertoniků ve vztahu k CMP a poruchám kognitivních funkcí - demencím.
Firma: Berlin-Chemie, Mgr.Martina Čechmanová

20.01.2005 Mgr. Tomáš Fiala Ph.D.
Analgetika v léčbě bolesti
Firma: ZENTIVA - Ing. Věra Mlynářová

17.02.2005 MUDr. Jan Brádka
Bolestivé syndromy ramenního kloubu
Firma: BERLIN – CHEMIE, Mgr. Robert Šmétka

24.03.2005 prim. MUDr. Vratislav Dědek
Atorvastatin v ordinaci lékaře
Firma: ZENTIVA. Ing Mlynářová

14.04.2005 prim. MUDr. Antonín Gaja, CSc.
Přínos ACEi ve světle nejnovějších poznatků
MUDr. Bohdan Křupka Ph.D.
Použití myorelaxancií v klinické praxi
Základní vyšetřovací postupy v ordinaci praktického lékaře
Firma: SANOFI AVENTIS- Mgr. Jaroslav Vrána

12.05.2005 MUDr. Libor Hemžský
Rizikové faktory KV
Firma: Bristol-Myers Squibb - M UDr. Josef Vytlačil

09.06.2005 MUDr. Václav Dostál
Profil Alzheimerovy a vaskulární demence – vliv nitrendipinu
Firma: BERLIN – CHEMIE - MUDr. Pavel Kos

20.10.2005 MUDr. Markéta Šveřepová
Kritické situace v hypertenzi
Firma: BRISTOL-MYERS SQUIBB - Vladislava Roulová

24.11.2005 Mgr. Monika Taterová
Klinické využití Sinupretu v praxi
Firma: ASI - Ivana Rožnovská

15.12.2005 prim.MUDr. Ján Šándor
Laparoskopická hysterektomie
Firma: Winthrop – Veronika Prudká, Andrea Librová

19.01.2006 MUDr. Miloš Jansa
Termoplastické vložky do bot
Firma: TEVA – Alena Maixnerová

16.02.2006 p rim. MUDr. Jiří Veselý
Obezita a kardiovaskulární onemocnění
Firma: Zentiva – Dr.Tomáš Fiala, Mgr. Jana Kralovcová

16.03.2006 Prim. MUDr. Jiřina Jirešová
Antibiotika v současné léčbě
Firma: Bristol-Myers Squibb - Vladislava Roulová

6.04.2006 MUDr. Patrik Lisý
Současné možnosti racionální terapie perorálními antidia-betiky (PAD)
Firma: Berlin –Chemie - Mgr. Martina Čechmanová

11.05.2006 RNDr. Helena Jiřincová
Ptačí chřipka
Firma: TEVA – Ján Klzo

15.06.2006 MUDr. Yvona Hrčková
Léčba hypertoniků ve vašich ambulancích
Firma: Servier - Mgr. Martina Krtičková

21.09.2006 prim.MUDr.Jiří Veselý
Obezita a její komplikace
Firma: Abbott Laboratoires - Mgr. Radka Nečasová

2.11.2006 MUDr. Miroslav Cvejn
Osteologie v praxi
Firma: MSD - Petr Šenkyřík

6.12.2006
Blok promítání a povídání z turistických akcí členů KLP

14.02.2007
MUDr. Josef Bis
Originály versus generika
Firma: Servier - Mgr. Martina Krtičková

14.03.2007
prim.MUDr. Marián Kuchár
Léčba migrény
Firma: Zentiva - Mgr. Veronika Večeřová

12.04.2007
MUDr. Iva Pandulová
Komplikovaný hypertonik s diabetem
Firma: Berlin – Chemie - PhDr. Martina Čechmanová

10.05.2007
MUDr. Karel Roztočil
Chronická žilní insuficience
Firma: Novartis - Mgr. Aleš Březina

20.09.2007
MUDr. Petr Vymětal, Ph.D.
Kardiometabolický syndrom
Firma: Abbot

15.11.2007
MUDr. Petr Vymětal, Ph.D.
Kardiovaskulární rizikové faktory
Firma: Berlin –Chemie

13.12.2007
prim. MUDr. Jiří Veselý
Studie ADVENCE
Firma: Servier

17.1.2008
PhDr. Jana Klumparová
Psychosomatika v ordinaci praktického lékaře

21.2.2008
MUDr. Jan Špička
Endoprotetika a její úskalí
Firma: MSD

10.4.2008
MUDr. Pavel Kos
Klinické studie
Firma: Berlin-Chemie

15. 5. 2008
MUDr. Jiří Haltmar
Hypertenze a hyperlipoproteinemie očima praktického lékaře
Firma: Solvay Pharma

12.6.2008
MUDr. Zita Hucková
Neorganické poruchy spánku
Firma: MEDI-AP

18.9.2008
MUDr. Jana Píšová
Od betablokátorů k ACE inhibitorům a zpět
Firma: Sanofi-Aventis

9.10.2008
Martin Chládek: Uzavřený odběrový systém
MUDr.Marta Pavlová: Provozní řád
PharmDr. Miroslav Kubeček: Očkování proti chřipce
Firma: Solvay

13.11.2008
MUDr.Jiří Haltmar
Organoprotekce a léčba hypertenze
Firma: Berlin-Chemie

11.12.2008
Prim. MUDr. David Bayer
Psychiatrický pacient v ordinaci PL
Firma: Sandoz

22.1.2009
Prim. MUDr.Jiří Veselý
Stáří a hypertenze
Firma: Servier

19.2.2009
MUDr. Zita Hucková
Sociální aspekty v péči o pacienty s psychiatrickým onemocněním
Firma: MEDI- AP

19.3.2009
MUDr.Jan Špička
Artroskopické výkony na velkých kloubech
Firma: MSD

9.4.2009
MUDr. Lenka Dejdarová Tyreopatie
Firma: Berlin-Chemie

14.5.2009
MUDr. Michal Švarc Antihistaminika: Starý problém, nové možnosti
Firma: Krka

18.6.2009
MUDr. Jan Špička Vybrané kapitoly z ortopedie nohy
Firma: MSD

17.9.2009
MUDr. Pavel Slezák Virové hepatitidy
Firma: GSK

15.10.2009
MUDr. Jan Ledeč Refluxní choroba jícnu
Firma: Krka

5.11.2009
MUDr. Iva Pandulová Hypertenze a subklinické poškození mozku
Firma: Berlin-Chemie

10.12.2009
MUDr. Václav Ravlyk ICHS – praxe a možnosti léčby
Firma: Servier

21. 1. 2010
prim. MUDr. Jiřina Jirešová ATB v současné léčbě
Firma: Sandoz

18. 2. 2010
MUDr. Hana Junková: Enteroragie
Firma: ASP Czech

18. 3. 2010
MUDr.Lukáš Stejskal: Antikoagulační léčba žilní trombózy a plicní embolie
Firma: Sanofi – Aventis

15. 4. 2010
MUDr. Vladimíra Reslerová: Umíme léčit hypertenzi?
Firma: Berlin-Chemie

17. 6. 2010
Iva Petrová, DiS. : MobiVen Micro v terapii varixů a hemoroidů
Firma: VULM

16. 9. 2010
Ing. Karel Vojta: Jemenem na kole
Firma: Krka

14. 10. 2010
prim. MUDr. Jiří Veselý: Současný pohled na léčbu dyslipidemie
Firma: Richter Gedeon

11. 11. 2010
MUDr. Pavel Kos: Potřebujeme nové molekuly?
Firma: Berlin-Chemie

9. 12. 2010
MUDr. Jiří Zajíc: Arteriální hypertenze: nikdy není pozdě na léčbu
Firma: Servier

19. 1. 2011
MUDr. Zdeněk Stráník: Euthanasie
Firma: VULM

17. 2. 2011
MUDr. Jaromír Vítek: Rosuvastatin v praxi praktického lékaře
Firma: Sandoz

17. 3. 2011
MUDr. Petr Třeštík: Kožní infekce
Firma: Spirig

14. 4. 2011
Katka Knolová: Rázová vlna
Firma: KLP

12. 5. 2011
MVDr. Klára Eichacker: Syndrom suchého oka
Firma: Alcon

16. 6. 2011
MUDr. Andrej Myjavec: Sekundární prevence u pacientů po infarktu myokardu
Firma: Servier

15. 9. 2011
Prezentace firmy Krka

13. 10. 2011
MUDr. Jan Marek: Syndrom srdečního selhání
Firma: Abbott

16. 11. 2011
MUDr. Vladimír Cvrček: Osteoporóza a nové trendy v její léčbě
Firma: Berlin Chemie

8. 12. 2011
MUDr. Otakar Sotona: Operace primárních varixů
Firma: Servier

19. 1. 2012
Ing. Karel Vojta: Afrikou na kole
Firma: VULM

16. 2. 2012
Seminář se z důvodu sněhové kalamity nekonal

15. 3. 2012
MUDr. Zdeněk Novotný: Léčba vertebrogenních potíží
Firma: Sandoz

19. 4. 2012
MUDr. Josef Kubát: Přístup k pacientům s krvácením do horní části GIT
Firma: Stada Pharma

17. 5. 2012
MUDr. Petr Třeštík: Kožní nádory
Firma: Spirig

21. 6. 2012
Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.: Posttrombotický syndrom
Firma: Servier

20. 9. 2012
MUDr. Václav Ravlyk: Nové trendy v léčbě hypertenze
Firma: Abbott

18. 10. 2012
Martin Vítek: Na kole po USA od východu k západu
Firma: Stylpharma

15. 11. 2012
Seminář se nekonal

13. 12. 2012
MUDr. Tomáš Lazarák: Péče o pacienta po CMP
Firma: Servier

17.1.2013
MUDr. Soňa Hlavová: Zacvičte s inkontinencí
Firma: Krka

17.2.2013
MUDr. Jan Belobrádek: Domácí  násilí
Firma: Sandoz

14.3.2013
Mgr. Jan Starý: Očkování proti klíšťové encefalitidě
Firma: Actavis

10.4.2013
MUDr. Jitka Vydrová: Papilomatóza hrtanu
Firma: MSD

16.5.2013
MUDr. Milan Široký: Nežádoucí účinky NSA
Firma: Stada

13.6.2013
MUDr. Božena Jurašková, PH.D.: Nové pojetí geriatrické péče
Firma : Servier

12.9.2013
MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.: Dráždivý tračník v ordinaci PL
Firma: Abbott

8.10.2013
Prof.MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA: Léčba DM 2. typu
Firma: MSD

7.11.2013
Pharm.Dr. Pavel Hoder: Venofarmaka
Firma: Stylpharma

10.12.2013
MUDr. Yvona Hrčková: Praktické zkušenosti v kasuistikách
Firma: Servier

15.1.2014
Katka Knolová: Nové rehabilitační metody
Ing. Karej Vojta: Filipíny
Firma: Polikliniky Žamberk

12.2.2014
Michal Hruška: Kvalita z Finska
Mgr. Michal Jungman: Glukosamin sulfát
Firma: Vitabalans

13.3.2014
MUDr. Jaroslav Prokop: Doporučené postupy v KPR
Firma: ve vlastní režii KLP

16.4.2014
Mgr. Petr Panýr: Právní aspekty lékařské praxe
Firma: MSD

15.5.2014
MUDr. Petr Třeštík: Chyby a omyly na cestě k dermatologické diagnóze
Firma: Unimedpharma, Galderma

11.6.2014
MUDr. Miloslav Pirkl: Obecné principy CHŽI
Firma: Servier

17.9.2014
MUDr. Petr Hrubeš: Snižování dávky alkoholu v počátečních stádiích závislosti na alkoholu
Firma: Lundbeck

9.10.2014
Jan Chroust: Komplexní informační systém pro ordinace
Firma: Tersinida

6.11.2014
MUDr. Václav Ravlyk: Fixní trojkombinace v léčbě hypertenze
Firma: Servier

11.12.2014
MUDr. Ivan Schlemmer: Katarakta a její léčba

Firma: ve vlastní režii KLP