Klub lékařů Podorlicka
 
 
 
Kdo jsme


Jsme zájmovou a profesní organizací lékařů a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví . Sdružujeme samostatně pracující lékaře i lékaře v zaměstnaneckém poměru, manažery, marketingové pracovníky, lékařky na mateřské dovolené i důchodce.
         
Jsme samostatná, dobrovolná a nezávislá organizace.
Působíme v severní části Pardubického kraje a okresu
Ústí nad Orlicí v oblasti Žamberku, Letohradu,
Jablonného nad Orlicí, Mladkova, Králík a Červené Vody.
         
Našimi základními cíli jsou upevnění profesní sounáležitosti, podpora soustavného vzdělávání a ochrana a obhajoba práv a zájmů členů.