Klub lékařů Podorlicka
   
 
 
Cyklistická soutěž

Cyklistická soutěž KLPCílem soutěže je navštívit na jízdním kole co nejvíce měst České republiky a získat co největší množství bodů.
   Seznam měst a jejich bodové hodnocení je uveden na začátku osobní knížky cyklisty (dále OKC). Seznam je konečný a nebude se v dalších letech doplňovat (i když je pravděpodobné, že budou další obce povýšeny na města).
   Myšlenka soutěže vznikla v roce 2001.
   MUDr. Čížek vznesl dotaz na Sdružení měst a obcí na kompletní seznam měst v ČR. Paní, se kterou jednal se velice divila, na co takový seznam potřebuje (jak kdyby to bylo něco tajného). Nakonec mu sdělila, že takový seznam nemají. Proč tedy takováhle instituce existuje ????????
   Takže seznam musel náš předseda vytvořit z internetových stránek www.obce.cz, které ovšem nikdo pravidelně neaktualizuje.
   Osobní knížky cyklisty vázal pan Fogl v Žamberku.
   Celá soutěž byla organizována ve značné časové tísni, aby se mohla odstartovat od 1.1.2003.

Pravidla
  
 PRAVIDLA SOUTĚŽE MĚSTA (MĚSTEČKA)

1. Cílem soutěže je navštívit na jízdním kole co nejvíce měst České republiky a získat co největší množství bodů. Celkový počet měst je 527, městeček je 160.
2. Seznam měst a jejich bodové hodnocení je uveden na začátku osobní knížky cyklisty (dále OKC). Bodovat lze pouze ve vyjmenovaných městech a v každém městě pouze jedenkrát. Za každé navštívené město se získává 1 nam (1 nam = 1 navštívené město).
3. Soutěž probíhá ve 2 kategoriích:
a) zlatý pohár KLP - rozhodující je počet navštívených měst (počet namů)
b) stříbrný pohár KLP - rozhodující je počet získaných bodů.
4. Soutěžící s sebou vozí OKC a v každém navštíveném městě si nechá v příslušné kolonce potvrdit návštěvu. Potvrzení se skládá s data návštěvy, razítka a podpisu potvrzující osoby. Razítko lze získat na těchto místech: městský úřad, nádraží, pošta, restaurace nebo jiná instituce. Razítko musí být čitelné a musí na něm být zřetelný název města.
5. Každé město má přiděleno pevný počet bodů podle vzdušné vzdálenosti od Mistrovic: do 100 km 1 bod, od 100 do 200 km 2 body a nad 200 km 3 body. Počet bodů je uveden v seznamu měst na začátku OKC.
6. Za razítka lze získat následující počet bodů:
a) kulaté razítko města z městského úřadu: 3 body
b) hranaté razítko MÚ, razítko železniční stanice nebo pošty: 2 body
c) razítko restaurace nebo jiné instituce: 1 bod
(Příklad bodování: návštěva Aše [kulaté razítko MÚ (3 body) + fixní bodové hodnocení za vzdálenost (3 body) = celkem 6 bodů], návštěva Vamberka [razítko z restaurace (1 bod) + fixní bodové hodnocení za vzdálenost (1 bod) = celkem 2 body]). U žen se součet bodů násobí koeficientem 1,2.
7) V každém městě lze získat pouze jedno razítko. Není přípustné nahradit méně hodnocené razítko později lépe hodnoceným razítkem.
8) Do města lze dojet z místa bydliště na kole nebo využít kombinaci přiblížení autem, autobusem či vlakem a dojezdu na kole.
9) Soutěž začíná dne 01.01.2003 a probíhá do odvolání.
10) Vyhodnocení soutěže se provádí každý rok k 31.12. na společném setkání soutěžících v lednu následujícího roku. Hodnotí se:
a) celkový počet namů a celkový počet bodů (trvale se sčítá) : velký pohár (zlatý i stříbrný)
b) počet namů a počet bodů za uplynulý kalendářní rok: malý pohár (zlatý a stříbrný)
c) první rok se provádí pouze hodnocení b)
11) Každý soutěžící se zavazuje, že bude soutěžit poctivě a průběžně si eviduje počet najetých kilometrů.
12) Průběh soutěže se eviduje v knize. Za její vedení zodpovídá předseda KLP.
13) Od 01.06.2005 se soutěž rozšiřuje o kategorii městeček. Soutěž probíhá stejně jako u měst, samostatně, ale pouze v kategorii obdobné bodu 10)b. Soutěží se o červené a modré tričko.

PRAVIDLA SOUTĚŽE VRCHOLY

1. Cílem soutěže je navštívit na jízdním kole případně pěšky co nejvíce soutěžních vrcholů České republiky a získat co největší množství bodů. Celkový počet vybraných vrcholů je 60. Soutěž začíná 01.06.2005.
2. Seznam vrcholů a jejich bodové hodnocení je uveden na začátku osobní knížky cyklisty (dále OKC).
Příslušné kolonky jednotlivých vrcholů jsou na konci OKC. Bodovat lze pouze na vyjmenovaných vrcholech a na každém vrcholu pouze jedenkrát.
3. Soutěžící s sebou nevozí OKC, ale fotoaparát (nejlépe digitální). Při návštěvě vrcholu si pořídí fotografii, na které je soutěžící, kolo a záběr vrcholu.
Po návštěvě si do OKC zapíše do příslušné kolonky datum a zakřížkuje buď kolo nebo pěšky. Fotografii v digitální podobě s popisem odevzdá začátkem prosince soutěžního roku předsedovi KLP.
4. Bodování. Za návštěvu vrcholu pěšky lze získat přidělený počet bodů. Za návštěvu na kole se přičítají 2 body. Za pořízení fotografie a její předání se přičítají 3 body. U žen se celkový počet bodů násobí koeficientem 1,2.
{Příklad bodování: návštěva vrcholu Plechý ženou na kole, fotografie odevzdána: (16 fixních bodů + 2 body za kolo + 3 body za fotografii) x 1,2 = 25,2 bodů; návštěva Řípu mužem pěšky bez fotografie: (6 fixních bodů + 0) = 6 bodů}
5. Soutěží se o nejlepšího vrchaře KLP. Odměnou je zelené tričko se znakem KLP a rokem vyhlášení. Body se trvale sčítají, vítěz se vyhlašuje každý rok.


Fotogalerie soutěžících

Poháry
Poháry pro cyklistickou soutěž vyrobila firma SAHM v Zálší u Chocně a brousila známá letohradská rytečka skla Iva Majvaldová ve svém ateliéru IVKO Letohrad. Pro vítěze je připraven malý a velký zlatý a stříbrný pohár, pro ostatní cena útěchy (malá kopie poháru).

 
Výsledky CS KLP 2013
 
Výsledky CS KLP 2012
 
Výsledky CS KLP 2011
 
Výsledky CS KLP 2010
 
Výsledky CS KLP 2009