Klub lékařů Podorlicka
   
Aktuality
 
Archív aktualit - 2015

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 

12.12. 2015  - vánoce

Drazí členové a příznivci Klubu lékařů Podorlicka!
Přejeme Vám krásné, pohodové, bílé a ničím nerušené vánoční svátky. Přejeme Vám pevné zdraví v nadcházejícím roce!


10.12. 2015 – seminář v Mistrovicích

Na semináři ve vlastní režii KLP nás cestovatel, dobrodruh, ředitel Polikliniky Žamberk s.r.o. a nejscestovalejší člen KLP Ing . Karel Vojta seznámil se svými zážitky z cyklistického putování „ostrovem svobody“ z východu na západ. Poutavé vyprávění proložené originálními fotografiemi nám nejednou polechtalo bránici.
Ve společenské části večera jsme popřáli našim jubilantkám MUDr. Jarmile Janákové a MUDr. Kamile Žižkové. Oběma dámám přejeme i nadále zářivý úsměv, neutuchající optimismus, pevné zdraví a všeobecnou pohodu. Děkujeme za občerstvení!
Předseda vybral poplatek za účast na cykloakci v roce 2016. Počet přihlášených je stejný jako v předchozích letech, tj. kolem třiceti.


5.11.2015 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Martin Kubrycht se narodil v Mostu. Žije v Pardubicích, vystudoval lékařskou fakultu v Hradci Králové, pracuje na kardiologii v nemocnici v Pardubicích, má atestaci z kardiologie. Mezi je koníčky patří sport a  rodina. Již v Mistrovicích jednou přednášel.
Pan doktor hovořill o možnostech léčby hypertenze. Kombinační léčba až 5x účinnější než monoterapie. Hovořil i o důvodech selhání léčby. S fixní kombinací antihypertonik má dobré zkušenosti.
K večeři  byla výborná kachna, víno a zákusky jsme měli od naší jubilantky MUDr. Lenky Urbanové.

Přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a pohodu !

8.10.2015 – seminář v Mistrovicích

MUDr. Libor Gabalec, Ph.D. se narodil v Opočně. Absolvoval LF UK v Hradci Králové. Po promoci nastoupil do nemocnice v Ústí nad Orlicí. Má atestace z vnitřního lékařství a z gastroenterologie. Odborně se zaměřuje na nespecifické střevní záněty. Ve volném čase se učí jazyky (nyní španělštinu), rekreačně sportuje a má dva psy.
Tématem přehledné a prakticky podané přednášky byla „Role praktického lékaře v přípravě na kolo(no)skopii“. Nomenklaturně je správně koloskopie. V ČR dobře funguje screening kolorektálního karcinomu. Ročně je zachyceno 8 tis. nových případů, 4 tis. pac. zemřou.  Karcinom tlustého střeva je prevencí velmi dobře ovlivnitelný, proto je prevence tak důležitá. Přednášející se věnoval TOKS (test na okultní krvácení) a jeho slabinám. Zajímavá byla i část věnovaná historii přípravy na koloskopii (diety, projímadla, manitol, golytely, fosfáty) a část věnovaná rizikům nedostatečné přípravy a nejčastějším selháním koloskopie. V roce 2014 bylo v ČR provedeno 240 tis. koloskopií. Názorné byly fotografie hodnocení přípravy střeva (A,B,C,D).
Jak by měla vypadat dietní příprava před koloskopií? 5 dní předem je třeba vynechat některé léky (hlavně železo, antikoagulancia), 3 dny před výkonem nejíst ovoce, slupky, zrní. Den před výkonem nic nejíst, jen se pije, nikoli však káva, čaj, alkohol. Podávají se vysoko nebo nízko objemové přípravky, celkový vypitý objem u obou je nakonec stejný, 3 – 4 litry. Dnes se doporučuje dělená (split) příprava, která se ukončí  4 hodiny před výkonem.
Přednášející se podrobně věnoval dostupným preparátům a jejich hodnocení:  fosfáty (pozor u nefropatií), Picoprep, Moviprep, Fortrans (nejvyšší účinnost, nejnižší riziko, nic moc chuť)a novinka Eziclen.
Jaká jsou tedy doporučení pro praxi? Poučit pacienta, dieta před koloskopií, dělený režim a příprava dle typu pacienta. Doplatky jsou u všech preparátů max. do 50 Kč.
Diskuse byla věnována screeningu, objednacím dobám na gastroenterologii, úhradám a případné hospitalizaci.
Zástupce firmy BII ing. Samek prezentoval nový preparát Eziclen, který má snadnou a komfortní přípravu, dobrou účinnost a bezpečnost. Dále prezentoval preparáty Forlax, Smecta a Tanakan.
Přátelské kolegiální poklábosení  zakončilo po všech stránkách příjemný večer.


10.9.2015 – seminář v Mistrovicích

Vzhledem k tomu, že předseda byl na výpravě za hmyzem na Slovensku, byl první poprázdninový seminář pod taktovkou MUDr. Jiřího Haltmara. Ten pozval firmu CGM, aby v  plně zaplněné vinárně hostince U Novotných prezentovala téma Elektronizace zdravotnictví.
Přednášející Dalimil Nevečeřal (kterého doplňoval Ing. Taške) se v úvodu přednášky věnoval legislativním požadavkům na zabezpečení a eReceptu (komunikace s centrálním úložištěm SUKL, ID receptu a čárový kód, výhody vs. nevýhody).   V části věnované eNeschopence  (odeslání PN a hlášení změn na OSSZ) jsme se dozvěděli, že další díly PN se stejně musí tisknout.
Obsáhlá část přednášky věnovaná certifikátům nám objasnila hlavní rozdíly mezi kvalifikovaným a komerčním certifikátem.
Závěr přednášky patřil projektům  eHealth a eServises  (on line služby pro pacienty) a srovnání produktů  Medical Net s konkurenční eZprávou.
Ve společenské části programu jsme popřáli pevné zdraví a vše nejlepší k životnímu jubileu MUDr. Jindřichu Novohradskému.


21.6.205 – cykloakce KLP

Letošní ročník cykloakce KLP nás zavedl na Valašsko, do centra Vizovických vrchů, rodiště Bolka Polívky, Rudolfa Jelínka a Jóžina z bážin.
Dvě a půl hodiny cesty autem nás přenesly do příjemné krajiny rázovitých lidí, jejichž životy ovlivňují ovocné destiláty a hlavně švestky. Ubytování v rekreačním středisku Revika bylo správně retro, chyběl nám jen rudý šátek kolem krku. Restaurační služby byly super, hlady ani žízní jsme netrpěli. Největší nedočkavci dorazili už v týdnu, největší opozdilci posíleni zážitky ze Smetanovy Litomyšle přijeli po půlnoci na pátek.
Páteční ráno nás probudilo bubnování dešťových kapek ve zrychlujícím se rytmu. Předpověď byla nejistá a tak na kolo sedli jen ti nejodvážnější a před obědem se vydali na zkrácenou  trasu prvního dne. Ostatní vyrazili za zajímavostmi okolí. Někdo do krajského města Zlína, někdo za Vincentkou a Jurkovičem do Luhačovič a někdo do Vizovic. Ve Vizovicích mají pěkně opravený zámek, skvělou čokolaterii, kvalitní restaurace. Co jsem postrádal ? Muzeum nebo jakoukoli jinou expozici  vizovického pečiva… Odpoledne jsme se všichni sešli k odborné exkurzi ve firmě R. Jelínek. S výkladem jsme si prošli areál firmy, dozvěděli se spoustu zajímavostí o pálení ovocných destilátů, košer výrobě, ochutnali jsme výrobky firmy a nakoupili jsme si v podnikové prodejně. Večer jsme strávili další degustací za doprovodu našich klubových kytaristů.
V sobotu jsme se probudili do slunečného rána a bylo jasné, že dnes si šlápneme do pedálů všichni. Na úvod nás čekalo ostré pětikilometrové stoupání na rozhlednu Doubrava. Po zdolání 174 schodů jsme se pokochali krásným výhledem a kolem vybuchlého muničního skladu ve Vrběticích jsme dorazili do Valašských Klobouků. Jiní zvolili trasu s výhledem na památník osady Ploština (román Smrt si říká Engelchen).  Po opětovném překonání hlavního hřebene Vizovických vrchů jsme už jen sjeli do Vizovic, kde jsme se v cukrárně odměnili za prožité útrapy.

Sobotní večírek utekl jako voda a po nedělní snídani nezbylo než vyrazit k domovům, abychom mohli odpočati a plni sil dále sloužit zdraví lidu.

21.5.2015 – seminář v Mistrovicích

Minutou ticha za zemřelého prim. MUDr. Jiřího Jireše jsme zahájili tradiční seminář v Mistrovicích.

Mgr. Josef Rous z firmy Novartis uvedl svým vystoupením téma Komplexní účinek pro lepší kompenzaci DM 2. typu. Odpověděl na otázky : Proč je důležitá včasná léčba diabetu? , Co je to latentní prediabetes?, Je sulfonylurea stále in? , Co je to „metabolická paměť“? a dále pohovořil o molekule vildagliptinu, společných doporučeních ADA/EASD 2015 k léčbě diabetu a představil preparáty Galvus a Eucreas.

Přednášející MUDr. Kamila Žižková pochází z Vysokého Mýta. Absolvovala 2. LF UK v Praze. Po promoci nastoupila na interní oddělení nemocnice ve Vysokém Mýtě. Má atestace z interny, diabetologie a praktického lékařství. Ve volném čase ráda chodí na výlety a čte.
MUDr. Žižková prezentovala tři zajímavé kasuistiky z diabetologie.
MUDr. Stráník nás pozval na Mezinárodní hudební festival do Letohradu.

Příští seminář v Mistrovicích bude až v září (v červnu je Cykloakce KLP).

20.5.2015 – zemřel prim. MUDr. Jiří Jireš

Oznamujeme vám smutnou zprávu, že dne 20. května 2015 zemřel náš kolega a kamarád prim. MUDr. Jiří Jireš, ředitel Odborného léčebného ústavu Albertinum v Žamberku.

Poslední rozloučení se bude konat v pondělí 25. 5. 2015 v 15.00 hodin v kostele sv. Václava v Žamberku.


Vážení přátelé,
termín letošní cyklistické akce KLP: Vizovice 2015 se přiblížil na dosah. Dovolte mi
podat Vám několik organizačních informací. Cyklistická akce proběhne v plánovaném
termínu, tedy18.6. až 21.6.2015.
Sraz účastníků je ve čtvrtek 18.6.2015 navečer v rekreačním zařízení REVIKA Vizovice (místní část Želechov).
Cesta: Žamberk-Olomouc-Zlín-Vizovice.
Ubytování je zajištěno v rekreačním zařízení REVIKA – Vizovice v hlavní budově.. Každý se ubytuje po příjezdu sám podle rozpisu.
Ráno 19., 20. a 21.6.2015 je zajištěna snídaně (v ceně pobytu). Veškeré další stravování si zajišťuje každý sám. V místě ubytování je možné večeřet – restaurace.
Přeprava kol po vlastní ose. Účastníci se navzájem domluví, jak si přepraví kola a sebe sama.
Přibližný program:
Na každý den bude připravena jedna trasa. Kdo nebude chtít tuto trasu absolvovat, musí si zvolit individuální program. Protože nás je více než dost, bude žádoucí jezdit roztroušeně po skupinkách. Každý jezdí opatrně a snaží se vyhnout zranění!!! V rámci této akce není organizována první pomoc zdravotnická ani technická!!! Trasy budou letos kratší, ale kopcovitější (Hostýnské a Vizovické vrchy)!

1. den pátek 19. 6. 2015
odjezd v 8.30 hod., délka trasy cca 50 km částečně po cyklostezkách
Revika - Vizovice – Slušovice – Hrobice - Kašava – Držková – ΔChléviska - Liptál – Všemina – Dešná –Chrastěšov – Vizovice (16.00 hod. exkurze ve firmě Rudolf Jelínek s degustací – cca 1 hod., vstupné 110,- Kč/osobu) - Revika. (Poznámka č.1: trasu lze libovolně individuálně prodloužit terénními vložkami; poznámka
č. 2: je nutné se shromáždit cca v 15.45 hod. v areálu závodu, kola budou uschována).

2. den sobota 20. 5. 2015
odjezd v 9.00 hod., délka trasy cca 50 km částečně po cyklostezkách
Revika - Vizovice – rozhledna Doubrava (vstupné 15,- Kč) – Loučka – Haluzice – Vlachovice – Křekov – Valašské Klobouky – Vlachova Lhota – Vysoké Pole – Újezd – Loučka – Vizovice - Revika. (Poznámka: trasu lze libovolně individuálně prodloužit terénními vložkami).

3. den neděle 21. 6. 2015
volno, individuální program

Každý nechť si vezme náhradní duši do kola. Mobilní telefon s sebou. Doporučené mapy: Edice Klubu českých turistů, mapy číslo 93 a 94 nebo turistický autoatlas Česko 1:100 000 nebo mapy přiložené k instrukcím.
Klubová trička s sebou. Kytaru berou Špičkovi a dle možností další.

Petr Čížek


15.4.2015 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Martin Kubrycht pochází z Mostu. Absolvoval LF UK v Hradci Králové. Pracuje na kardiologii v Pardubicích, kde vede poradnu pro hypertenzní nemoc. Věnuje se též neinvazivní kardiologii, zátěžovým testům a sportovcům. Ve volném čase se věnuje sportu, hlavně veslování.
Tématem přednášky byla Fixní trojkombinace v léčbě hypertenze. Přednášející připomenul definici hypertenze, normy, zásady správného měření tlaku a zaměřil se na terapii. Nefarmakologická opatření zahrnují omezení solení, redukci hmotnosti, omezení alkoholu, pohybovou aktivitu. Ve farmakoterapii je jasně znatelný trend fixních kombinací.
Prevalence hypertenze je vysoká (40,5 %), kontrola špatná, správně léčeno je jen 35% pacientů. Důvody terapeutického neúspěchu mohou být různé: špatná léčba, nespolupráce, rezistence, sekundární hypertenze či fenomén bílého pláště. Co dělat, když pacient léky neužívá? Jak můžeme ovlivnit adherenci k léčbě? Jak má vypadat léčba šitá na míru?
V závěru přednášky se MUDr. Kubrycht věnoval kombinaci perindopril+amlodipin+indapamid, studiím ADVANCE, ASCOT, PIANIST a ADVANCE CCB. Zamyslel se též nad otázkou originál vs. generikum.
Zástupkyně firmy Servier prezentovala portfolio antihypertenziv a preparát Detralex.
Ve společenské části večera jsme připili na zdraví oslavence Viléma Chocholatého a popřáli mu samé pěkné věci.


12.3.2015 – seminář v Mistrovicích

Přednášející Mgr. Jan Starý pochází z Boskovic. Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval učitelství. Pracoval pro firmu Baxter, nyní pracuje pod vlajkou firmy Pfizer. Volný čas věnuje svému devítiměsíčnímu synkovi, rád sportuje a má psy. V Mistrovicích jsme ho mohli vidět přesně před dvěma lety, v březnu 2013.
Tématem přehledné přednášky byla Invazivní pneumokoková onemocnění  (IPO)a klíšťová encefalitida (KE). Původcem IPO je Strep.pneumoniae, který má 94 sérotypů. Ročně na celém světě zemře půl milionu dětí na IPO. Naproti tomu KE způsobuje RNA virus .
Přednášející dále porovnal klinické formy infekce, rizikové oblasti (pro KE je to pás táhnoucí se ze střední Evropy přes Bělorusko, Pobaltí, Rusko až k Japonsku). Prevencí jsou vakcíny Prevenar 13 a FSME-Immun.
 Mgr. Starý se podrobně věnoval oběma vakcínám a jejich očkovacím schématům, včetně úhrad, a příspěvkům pojišťoven. V diskusi jsme se věnovali vakcinaci v EU a složení vakcín v jednotlivých zemích.
Ve společenské části večera jsme popřáli vše nejlepší, pevné zdraví a pevné nervy nastávajícímu otci MVDr. Přemyslu Grossovi.


11.2.2015 – seminář v Sauně

Zcela mimořádně se seminář nekonal v Mistrovicích, ale v restauraci Sauna v Letohradu, tentokrát pod taktovkou zástupců firmy Zentiva/Sanofi.
Pan Bukovský v přednášce „Zodpovědný přístup a ekonomický přínos“ pohovořil o firmách Zentiva a Sanofi, o výrobním závodu v Měcholupech s roční produkcí 100 mil. balení léků (každá pátá krabička v lékárně je od firmy Zentiva), o vědě a výzkumu a připomněl preparáty Rhefluin, Torvacard, Carzap, Lozap, Kapidin, Anopyrin, Hydrochlorothiazid.
Paní Holečková prezentovala preparáty Febira, Ascorutin, Tezeo, Tezeo HCT, Rosucard, Trombex, Agen a Enelbin, paní Chmelová pak léky Palgotal, Tralgit, Helicid, Helides Kinito, Zodac, Zenaro a Desloratadin.
Závěr přednáškového bloku patřil paní Stuchlíkové a její přednášce o vakcínách, novinkách v oblasti vakcinace a v samostatné části o pertusi.
Naším dalším hostem byl bývalý primář int. oddělení v Litomyšli a dnes privátní kardiolog MUDr. Milan Dunaj, který nás seznámil s možnostmi své kardiologické ambulance v Ústí nad Orlicí a nabídl nám spolupráci.
Ve společenské části večera jsme popřáli našim milým jubilantům MUDr. Dvořákové a MUDr. Malinovi. Strávili jsme s nimi velmi příjemný večer.
Přivítali jsme též nového člena KLP stomatologa Alexandra Rymarchuka.
Na cykloakci KLP do Vizovic je přihlášeno cca 30 lidí.


15.1.2015 – seminář v Mistrovicích

Lednový seminář v Mistrovicích se tentokrát nesl v odpočinkovém cestovatelském duchu. Ředitel polikliniky v Žamberku ing. Karel Vojta nám promítl více než 600 fotografií ze své cesty do Číny.
Se svými přáteli navštívil Peking včetně Zakázaného města, prošel se po Velké čínské zdi, rychlovlakem rychlostí přes 300km/hod dojel do Si-anu, města posledního odpočinku prvního císaře a jeho terakotové armády. Na vlastní oči viděl lešanského Budhu (největší socha sedícího Budhy na světě) a navštívil taoistické a budhistické chrámy v horách. Své putování po Číně zakončil v Šanghaji.
Ve společenské části večera jsme popřáli hodně zdraví a pohody jubilantce MUDr. Olze Měchurové.
Děkujeme za bohaté pohoštění.

MUDr. Nosálová vybírala členské příspěvky. Kdo jste dosud nezaplatili, pospěšte!
 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004