Klub lékařů Podorlicka
   
Aktuality
 
Archív aktualit - 2013

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 

20.12.2013 – Krásné vánoce !

Přejeme Vám krásné svátky vánoční!
Přejeme Vám pevné zdraví, finanční jistotu a úsměv na rtu.

Přejeme Vám šťastný rok 2014 !


10.12.2013 – seminář v Mistrovicích

Netradičně v úterý jsme se sešli k poslednímu semináři v roce 2013.
Přednášející MUDr. Yvona Hrčková pochází z Přerova. Po absolvování LF UP v Olomouci nastoupila na pediatrii do Opavy. Odtud vedla její cesta na I. Interní kliniku FN v Olomouci. Má atestace I. a II.st. z interny a atestaci z endokrinologie. Těší ji výuka mediků. Ve volném čase ráda čte historické knihy a poslouchá klasickou hudbu.
V přednášce nazvané Praktické zkušenosti v kasuistikách se věnovala přednášející kombinační léčbě hypertonik s dyslipidémií. Úvod přednášky o lipidech a neuspokojivém stavu léčby hypertenze v ČR vystřídali zajímavé kasuistiky proloženéteorií (rizikové faktory, studie ASCOT, jaké jsou dnešní úkoly v léčbě TK?). Velmi zajímavá byla též část věnovaná terapii a jejím úspěchům a neúspěchům. V diskusi jsme hovořili o monitorování TK , významu RTG srdce a plic a proč nepoužívat atenolol.
Zástupkyně firmy Servier  Barbora Stuchlová prezentovala preparáty Prestarium, Prestarium Neo, Prestarium Neo Forte a Prestarium Neo Combi včetně nové orodispersní formy. Dále nám byly připomenuty preparáty Prestance a Detralex.

Předseda vybral od účastníků Cyklistické soutěže KLP knížky a od zájemců o Cykloakci KLP zálohu.

7.11.20137.11.2013 -  seminář v Mistrovicích

Čtvrteční seminář v Mistrovicích zahájila přednáška Pharm.Dr. Pavla Hodera na téma venofarmaka, oční preparáty a novinky z portfolia firmy Stylpharma. Přednášející se věnoval nejprve preparátu Trifolia. Jedná se o venofarmakum s obsahem diosminu, hesperidinu, hořčíku, vit. B6  a B3. V oftalmologické části přednášky se pan doktor obšírně zmínil o věkem podmíněné makulární degeneraci a možnostech léčby tohoto onemocnění.

 Ing. Karel Vojta, ředitel Polikliniky v Žamberku, po 15-ti letech opět zavítal na svých dobrodružných cestách do Ekvádoru. Při promítání krásných fotografií nás seznámil se svým putováním a jedinečnými zážitky z této tak vzdálené a rychle se měnící země. Přednáška byla natolik poutavá, že jsem si ani nevšimli, že byla téměř dvouhodinová.

8.10.2013 – seminář v Mistrovicích

Přednášející prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA pochází z Prahy, v Brně absolvoval LF MU a po promoci nastoupil na interní oddělení FN U Svaté Anny. Má atestace z vnitřního lékařství, diabetologie a endokrinologie. V práci ho baví úplně všechno. Ve volném čase rád čte, plave, jezdí na kole a věnuje se rodině. Má psa.
Přednáškový večer zahájil MUDr. Ravlyk tématem Hybridní terapie ve Vašich rukou. Promluvil o kardiologickém kongresu v Amsterodamu, preparátu Ezetrol, o výhodách a nevýhodách různých fixních kombinací, kontrole jaterních testů při léčbě statiny (nové doporučení FDA) a prezentoval tři zajímavé kasuistiky.
Prof. Kvapil přeplněnému sálu přednesl sdělení Jak účinně a bezpečně léčit DM 2. typu.  V ČR je kolem 850 000 diabetiků a my chceme mít pacienty kompenzované a bezpečně léčené. Pan profesor promluvil o historii léčby diabetu, o metforminu a inkretinové léčbě a déle se zdržel u hormonu GLP 1. Dále se přednášel o vlivu DM na KV rizika. V diskusi jsem probrali gliptiny jako budoucnost diabetologie, jak je to s preskribcí, jak je to s metforminem a alkoholem , nástupem nových léků a financováním zdravotní péče.
Firmu MSD zastupovala Iveta Bajbáková. Prezentovala preparáty Ezetrol a Januvia.
Ve společenské části jsem popřáli k životnímu jubileu prim.MUDr. Jiřině Jirešové. Přejeme jí pevné zdraví a mnoho úspěchů v politice!

Cykloakce KLP v roce 2014 dozná velké změny: uskuteční se první víkend v září a pojedeme do Němčiček na jižní Moravu. Tak pravil předseda!12.9.2013 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D. pochází z Chrudimi, absolvoval LF UK v Hradci Králové. Po promoci nastoupil na II. interní kliniku FN Hradec Králové. Má atestace I. stupně z vnitřního lékařství a atestaci z gastroenterologie. Specializuje se na kapslovou endoskopii. Ve volném čase rád jezdí na kole.
Tématem odborné přednášky byl „Dráždivý tračník ordinaci PL“.  Jde o funkční dyspepsii bez prokazatelných organických, endoskopických, UZ a biochemických změn. Pojem dráždivý tračník se používá již od dob prof. Thomayera, Mařatka  ho rozděloval na neuropatický a trávicí. Jedná se o opakující se břišní bolest se zlepšením po defekaci a se změnami četnosti  a vzhledu stolice. Mluvíme o DT jako o funkční střevní poruše. Nejčastěji začíná mezi 30. a 40. rokem života, má ho asi 15% populace.
Mezi typické symptomy patří bolesti břicha, ranní frakcionovaná defekace, postprandiální defekace, urgentní defekace (tzv. debakly), mukózní kolika  a neuspokojivá defekace s pocity nadýmání. Rozlišujeme tři typy DT: s převahou zácpy, s převahou průjmu a smíšený typ.
Diagnóza se opírá o anamnézu, labor. vyšetření,  kolonoskopii vč. histologie (nad 50 let vždy!), peletkový test a vyšetření funkce anorekta. Terapie zahrnuje režimová a dietní opatření, podávání vlákniny a Benefibry, psychologickou podporu. Ze stravy se doporučuje vynechat mléčné výrobky, kávu, nadýmavé potraviny, sladké a šumivé nápoje. Farmakologická terapie je symptomatická (pouze v období potíží). U lehké formy léčíme režimovými opatřeními a spasmolytiky, u střední formy přidáme anxyolitika a antidepresiva. Těžká forma vyžaduje specifickou léčbu.

Závěr přednášky byl věnován spasmolytikům, preparátu Duspatalin i placebo efektu.

Zástupci firmy Abbott prezentovali preparáty Duspatalin, Kreon 10000, Cynt 0,4, Lipanthyl, Gopten a Tarka.

Oslavenkyně Jiřinka byla na setkání s prezidentem, tak se oslavy odkládají.

Příští seminář bude mimořádně v úterý(!!!) 8.10.2013.


27.6.2013 – setkání Na Krence

Poslední čtvrtek školního roku se sešli účastníci cykloakce KLP „Česká Kanada“ v hospůdce Na Krence, aby zavzpomínali  na vydařený cyklovýlet, popřáli si pěkné prázdniny a oslavili několik svátků.

13.6.2013- Seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. pochází z Hradce Králové, kde prožila většinu svého života. Pracuje na Klinice gerontologické a metabolické ve FN v Hradci Králové, což je jediná klinika s akutní geriatrickou péčí v ČR. Koníčky jí jsou její práce, hudba a péče o milovaného vnuka.
Tématem vtipné a za srdce beroucí přednášky bylo“ Nové pojetí geriatrické péče“. Život je hra o čas, chceme staré, ale soběstačné pacienty a z tohoto pohledu se jeví vytváření lůžek následné péče jako cesta do pekel. Stárnutí je specifický a nevratný proces, univerzální pro celou přírodu. Záleží na způsobu života, nelze než doporučit ten středomořský…
Různé teorie vysvětlují stárnutí různě a můžeme jen litovat, že z mnohých se vytrácí zdravý selský rozum. Racionální jsou úvahy o protektivním vlivu antioxydantů, Mg, Se, Zn a Cu. Predispozičními faktory u stárnutí jsou involuce, polypragmazie, dehydratace, malnutrice a deprese. Dále se přednášející zaměřila na změny v KV aparátu, GIT, močovém systému, věnovala se problematice hormonů, štítné žláze a typické trojkombinaci nazývané „3D“. Zapomínat nesmíme ani na změny v imunitním systému a pak si můžeme klást otázku, jak je to s očkováním u seniorů.
Závěrečná část přednášky byla věnována strategii  a taktice léčby gerontů a hlavně prevenci. Nutný je též respekt k vůli jedince ve světle otázky: „Kdo ví, co nás ještě čeká?“ Otázky chirurgické intervence, specifika následné péče, „enabling model“ a „ disabling model“ jsme řešili v přátelské diskusi.
Úspěchem léčby je soběstačnost  jedince, čehož ve společnosti, kde polovina lidí krade a druhá polovina lidí jen kritizuje, není lehké dosáhnout.
Odborný program zajišťovala firma Servier, zastoupená  Mgr. Hedvikou Kačengovou.

Ve společenské části jsme měli tu čest poblahopřát k významnému životnímu jubileu ing. Karlu Vojtovi, řediteli Polikliniky Žamberk a známému dobrodruhovi a cestovateli.

6. - 9.6. 2013 - Cyklistická akce Česká Kanada 2013

Letošní (nutno podotknout, že velmi vydařená) cyklistická akce KLP: Česká Kanada 2013 proběhla v plánovaném termínu, tedy 6.6. až 9.6.2013. Sraz účastníků byl ve čtvrtek 6.6.2013 navečer  v rekreačním zařízení Centrum Česká Kanada v Kunžaku. Zařízení je kombinací pionýrského tábora a školy v přírodě a plně vyhovovalo našim potřebám: daleko od civilizace a s kuchyní a osvěžovnou v místě. Většina účastníků volila trasu Ždírec nad Doubravou-Havlíčkův Brod-Pelhřimov-Jindřichův Hradec-Kunžak, někdo to zkoušel přes Jihlavu. Zahájili jsme večeří v místě ubytování (svíčková vs. jahodový kynutý knedlík) a šli jsme do hajan, rozechvělí z náročného programu dnů příštích.
První den (pátek, 7.6.2013): Po vydatné snídani jsme v 8.00 hod. vyskočili do sedel a vydali se na trasu plánované délky 94 km. Hned v Kunžaku jsme získali první razítko do Cyklistické soutěže KLP a za ideálního počasí jsme se vydali směrem na Strmilov (druhé razítko). Další zastávkou bylo město Počátky (třetí razítko), kde část výpravy vystoupala na věž místního kostela a všichni jsme se občerstvili ve vynikají francouzské cukrárně (pan majitel se přiženil do Čech). V Počátkách se též natáčela část Postřižin. Posilněni jsme šlapali do Žirovnice (čtvrté razítko), města knoflíků, pěkného zámku a Slavností jednorožce. MTB vložkou jsme se dostali do Kamenice nad Lipou (páté razítko), kde jsme se osvěžili, abychom krásnou krajinou zalitou slunkem projížděli jihočeskou krajinou plnou rybníků k zámku Červená Lhota. Zajížďka to byla neplánovaná, ale nadchla každého. Deštnou a Kardašovou Řečicí (další dvě razítka) jsme dojeli do Jindřichova Hradce (opět razítko), kde jsme díky místní znalosti navštívili útulnou krčmu na břehu Nežárky. Zde jsme prodiskutovali některá zásadní témata české historie. Zbývalo už jen dojet do Kunžaku.  Vzhledem k tomu, že se naše skupinka v uličkách Jindřichova Hradce rozpadla, najeli jsme od 14 do 21 km, záleželo na volbě trasy. Po večeři jsme měli volný program, někdo se šel projít, někdo jel na výlet do Telče a někdo fandil našim fotbalistům v zápase proti Itálii („vyhráli“ jsme 0:0).

Druhý den (sobota, 8.6.2013) byl  odjezd v 8.30 hod., plánovaná délka trasy cca 83 km. Již od prvního stoupání se začalo závodit a pohodové tempo první etapy vzalo za své. Z Kunžaku jsme vystoupali stezkou loupežníka Grassela (odtud slovo grázl) do osady Terezín a kolem skalního útvaru „Ďáblova prdel“ jsme se řítili do Českého Rudolce, kde se nachází zámeček „malá Hluboká“, toho času v hluboké rekonstrukci. Poprvé v historii cykloakcí KLP jsme navštívili jedno město dvakrát, této cti se dostalo renesančním Slavonicím. Na zahrádce místní restaurace jsme zavzpomínali na rok 1998 a náš výlet z Vranova nad Dyjí. Snad to způsobil sentiment, že dál už se jelo v poklidu do Dačic, kde jsme vzdali u památníku hold první kostce cukru na světě, která zde spatřila světlo světa roku 1843. Kolem karmelitánského kostela v Kostelním Vydří jsme zamířili do malebné Telče, památce UNESCO. Na krásném náměstí jsme zhodnotili přínos „Pánů z růže“ pro naše dějiny a pokračovali jsme do Mrákotína a dále nádhernou krajinou po nových cyklostezkách do Kunžaku. Protože trasa byla kopcovitá, měli jsme toho tak akorát…  Večer jsme ochutnali  dvanáctihvězdičkovou Metaxu (to není překlep), zasedli ke kytarám (Špičkovi, Honza Hora a Ivan Schlemmr) a při vínku bílém i červeném jsme zapěli tradiční hity, které zní na akcích KLP.

Třetí den (neděle, 9.6.2013) nás opět přivítal nádherným počasím (jak to ten předseda dělá???). Někdo si dal volno, jiný zvolil individuální program, další pak výlet na zříceninu hradu Landštejn (cca 30 km). Největší atrakcí však byla návštěva místa spojeného s Mistrem J. Cimrmanem: vlaková zastávka Jindřichohradecké úzkorozchodné železnice poblíž obce Kaproun. Zde je k vidění Mistrův pomník, mohyla, houpačka, ohniště, smrk – pro milovníky díla Největšího z Čechů nezapomenutelný zážitek… Druhou zajímavostí je pak bizoní farma v Rožnově, kde můžete vidět na vlastní oči stádo těchto majestátních zvířat.

S radostí konstatujeme, že se cykloakce (jako vždy) vydařila, nikdo se vážně nezranil a defektů bylo pomálu. Děkujeme MUDr. Čížkovi za vzornou organizaci a snad neprozradíme tajemství, když zde uvedeme, že 19. ročník Cykloakce KLP nás zavede k Vltavě na hranici jižních a středních Čech.

16.5.2013 – seminář v Mistrovicích

MUDr. Milan Široký pochází z Hradce Králové, kde absolvoval gymnázium a lékařskou fakultu. Po promoci nastoupil do nemocnice v Pardubicích. Věnuje se gastroenterologii, na které mu vyhovuje, že její součástí je i manuální práce. Ve volném čase se věnuje kopané.
Tématem přednášky byly Nežádoucí účinky NSA z pohledu gastroenterologa a jejich řešení. NSA jsou nejužívanější léky, často jsou nadužívána. Součástí přednášky bylo i připomenutí patofyziologie zánětu, vše o prostaglandinech, dělení NSA. Důležité je, že různá NSA mají různá rizika a způsobují odlišné gastropatie. Zajímavá videa byla opravdu dech beroucí.
Na pacienta s krvácením do GIT je potřeba pohlížet komplexně, odebrat rychle anamnézu  a somatické vyšetření a rychle s ním do nemocnice. Mezi alarmující příznaky patří tachykardie, hypotenze, chladná akra, synkopa. V nemocnici se provádí urgentní gastroskopie, případně angiografie či chirurgická intervence. Potrava v žaludku není kontraindikací urgentní endoskopie.
Závěr přednášky patřil strategii léčby a doporučením k podávání NSA  a diferenciální diagnostice. V diskusi jsme se bavili o smyslu rtg žaludku, rychlosti nástupu účinku IPP, testům na H.pyllori.
Firmu Stada na semináři zastupovala Sabina Roštlapilová, firmu Pharma Swiss paní Kantorová.


22.4.2013 - Cyklistická akce Česká Kanada 2013

Vážení přátelé,
termín letošní cyklistické akce KLP: Česká Kanada 2013 se přiblížil na dosah. Dovolte mi podat Vám několik organizačních informací. Cyklistická akce proběhne v plánovaném termínu, tedy 6.6. až 9.6.2013. Sraz účastníků je ve čtvrtek 6.6.2013 navečer v rekreačním zařízení Centrum Česká Kanada.
Cesta: Žamberk-Ždírec nad Doubravou-Havlíčkův Brod-Kamenice nad Lipou-Jarošov nad Nežárkou-Kunžak.  Přeprava kol po vlastní ose. Účastníci se navzájem domluví, jak si přepraví kola a sebe sama.
Večeře jsou možné v místě ubytování. Potřebuji vědět, kdo bude chtít zajistit večeři na 1. večer, tedy 6.6.13. Prosím proto o sdělení, kdo má zájem o večeři(e) 6.6.2013 e-mailem nebo SMS zprávou na č. 603869734 do 25.5.2013!!! Další večeře si budete moci objednávat vždy večer na večer následující písemně u baru.

Přibližný program:

1. den (pátek, 7.6.2013), odjezd v 8.00 hod., délka trasy cca 94 km (kopcovitá), po silnicích
KUNŽAK – STRMILOV – Bořetín – Popelín – Stojčín – POČÁTKY – ŽIROVNICE – Metánov –
KAMENICE NAD LIPOU – Včelnička – Bohdalín – Mnich – DEŠTNÁ – Pluhův Žďár – KARDAŠOVA
ŘEČICE – Mnich -Ratiboř
– Matná – Buk – JINDŘICHŮV HRADEC – Jindřiš – Blažejov – Střížovice -
KUNŽAK (trasu lze zkrátit)

2. den (sobota, 8.6.2013), odjezd v 8.30 hod., délka trasy cca 83 km (kopcovitá), částečně
po silnicích, částečně po cyklostezkách
KUNŽAK – Terezín – Radíkov – Český Rudolec – SLAVONICE – Staré Hobzí – Vnorovice – DAČICE –
Kostelní Vydří – Zadní Vydří – Kostelní Myslová – TELČ
– Hostětice – MRÁKOTÍN – Praskolesy –
Sumrakov – Skrýchov – Horní Němčice – Maršov – Olšany – Jalovčí-KUNŽAK

3. den (neděle, 9.6.2013), volno, individuální program nebo výlet na zříceninu hradu Landštejn (cca 30 km)
KUNŽAK – Jitra – Rožnov – Landštejn a zpět.

Každý nechť si vezme náhradní duši do kola. Mobilní telefon s sebou. Doporučené mapy: Edice Klubu českých turistů, mapy číslo 75, 77 a 78 nebo turistický autoatlas Česko 1:100 000 nebo mapy přiložené k instrukcím.
Klubová trička s sebou. Kytaru berou Špičkovi a dle možností další.
Petr Čížek


10.4.2013 seminář v Mistrovicích

Prim. MUDr. Jitka Vydrová pochází z Prahy. Absolvovala FVL UK v Praze a po promoci nastoupila na ORL kliniku na Bulovce. Nyní pracuje ve společnosti Medico a věnuje se hlavně laryngologii a péči o hlasové profesionály. Mezi její koníčky patří hra na klavír a hudba vůbec.
Tématem velmi zajímavé přednášky byla papilomatóza hrtanu. Dříve bylo toto onemocnění sporadické, dnes je naopak poměrně časté. Původcem je HPV, který má více než 100 genotypů. Onemocnění je sexuálně přenosné (genitální  bradavice, ca děložního čípku),má častou rekurenci a způsobuje svým růstem (exofytickým i prorůstáním) poruchy hlasu a následně dušení. Má juvenilní i dospělou formu. Celá přednáška byla doplněna o zajímavé kazuistiky a interesantní videa hlasivek. Terapie papilomatózy hrtanu je obtížná, laserová či chirurgická, nezřídka devastující.  Virostatika příliš nepomáhají, na rozdíl od vakcinace, které se přednášející věnovala ve druhé části přednášky.

Lenka Nešporová z firmy MSD prezentovala vakcínu Silgard  a její očkovací schémata. Mgr. Hana Procházková nám představila novou farmaceutickou firmu na našem trhu, firmu Polpharma.

Mgr. Jiří Kučera a Jan Mikšátko z firmy Vaše SRO představili svou firmu specializovanou na vedení účetnictví lékařských praxí a zajišťující převod praxí z OSVČ na s.r.o.

Příští seminář (bez účasti předsedy ) se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2013.


14.3.2013 – seminář v Mistrovicích

Přednášející Mgr. Jan Starý (na fotografii vpravo) pochází z Boskovic. Vystudoval učitelství na Masarykově univerzitě v Brně, nyní pracuje ve firmě Baxter Czech s.r.o. Mezi jeho koníčky patří sport a chov psů. 
Tématem přednášky bylo očkování proti klíšťové encefalitidě preparátem FSME- IMMUN 0,5 a 0,25 ml.
Na úvod přednášky porovnal přednášející endemické oblasti  v roce 1995 a v roce 2012. Z nárůstu počtu onemocnění vyplývá požadavek EU  a WHO na plošné očkování. V ČR v současné době všechny zdravotní pojišťovny na očkování přispívají. Očkování má buď pomalé (zimní) schéma, případně rychlé (letní) schéma. Díky speciálnímu broušení jehly je očkování téměř bezbolestné.
Firmu Actavis zastupovali Mgr. Václav Klakurka a Martina Finkousová. Představili firmu, která , fúzovala s firmou Watson, a následně její generické produkty. Jedná se o nízkonákladové a bezdoplatkové léky.
Seminář byl hojně navštíven a též společenská část se velmi vydařila.


14.2.2013 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Jan Belobrádek pochází z Náchoda. Absolvoval LF UK v Hradci Králové, po promoci nastoupil na internu do Náchoda. Nyní pracuje jako praktický lékař v Červeném Kostelci. Mezi jeho koníčky patří literatura, je místopředsedou Okresního fotbalového svazu a lékařem hokejistů.
Tématem přednášky bylo domácí násilí. Jde o interdisciplinární problém, který má různé formy (partnerské, mezigenerační, na dětech, na seniorech). Typickými znaky jsou tzv. zavřené dveře, neměnné role, dlouhodobost ( jednorázové násilí je incident), stupňování.
Pojem domácí násilí zavedl do legislativy zák. č.135/2006 Sb., který též dal vzniknout intervenčním centrům. Zákon o Policii ČR (č.273/2008 Sb.) nově upravuje vykázání násilníka: jde o faktický úkon bez odkladného účinku, základní lhůta je 10 dní.  Vykázaná osoba si smí vzít osobní věci, musí odejít, musí odevzdat všechny klíče, nesmí navazovat kontakt... PČR poskytuje ochranu personální i teritoriální, kontroluje dodržování povinností.
Odborná pomoc zahrnuje pomoc ohrožené osobě ( osob. iniciativa, dlouhodobost, ochrana soukromí, respekt, zápis do zdrav. dokumentace) i pomoc násilné osobě (zabránění eskalace, adekvátní řešení problémů, nesmlouvat). Pro lékaře všech odborností jen stanovena povinnost domácí násilí hlásit, a to na policii ČR, měst. policii, samosprávě, soudu, intervenčním centrům (celostátní síť, poskytují podporu vč. doprovodu na úřady, poradenství sociální i právní). Informace lze nalézt na www.skp-centrum.cz , www.domaci-nasili.cz (zde je manuál pro lékaře)či na www.bkb.cz . Důležitá je osvěta a nebát se!
Firmu Sandoz zastupovaly reprezentantky Monika a Renáta Stránská a Jitka Ročňová. Prezentovaly preparáty Telmisartan, Perinalon a Perinalon combi,Piramil a Piramil combi, Tulip, Rosumop, Orlistat, Laktulosa, Sildenafil, Amoksiklav, Xoramic, Azitromycin, Volnostin, Flonidan a Castispir.

Zaplatili jsme členské příspěvky na rok 2013.

22.1.2013 – vyhlášení výsledků Cyklistické soutěže KLP

Letos na předposled (rok 2013 bude posledním soutěžním rokem)se sešli účastníci Cyklistické soutěže KLP na vyhlášení výsledků na tradičním místě – hospodě Na Krence mezi Pastvinami a Vlčkovicemi.
Ani výsledky roku 2012 nebyly prosty překvapení. Bouřlivý potlesk sklidil Pavel Němeček za 118 navštívených měst (393 bodů) a Eva Vítková za již 434 navštívených měst (v průběhu celé soutěže). Eva též zvítězila v počtu navštívených městeček. Vrchařkou roku se stala Helena Čížková před Eliškou Vojtovou a Olgou Měchurovou. Pozornost si zaslouží i vyrovnané výkony Petra Dungla (4x druhé místo).
Ve společenské části jsme příjemně poklábosili, zavzpomínali na absolvované vyjížďky a kuli plány pro rok příští.

Kompletní výsledky Cyklistické soutěže KLP za rok 2012 najdete zde.

17.1.2013 – seminář v Mistrovicích

MUDr. Soňa Hlavová absolvovala LF UK v Hradci Králové. Po promoci se věnovala patologii (provedla na 350 sekcí). Dále vedla její dráha přes chirurgii k urologii. Pracuje v privátních praxích ve Vysokém Mýtě, Lanškrouně, Žamberku, Rychnově n. Kn. a Týništi n. Orl. Ve volných chvílích se věnuje hudbě a sportu (uběhla maraton). Byla vyhlášena Ženou regionu a Podnikatelkou roku, je držitelkou patentu.

Na úvod přednášky „Zacvičte s inkontinencí“ jsme si zopakovali co je to inkontinence, jak funguje inervace a jak probíhá mikční reflex. Inkontinence postihuje 20% žen po třicítce a 50% žen po padesátce. Norma pro močení je 8x za den a 2x v noci. Urgentní inkontinence (hyperaktivní měchýř) je daná nízkým objemem měchýře, stresová zvýšeným nitrobřišním tlakem. Chirurgická léčba se provádí TOT nebo TVT páskami. Velký význam má změna životního stylu, snížení hmotnosti, pitný režim. V konzervativní léčbě je to pak posilování pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému. Patentem paní doktorky je Medilady, souprava pro izotonické cvičení se závažím. Následující video nám ukázalo praktické použití. Na závěr přednášky MUDr. Hlavová pohovořila o nákladech pojišťoven na inkontinenční pomůcky. O mužské inkontinenci přenášející nehovořila.

Firmu KRKA zastupovaly ing. Lenka Herynková, Andrea Bumbálková, Edita Filgasová a Mgr. Martina Slanařová. Prezentovaly preparáty Atoris, Emanera, Amprilan, Conacord, Glyclada, Enyglid, Zyllt, Fypryst, Sorvasta, Nolpaza, Tolura, Tonarssa, Azibiot, Solvolan a  Cezera.

Ve společenské části nám kapela MUDr. Hlavové zahrála několik důvěrně známých písní .


2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004