Klub lékařů Podorlicka
   
Aktuality
 
Archív aktualit - 2012

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 

http://www.klp.cz/Images/Aktuality/vanoce.jpg17.12.2012 – krásné vánoce

Přejeme Vám krásné vánoce, sníh, radost sdílenou s Vašimi blízkými.
Přejeme Vám pevné zdraví, finanční jistotu a úsměv na rtu.

Přejeme Vám šťastný nový rok 2013!

13.12.2012 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Tomáš Lazarák pochází z Popradu.  Vystudoval 1.LF UK v Praze, po promoci nastoupil na kardiologii do nemocnice v Pardubicích. V práci se věnuje akutní kardiopéči , ve volném čase hraje basketbal. Tématem přednášky s hojnou účastí byla péče o pacienty po CMP. Je to „život měnící událost“ a prevence, hlavně zdravý životní styl, má nezastupitelnou roli. A jak jsou dodržovány guidlines? Skoro vůbec…

Další část přednášky byla věnována projektu SCORE, ovlivnitelným a neovlivnitelným rizikovým faktorům CMP. Zajímavá byla část věnovaná vztahu fibrilace síní a CMP a část warfarin vs. nová antikoagulancia. Na závěr jsme slyšeli doporučení: koho léčit, zásady léčby hypertenze, statiny v prevenci CMP a co je to 0 3 5 140 5 3 0.

Zástupkyně firmy Servier prezentovaly Prestarium, Prestarium Neo, Prestarium Combi, Prestarium Neo Combi  a  Indapamid.

Ve společenské části jsme přivítali nového člena KLP MUDr. Pavla Vychytila mladšího. Předseda vybral od účastníků cyklosoutěže OKC. Na červnovou cykloakci KLP „Česká Kanada“ je zatím přihlášeno 30 lidí. Rozdali jsme si nová klubová trička, tentokrát v barvě bílé. A hlavně jsme popřáli pevné zdraví jubilantovi MUDr. Vítkovi.  Není to tak dlouho, co jsme slavili jeho předchozí kulatiny. Nezbývá, než si postesknout: „ A léta běží, vážení…“


20.11.2012 – pokyny

Prosíme: účastníky Cyklosoutěže KLP, aby na prosincovém semináři odevzdali  OKC (osobní knížky cyklisty), zájemce o Cykloakci KLP 2013 (Česká Kanada) aby odevzdali přihlášky a zálohu a všechny  členy KLP aby si zajistili odběr klubového trička!

11.10.2012 – seminář v Mistrovicích

Tradiční čtvrteční podvečer zahájil svým vyprávěním Martin Vítek ze Žamberka. Tento osamělý cyklista projel na kole USA od východu k západu. Vystartoval v NYC, přejel Velké pláně i Skalisté hory aby po 2,5 měsících a 7000km v sedle stanul na mostě Golden Gate v San Francisku. Úctyhodný výkon, krásné fotografie, poutavé vyprávění…
Odbornou část přednášky garantovala královéhradecká firma Stylpharma.  Iva Petrová, DiS. , její stejnojmenná kolegyně  a Dr. Antonín Kopecký prezentovali preparáty Vepamid,  Diohes plus, Escirutin a Diohes Micro.
Přivítali jsme novou členku MDDR. Simonu Pavlovou, zubní lékařku ze Žamberka.


13.9.2012 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Václav  Ravlyk (na fotografii vlevo) pochází z Lanškrouna, absolvoval LF UK v Hradci Králové. Po promoci nastoupil do nemocnice v Ústí nad Orlicí. Má atestace z vnitřního lékařství a kardiologie. Jeho pracovním koníčkem je neinvazivní kardiologie. Ve volném čase rád jezdí na motorce a je instruktorem potápění.
Tématem hojně navštívené přednášky byly nové trendy v léčbě hypertenze. Přednášející nás seznámil se závěry kardiologického kongresu v Mnichově, současným pohledem na RAS a jeho patofyziologii. V části věnované ovlivňování systolického tlaku prezentoval sartan 4. generace  eprosartan Teveten a jeho duální účinek. Dr. Ravlyk pohovořil dále o studiích Punzi, SYST-EUR a MOSES a o souvislostech mezi hypertenzí a CMP.
Miroslav Birkus (na fotografii vpravo) zastupoval firmu Abbott a mimo studie TRACE představil preparáty Gopten, Lipanthyl, Teveten a Rytmonorm.
Ing. Karel Vojta nás pozval na společenský večer u příležitosti 50-ti let polikliniky v Žamberku. Bude se konat v pátek 16.11. od 18 hodin v Mistrovicích, vstupné bude 100,- Kč.


14.6.2012 – seminář v Mistrovicích

Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D. (na fotografii s MVDr. Kroulovou z firmy Servier) pochází z Hradce Králové. LF UK vystudoval tamtéž. Po promoci nastoupil na postgraduální studium na II. interně, nyní pracuje na I. interní angiologické klinice FN HK. Ve volném čase hraje futsal a sbírá mince (antiku a bohemika).
Tématem přednášky byl posttrombotický syndrom (PTS). Je častý, postihuje 20-50% lidí po hluboké žilní trombóze. Úvod přednášky patřil tomu, jak PTS diagnostikovat, jaké máme zobrazovací metody a jak postupovat při klinickém vyšetření.
Pro hodnocení PTS používáme buď CEAP nebo Villaltovu škálu. Pro chronické žilní onemocnění máme škálu CEAP C 0 – C 6, pro chronickou žilní insuficienci C 3 – C 6. Mezi rizika vzniku PTS patří obezita, vyšší věk, ženské pohlaví. Další část pěkné a srozumitelné přednášky byla věnována rizikům rekurence, prevenci trombóz a způsobům léčby hluboké žilní trombózy. Přednášející nás důkladně poučil o kompresní terapii a venotonicích. Závěr pak patřil strategii a managementu a tomu, co ještě nevíme a chtěli bychom znát o PTS. Diskuse se točila okolo úhrady Detralexu, který prezentovala MVDr. Petra Kroulová z firmy Servier.

Seminář řídil opět MUDr. Špička, který ve společenské části za nás za všechny popřál pevné zdraví a mnoho šťastně ujetých kilometrů na kole jubilantce MUDr. Elišce Vojtové.
Děkujeme za přebohaté občerstvení!
Další seminář plánujeme po prázdninách!

7.6. - 10.6. 2012 - Cyklo 2012

Letošní cyklistická akce KLP: Benešovsko 2012 proběhla v plánovaném termínu, tedy 7. 6. až 10. 6. 2012 v krásné krajině pod bájných vrchem Blaníkem. Postupně jsme se sjeli  ve čtvrtek 7. 6. 2012 navečer v rekreačním zařízení Trycon Resort Zdislavice. Místní název je Peklo, bohužel není oficiálně používán. Ubytovali jsme se v bývalém mlýně pod hrází rybníka, navečeřeli jsme se a vydali se na malou procházku po okolí. Měli jsme štěstí a za slunka západu jsme spatřili mufloní rodinku.
V pátek ráno po vydatné snídani se spontánně vytvořily tři výletní skupiny. První jela plánovanou trasu 95 km, druhá skupina jela na hrad Český Šternberk a třetí skupina na Blaník. Počasí nám přálo, na rozdíl od předpovědi svítilo slunko a tak jsme strávili příjemný den. Večeře jsme měli objednané v místě ubytování a tak jsme se hned unaveni svalili do postelí.
V sobotu se skupiny promíchaly a hlavní voj jel na zámky Konopiště a Jemniště. Cestou jsme šetřili síly, protože nás čekal tradiční večírek při vínku a při kytaře. Děkujeme všem muzikantům a nejmenovanému moravskému vinařství za příjemný večer!
V neděli ránu už jen ti nejstatečnější jeli podle plánu na Blaník. Ostatní nasedli do aut a za velmi hustého deště dojeli do svých domovů.
Většina účastníků využila blízkosti Vlašimi a individuálně navštívila vyhlášený zámecký park.

Děkujeme MUDr. Čížkovi za povedenou akci, těšíme se na příští ročník a již nyní se ptáme, kam nás asi zavede?


17.5.2012 – seminář v Mistrovicích

Opět po roce k nám zavítal přednášející   MUDr. Petr Třeštík. Pochází ze Svitav, absolvoval LF UJEP v Brně. Působí na kožním oddělení ve Svitavách, profesně se věnuje hlavně atopickému ekzému a psoriáze. Ve volném čase se zabývá filatelií a společenským tancem.
Tématem srozumitelné, vtipné a četnými obrázky doplněné přednášky byly kožní nádory. Po benigních nádorech (seborrhoická verruca, keratoakanthom, fibroma molle, hemangiom, neurofibromy) následovaly prekancerózy (keratosis actinica, cornu cutaneum, leukoplakie) následované maligními epiteliálními nádory (bazaliom, spinaliom, karcinomy rtu, penisu a vulvy, metastatický karcinom kůže),  melanomy a maligními lymfomy kůže. U každé skupiny nechyběla etiologie, léčba a prevence. Další část přednášky byla věnována vzácným případům, jako je např. xeroderma pigmentosum. Na závěr nechyběl vtipný test.
Firma Spirig byla zastoupena Mgr. Evou Trachtovou. Seznámila nás s problematikou ochrany před UV zářením, s preparáty Daylong, Excipial a Exopic. Zástupkyně firmy SD Pharma nás seznámila s bakteriálními lyzáty Acvevac, Candivac, Dentivac, Urivac , s náplastmi na opary a s probiotiky.

Seminář vedl MUDr. Špička. A protože se hrál zápas MS v hokeji ČR vs. Švédsko, spěchali jsme domů.

Vážení přátelé,
termín letošní cyklistické akce KLP: Benešovsko 2012 se přiblížil na dosah. Dovolte mi podat Vám několik organizačních informací. Cyklistická akce proběhne v plánovaném termínu, tedy 7.6. až 10.6. 2012.

Sraz účastníků je ve čtvrtek 7.6.2012 navečer v rekreačním zařízení Trycon Resort Zdislavice.
Cesta: Žamberk-Chrudim-Čáslav-Zbraslavice-Zruč nad Sázavou-Trhový Štěpánov-Zdislavice.
Ubytování je zajištěno v rekreačním zařízení Trycon Resort (za Zdislavicemi na silnici č. 127 směrem na Pravonín odbočit doleva k lesu). Každý se ubytuje po příjezdu sám podle rozpisu, který jsem si dovolil učinit.
Ráno 8., 9. a 10.6.2012 je zajištěna snídaně (v ceně pobytu). Veškeré další stravování si zajišťuje každý sám.
V místě ubytování je možné večeřet, večeře je nutné objednat předem – viz pokyny zaslané e-mailem.
Přeprava kol po vlastní ose. Účastníci se navzájem domluví, jak si přepraví kola a sebe sama.

Přibližný program:

Na každý den bude připravena jedna trasa. Kdo nebude chtít tuto trasu absolvovat, musí si zvolit individuální program. Protože nás je více než dost, bude žádoucí jezdit roztroušeně po skupinkách. Každý jezdí opatrně a snaží se vyhnout zranění!!! V rámci této akce není organizována první pomoc zdravotnická ani technická!!!

1. den (pátek, 8.6.2012), odjezd v 8.00 hod., délka trasy cca 94 km (kopcovitá), po silnicích ZDISLAVICE - TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV – Dubějovice – Sedmipány – Keblov – Strojetice – KŘIVSOUDOV – ČECHTICE - Nové Práchňany – Čáslavsko – LUKAVEC – Salačova Lhota – PACOV – Těchobuz – Františkov – Janov – MLADÁ VOŽICE – Šebířov – Předbořice – LOUŇOVICE POD BLANÍKEM – Kondrac – Vracovice – Malovidy - ZDISLAVICE

2. den (sobota, 9.6.2012), odjezd v 8.30 hod., délka trasy cca 78 km (kopcovitá, památky), částečně po silnicích, částečně po cyklostezkách ZDISLAVICE – Římovice – VLAŠIM – Znosim – Polánka – Nesperská Lhota – Čelivo – Milovanice – POSTUPICE – Pozov – Kopaniny – Líšno – BYSTŘICE –Semovice –
Konopišt
ě – BENEŠOV – Chotýšany – Domašín – Vlašim – Římovice - ZDISLAVICE

3. den (neděle, 10.6.2011), volno, individuální program nebo výlet na vrchol BLANÍK
    ZDISLAVICE – Malovidy - Pravonín – Křížov - BLANÍK a zpět (cca 30 km, odjezd 9.00 hod.).

Každý nechť si vezme náhradní duši do kola. Mobilní telefon s sebou. Doporučené mapy: Edice Klubu českých turistů, mapy číslo 40 a 41 nebo turistický autoatlas Česko 1:100 000 nebo mapy přiložené k instrukcím, které jsou ke stažení zde : mapa1 a mapa2

Klubová trička s sebou. Kytaru berou Špičkovi.                                                                                                                                                                                 Petr Čížek


11. 4. 2012 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Josef Kubát pochází z Benátek u Hradce Králové. Vystudoval LF UK v Hradci Králové a po promoci nastoupil na internu do Krajské nemocnice Pardubice. Věnuje se gastroenterologii a ve volném čase sportu a turistice.
Tématem přednášky byl „Přístup k pacientům s krvácením do horní části GIT“. Přednáška byla rozdělena na teoretickou část a kazuistiky. Incidence krvácení do horní části GIT je 100os/100tis.obyvatel/rok, mortalita je 10 %. Riziko vzniku stoupá s antikoagulační léčbou, užíváním NSA, klesá s užíváním omeprazolu. Projevy akutního krvácení jsou melena, hematemeze, hematochesie, bolesti břicha a anemický syndrom. Po anamnéze a somatickém vyšetření (TK, puls, per rectum) je dobré mít KO, jaterní testy, QT, aPTT, ureu, kreatinin a natočené EKG. Dále se přednášející věnoval alarmujícím příznakům a prognostickým faktorům.
Vyšetřovacími metodami jsou urgentní endoskopie, operace a nově angiografie. Hodně záleží na tom, je-li krvácení varikózní nebo nevarikózní. Terapie je injekční, termální, mechanická, endoskopickou ligací, sklerotizací nebo balonkovou tamponádou .

Sponzora večera, firmu Stada Pharma, nám představily Jolana Gacíková a Sabina Roštlapilová. Přiblížily historii i současnost firmy včetně jejího portfolia.

Členství v KLP ukončil František Diblík. Novými členy se stali Daša Hegerová (ortodoncie), Kateřina Tejlová (gynekologie) a Martin Parma (gynekologie), všichni z Polikliniky Žamberk.

Ve společenské části jsme popřáli našim jubilantkám Lence Stejskalové a Radce Jáňové. Přejeme jim pevné zdraví, stálou pohodu, mnoho kilometrů na kole a vůbec všechno nejlepší. Též jim děkujeme za pohoštění.

15.3.2012 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Zdeněk Novotný se narodil se v Pardubicích. Vystudoval lékařskou fakultu v Hradci Králové. Složil atestaci z neurologie. Pracoval na neurologické klinice v Hradci Králové a v Pardubicích. Nyní je zaměstnán jako neurolog na poliklinice v Přelouči. Jeho koníčkem je běh včetně maratonu.

Tématem přednášky byla „Léčba vertebrogenních bolestí“.

Sponzorem večera byla firma Sandoz, zastoupená Bc. Evou Dvořákovou a Andreou Odvárkovou, Dis.


16.2.2012 – seminář v Mistrovicích

Seminář s prof. MUDr. Evou Češkovou, CSc. se z důvodu sněhové kalamity nekonal


19.1.2012 – seminář v Mistrovicích

První tradiční seminář v roce 2012 zahájili svou prezentací zástupci firmy VULM. VULM je nadnárodní farmaceutická společnost, která produkuje generická značková léčiva, doplňky výživy a aktivní farmaceutické substance.  Její zástupci obsáhle prezentovali preparáty Avilut a jeho varianty a Mobivenal mikro.

Po večeři jsme s němým úžasem poslouchali vyprávění ing. Karla Vojty o jeho cykloputování po africké Zambii. Krásná příroda, neuvěřitelná chudoba, dobrodružné zážitky. Včetně fotografie, za kterou se později dostali krajané do vězení…

10.1.2012 – setkání Na Krence

Dle počasí téměř v jarní úterní večer sešli se v hospůdce Na Krence účastníci Cyklistické soutěže KLP k vyhlášení výsledků za rok 2011. Mimo tradičního předávání pohárů a triček nejúspěšnějším jsme oslavili několikery narozeniny.
Nejvíc měst navštívil v roce 2011  MUDr. Dungl, a to 53. V celkovém počty navštívených měst vede MUDr. Vítková se 412 navštívenými městy. V kategorii městečka stačily na vítězství Mgr. Čížkové 3 navštívená městečka. V celkovém počtu navštívených městeček zvítězil MUDr. Čížek, který navštívil jako první všechna městečka (z loňského roku mu chyběla dvě městečka). Soutěž vrchařů dokončili na třetím místě návštěvou všech vrcholů manželé Vítkovi. Blahopřejeme!
Zhodnotili jsme uplynulou sezónu, probrali plány na rok 2012, zavzpomínali jsme na pády, defekty a zranění. Ing. Vojta nás bavil svými zážitky z cykloputování po řeckých ostrovech. Těšíme se na jeho vyprávění o Africe na příštím semináři!
Sportu zdar, cyklistice zvlášť!


2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004