Klub lékařů Podorlicka
   
Aktuality
 
Archív aktualit - 2011

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 

12.12.2011 – krásné vánoce

Přejeme Vám krásné a radostné vánoce, bujarou oslavu Silvestra a do roku 2012 pevné zdraví, dobrou náladu a finanční jistotu.

Semináře zatím naplánujeme do konce světa (21.12.2012). Dál  uvidíme…


8.12.2011 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Otakar Sotona se narodil v Ústí nad Orlicí. Vystudoval LF UK v Hradci Králové, po promoci nastoupil do nemocnice v Ústí n. Orl.  Má II. atestaci z všeobecné chirurgie. Nyní se zabývá převážně cévní chirurgií. Ve volném čase se věnuje sportu, je dvojnásobným mistrem ČR ve volejbale hráčů nad padesát let.
Tématem přednášky byly operace primárních varixů. Přednášející nás seznámil se změnou terminologie (1.stupeň=chronické žilní poruchy, 2.stupeň=chronické žilní onemocnění, 3.stupeň=chronická žilní insuficience), dále s příčinami a ovlivňujícími faktory a s pojmem „ambulatorní žilní tlak“. Po patogenezi a patofyziologii se zaměřil na léčbu venotoniky. Pak už následovala část věnovaná symptomatologii (otoky, křeče, syndrom neklidných nohou), klinickému nálezu při poruchách chlopní a perforátorů, vzniku kombinovaných venolymfatických otoků, vlivům vertebrogenním a dalším. UZ je nezbytným standardem.
Terapie  konzervativní je založena na kompresi (dlouho a krátkotažná obinadla, punčochy), venotonicích, skleroterapii (důkladně jsme probrali indikace) a aplikaci laseru. Chirurgická terapie se dnes dělá časněji než v minulosti. Při popisu stripingu (což je český vynález) nikdo ani nedutal… Dnes se nejčastěji provádějí endovenózní operace, a to buď laserové nebo radiofrekvenční). Vznikl v podstatě nový obor, který bychom mohli naznat „komerční flebologie“.

Po diskusi nám zástupkyně firmy Servier MVDr. Petra Kroulová podrobně připomněla mikronizovaný fenofibrát Detralex.

16.11.2011 – seminář v Mistrovicích

Netradičně ve středu a navíc v předvečer státního svátku a prodlouženého víkendu jsme se sešli ve velkém sále hospody U Novotnů v Mistrovicích na tradičním semináři KLP. Pozornými hostiteli byli naši milí zástupci firmy Berlin Chemie posíleni o přednášejícího (a manžela v jedné osobě) MUDr. Vladimíra Cvrčka (na fotografii vpravo).
Prvním přednášejícím byl MUDr. Pavel Kos z Berlin- Chemie. Tématem přednášky byly kombinace léků v léčbě hypertenze. V 70. a 80. letech bylo typické zvyšování hladiny léku do maxima a následné titrování dávky, v 90. letech to byla záměna léků, dnes je to používání fixních kombinací. Slyšeli jsme odpovědi na otázky proč kombinace?, co je to kombinační čtverec?, jaké jsou výhody kombinací?, čím se liší studie z USA, EU a GB?, a jaké jsou možnosti kombinací při léčbě hypertenze?, ICHS a hypertenze?,  a demence a hypertenze?. Přednášejícího za přehlednost a kvalitu přednesu chválil i přítomný expert z konzultační firmy Havlík & Stejskal.
Hlavní přednášející MUDr. Vladimír Cvrček pochází z Lanškrouna, vystudoval lékařskou fakultu v Brně a nastoupil na ortopedii do Litomyšle. Má atestaci z ortopedie, pracuje v soukromé praxi v Lanškrouně. Ve volném čase pečuje o dům a zahradu. Tématem přednášky byla osteoporóza a nové trendy v její léčbě. V úvodu přednášející připomněl morfologii kostní tkáně, funkci a složení, principy remodelace i to, že osteoklasty a osteoblasty nejsou buňky původem příbuzné. Další část přednášky byla věnována faktorům ovlivňujícím hustotu kostní tkáně, vliv klimakteria, co je to rank a rank-ligand (rankl). Diagnóza osteoporózy vychází z densitometrie (dexa) či z dotazníku (frax). Léčba spočívá v úpravě životního stylu, podávání vitamínů, vápníku a hormonů, případně antagonistů parathormonu či antiporotik ( bisfosfonáty, stroncium ranelát, denosumab). Shrnutí pozitivně přijaté a velmi přehledné přednášky je následující: osteoporóza je závažný problém, ročně u nás máme 10000 zlomených krčků stehenní kosti a 50% žen nad 75 let má kompresi obratlů. Jak je to s vlivem alkoholu na osteoporózu už ví každý účastník semináře.

Pak už následovala volná diskuse se zástupkyněmi firmy Berlin Chemie, martinská kachna, víno bílé i červené, prostě příjemná pohoda blížících se čtyř dnů volna…

13.10.2011 – seminář v Mistrovicích

Přednášející prim. MUDr. Jan Marek pracuje jako přednosta LDN v OLÚ Albertinum v Žamberku. Pochází z Olomouce, kde též vystudoval LF UP. Má dvě atestace z interny a atestaci z geriatrie. Zajímá ho všeobecnost  – v medicíně ve smyslu širokého záběru a synthesy spíše než úzké specializace, stejně tak i mimo medicínu od fyziky (řemesla, příroda, muzicírování, sportování) až po metafyziku a „všenápravu“, jak by řekl Komenský.

Tématem přednášky byl syndrom srdečního selhání, tedy neschopnost srdce zajistit perfuzi periferie. Vyvolávajícími příčinami jsou práce proti zvýšenému odporu (hypertenze, stenóza), nutnost přečerpat větší množství krve ((chlopenní a zkratové vady), hyperkinetická cirkulace, arytmie, ovlivnění a poškození myokardu, překážky plnění komor (zevní útlak). Rozsáhlá  část přehledně zpracované  přednášky byla věnována projevům  a kompenzačním mechanismům, dušnosti a astma kardiale, jakož i klasifikaci NYHA I-IV. Klinické vyšetření, rtg, echo, laboratoř , katetrizace a izotopy – to je škála vyšetřovacích metod. Diferenciální diagnostika srdečního selhání je pestrá a není vůbec jednoduchá.  Terapie v akutní fázi zahrnuje 1. pomoc, farmakoterapii a zajištění žíly, i u chronických projevů léčíme vyvolávající příčinu. V části věnované farmakoterapii přednášející podrobně rozebral kardiotonika, diuretika, vasodilatancia a betablokátory. Dále se zmínil též o nefarmakologické kauzální léčbě. Diskuse směřovala k praktické farmakoterapii.

Sponzorem večera byla firma Abbott. Její zástupkyně prezentovaly preparáty Tarka, Isoptin SR, Cynt, Gopten, Lipanthyl, Rytmonorm a objasnili nám aktuální situaci ohledně Influvacu.
Ve společenské části jsme k životnímu jubileu  popřáli pevné a neutuchající zdraví MUDr. Jindřišce Bartákové, které děkujeme za pohoštění.

Na dálku zdravíme MUDr. Němečka a přejeme mu rychlé zotavení. Na jeho zdraví jsme připíjeli opakovaně.  Doufáme, že si kačenu 16.11. dáš již společně s námi!

7.10.2011 – Dolní Morava očima Majky Špičkové

Tak byla letos na podzim v rámci KLP opět obnovena tradice-naplánovali jsme příjemný víkendový pobyt na Dolní Moravě u nového lyžařského  areálu spojený s výšlapem na Králický  Sněžník. Od počasí jsme si podle předpovědi nic moc neslibovali,ale co kdyby…Sešli jsme se v počtu asi 25  turistikychtivých nadšenců v pátek 7.10 k večeru v útulném penzionu Na Rozcestí, kde jsme se všichni ubytovali v hezkých apartmánech a honem pospíchali do útulné hospůdky k společnému posezení. A už se těšíme na večeři – měli jsme výborně upravenou 9ti kilovou uzenou vepřovou kýtu s rozmanitou oblohou-pořídil ji Petr Čížek od fy Bocus. Klábosit  máme všichni o čem,a tak bylo příjemným zpestřením  promítání  fotek z cesty po Aljašce,které nám prezentovali  Jiřina a Jirka Jirešovi samozřejmě s poutavým výkladem, m.j. též z dobrodružné cesty zlatokopů až do Dawson City a Klondike. Velice dramatické a poučné!
Ale v sobotu ráno leje jako z konve, ani lanovka na Slamník nejede,Sněžník v mracích,takže jakákoliv turistická aktivita je v nenávratnu. A tak volíme alespoň prohlídku individuálně po rozlehlém rozestavěném areálu kolem sjezdovek na Dolní Moravě .Je to monstrózní a v tom počasí bezútěšné.Nicméně i tak jsme spokojeni, vstřebáváme nové dojmy a rozjíždíme se domů s přesvědčením,že příští rok se tu zase sejdeme, samozřejmě se nad námi Sv. Petr smiluje a my si tu letošní smůlu vynahradíme krásným slunečným výhledem z vrcholu Sněžníku - trasa je naplánována po dosud nevyzkoušené modré značce.

I tak je hodnocení akce opět na výbornou díky spolehlivé organizaci Petra Čížka a Honzy Špičky. Tak za rok „Na shledanou“!

15.9.2011 – seminář v Mistrovicích

Po prázdninové přestávce jsme se sešli k tradičnímu čtvrtečnímu semináři v hospodě U Novotnů v Mistrovicích. Předseda ocenil hojnou účast a ihned nato omluvil oslavenkyni, která dala přednost maďarským lázním. Většina účastníků přijela auty, někteří na kolech. Neodolal ani Jarek Vítek a přijel nám představit své nové krásné kolo.
Čtyři grácie z firmy Krka nám představily firemní portfolio. Na úvod se věnovaly Vizarsinu (sildenafil) , léku na erektilní dysfunkci. Dále připomněly Fromilid, Fromilid Uno, Azibiot , hypnotikum Zolsana, antidepresiva Elicea, Asentra, Mirzaten a Doreta a z kardiooblasti Enamera, Atoris, Prenessa a Prenewel.
Společenská část patřila přípravám na výstup na Králický Sněžník.


18.8.2011 – fenomenální úspěch MUDr. Čížka

Dnes odpoledne nám přišla MMS oznamující fenomenální úspěch předsedy KLP.
MUDr. Čížek zakončil návštěvou Velhartic svou účast v cyklistické soutěži KLP. Má tedy kompletní sbírku navštívených měst, městeček a vrcholů ČR. Blahopřejeme a tiše závidíme!


16.6.2011 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Andrej Myjavec (na fotografii s Mgr. Martinou Krtičkovou z firmy Servier) pochází z Bratislavy. Po absolvování LF UK v Hradci Králové nastoupil do Krajské nemocnice v Pardubicích. Má atestace z vnitřního lékařství a z kardiologie. Ve volném čase se učí španělsky a věnuje se svým dětem.
Tématem přednášky byla Sekundární prevence u pacientů po infarktu myokardu. Po přehledu ovlivnitelných a neovlivnitelných kardiovaskulárních rizikových faktorů a jejich vztahu k diabetu následoval přehled typů ICHS. V ČR ročně postihne infarkt asi 40000 lidí, polovina umírá ještě v přednemocniční fázi. Zajímavá byla mapa center intervenční kardiologie (v Praze je jich sedm). Po připomenutí aterogeneze a endoteliální dysfunkce následovala část přednášky věnovaná klinické praxi. Pacient po infarktu myokardu by měl brát 4 druhy léků: antiagregancia, betablokátory, statiny a blokátory RAAS. Dále jsme se dozvěděli, co dělají ACE inhibitory, že nejsou všechny stejné a u různých ras fungují jinak, a jaké byly výsledky studií HOPE, EUROPA, PEACE a ONTARIO I. Závěr pěkné přenášky patřil perindoprilu a diskusi.
Mgr.Martina Krtičková, zastupující firmu Servier, představila preparáty Prestarium Neo, Prestarium Neo Forte a Prestance.

Ve společenské části jsme kladně zhodnotili uplynulý cyklovíkend. Začátkem října máme v plánu obnovit tradici výstupů na Králický Sněžník.

12.6.2011 – vrchař

Sobotním výjezdem na nejvyšší bod Českého lesa Čerchov (1042 m.n.m.) zkompletoval MUDr. Čížek sérii dosažených vybraných vrcholů České republiky.
Blahopřejeme!!!


12.6.2011 – Cykloakce KLP očima nejmladší účastnice

Cyklovíkend je už zase za námi. Letos jsme pod vedením MUDr. Čížka v  hojném počtu 39 cyklonadšenců vyrazili do obce Rybník v Českém lese. Všichni účastníci do této poměrně řídce obydlené a lehce zpustlé krajiny nakonec dorazili i přesto, že najít signál bylo umění a jediným pomocníkem na cestě tak zůstala stará dobrá mapa a spolucestující.
Po příjezdu jsme omrkli okolí a hned vyzkoušeli, jak nám v příštích dnech budou vařit a co čepovat.
V pátek jsme natěšení na jízdu a zážitky vyrazili na brzkou snídani, nasedli na kola a vyrazili směr Hostouň. Sluníčko pěkně svítilo, na silnicích téměř ani živáčka – prostě paráda. Pravidelně jsme stavěli pro razítka a něco dobrého na zub, aby se nám to kolo nezošklivilo. Nejvíc jsme se zapotili při stoupání na Přimdu  (někteří z nás možná spíše při čekání a hltání oběda až na PřimděJ). Cesta nazpátek byla veselá – z kopce a několika panáčky v sobě to ani jinak nešlo. 90 kilometrů  v kombinaci s vydatnou večeří ale celkem unavilo,  takže naladěná dvanáctistrunka musela počkat na poslední večer.

Sobotní ráno doslova lákalo k další vyjížďce. Trasa byla u snídaně na poslední chvíli změněna – jela se pozpátku. Někteří měli obavu, že nezvládnou na kole pozpátku jet, ale nakonec s heslem ´plán se musí plnit´ statečně nasedli a směr Čerchov vyrazili téměř všichni. Teda kopec to byl pořádný, leckdo si cestou zanadával, ale vidět komunistický skanzen v podobě restaurace na vrcholu a vylézt na věž s výhledem na Dunaj určitě za to úsilí stáloJ Málokoho napadlo, že téměř stejně obtížné bude dostat se dolů…ale zvládli jsme to. V malebných Domažlicích jsme se nemohli rozhodnout, zda udělat pauzičku na odpolední kávu nebo ne. Jediný defekt na kole za celý pobyt to vyřešil za nás, píchlé kolo zase tolik zabrat nedalo a jelo se dál do Horšovského Týna na obídek. Cestou konečně taky zapršelo, ale jen zlehka –pro osvěžení.  Z Týna jsme vyjížděli se strachem, co přesně obnáší název obce Hora Svatého Václava, která nás čeká v samém závěru cesty. No kopec to byl pěkný, jak jinak, naštěstí těsně pod vrcholem byla občerstvovací stanice, a tak jsem v pohodě vyjeli poslední vrchol a vychutnali si několikakilometrový sjezd až do Rybníka. Rozhodně na závěr 78 kilometrové trasy potěšil.

Večer jsme obsadili společenskou místnost a přišlo na řadu kytarové kvarteto, rumbakoule z Indie, neuvěřitelná zásoba písniček a výborné moravské vínečko. Zpívalo se a hrálo tak zvesela, že jsme přilákali i další ubytované.
Děkujeme za výborný výběr lokality, zorganizování a skvělé zážitky
….a teď už jen, kam pojedeme za rok?


MUDr. Blanka Čížková , Mladá Boleslav


12.5.2011 – seminář v Mistrovicích

Po 18-ti letech mezi nás zavítali přednášející s tématem očního lékařství, tentokrát zástupci firmy Alcon.
MVDr. Klára Eichacker pochází z Brna, kde vystudovala veterinu. Pracovala v ordinaci pro malá zvířata, nyní působí jako reprezentantka firmy. Má ráda příjemně naladěné lékaře  ( prý i tací jsou a údajně jich není málo). Ve volném čase se věnuje tříletému synkovi a dvěma pšeničným teriérům.
Mgr. Lukáš Škaroupka pochází ze Znojma, vystudoval též veterinu v Brně. Pracoval původně jako obchodní zástupce u firmy v oboru embryologie.  Má rád práci s lidmi, prodej ho vysloveně těší. Ve volném čase hraje pravé křídlo v hokeji.
Po představení firmy Alcon, která je součástí Novartisu a věnuje se nejen kapkám, ale i operativně a přístrojům, se přednášejí zaměřili na problematiku suchého oka  a bakteriálních zánětů spojivek.
Prvním prezentovaným preparátem byly umělé slzy Systane Ultra. Paní doktorka se věnovala srovnání kvality, složení a mechanismu fungování umělých slz obecně, vlivu pH na ostrost vidění, jak je to s umělými slzami při používání kontaktních čoček. Zajímavé je, že otevřené balení může být používáno po dobu 6 měsíců.
Mgr. Škaroupka představil Tobrex LA, širokospektrý tobramycin s xantinovou klovatinou. Výhodou je dávkování, stačí jedna kapka ráno a večer po 7 dnů a konjunktivitida je pryč.
Ve společenské části se většina hovorů točila kolem nadcházející cykloakce KLP.


2.5.2011 – cykloakce KLP Český les 2011
Vážení přátelé,
termín letošní cyklistické akce KLP: Český les 2011 se blíží. Dovolte mi podat Vám několik organizačních informací. Cyklistická akce proběhne v plánovaném termínu, tedy 9.6. až 12.6.2011.

Sraz účastníků je ve čtvrtek 9.6.2011 navečer v rekreačním středisku Rybník, cca 9 km jz od města Hostouně.
Cesta: Žamberk-Praha-Plzeň-dále po dálnici směr Rozvadov až na sjezd Nová Hospoda-Bor-Hostouň-Rybník.
Ráno 10., 11. a 12.6.2010 je zajištěna snídaně (v ceně pobytu). Veškeré další stravování si zajišťuje každý sám. Restaurace je v zařízení. Přeprava kol po vlastní ose.

Přibližný program:
Na každý den bude připravena jedna trasa. Kdo nebude chtít tuto trasu absolvovat, musí si zvolit individuální program. Protože nás je více než dost, bude žádoucí jezdit roztroušeně po skupinkách. Každý jezdí opatrně a snaží se vyhnout zranění!!! V rámci této akce není organizována první pomoc zdravotnická ani technická!!!

1. den (pátek, 10.6.2011),
odjezd v 8.00 hod., délka trasy cca 88 km (kopcovitá), po silnicích:
Rybník – Ostrov – Mutěnín – HOSTOUŇ – Svržno – Holubeč – Borek – Stráž – BOR – Doly – Staré Sedliště – TACHOV – Částkov – Nové Sedliště – Mlýnec – PŘIMDA – Rájov – Třemešné – BĚLÁ NAD RADBUZOU – N. Dvůr – Mostek -Rybník


2. den (sobota, 11.6.2011),
odjezd v 8.30 hod., délka trasy cca 78 km (kopcovitá, památky), částečně po silnicích, částečně po cyklostezkách:
Rybník – Hora Svatého Václava – POBEŽOVICE – Zámelič– Meclov – HORŠOVSKÝ TÝN – DOMAŽLICE – Trhanov – Chodov – Capartice – Čerchov (1042 m) – Capartice – Lísková – Nemanice – Závist -Rybník


3. den (neděle, 12.6.2011),
volno, individuální program
Možnost individuálních tras v okolí, besedy s „Psohlavci“, návrat domu, atd.


Každý nechť si vezme náhradní duši do kola. Mobilní telefon s sebou. Doporučené mapy: Edice Klubu českých turistů, mapy číslo 28, 29 nebo turistický autoatlas Česko 1:100 000. Klubová trička s sebou. Kytaru berou Špičkovi.

Petr Čížek


14. 4. 2011 – seminář v Mistrovicích
Přednášející Katka Knolová  (na fotografii s ing. Karlem Vojtou) pochází ze Žamberka, vystudovala gymnázium v Ústí nad Orlicí a nástavbu na SZŠ, obor rehabilitační pracovník. Týž obor studuje nyní v bakalářském studijním programu. Pracuje na rehabilitaci na poliklinice v Žamberku, zabývá se nejraději McKenzieho technikami. Volný čas tráví nejraději se svými dvěma vnoučaty.
Tématem přednášky byla „Rázová vlna“. V medicíně se používá od roku 1980, nejprve k litotrypsím, později též v rehabilitaci a sportovní medicíně. Je to mechanoterapie, nejúčinněji působí na rozhraní tkáňových struktur. V místě působení podporuje metabolické procesy a má analgetický efekt. Výhodné je léčbu rázovou vlnou zahájit včas a nečekat na přechod nemoci do chronického stádia, obvykle se dává 3-5 aplikací cca po týdnu, cena jedné aplikace je 500Kč. Po obstřiku kortikoidy se může rázová vlna aplikovat až po 6-ti týdnech, po rtg ozáření až po 6-ti měsících.

Nejběžnější indikace:

Bolest v rameni - kalcifikace, „plavecké rameno“
Tenisový loket - radiální a ulnární epikondylitida
Skokanské koleno - patelární tendinopatie
Patní ostruha - calcar calcanei, plantární fascitida
Bolest v úponech podkolenních šlach (hamstringů)
Achillodynie
Bolest v oblasti třísel
Chronické enthesopatie
Exostózy malých ručních kloubů
Syndrom předního holenního svalu (Tibialis anterior)
Spoušťové body
Bolest v kyčlích

Sponzorem večera byla Poliklinika Žamberk s.r.o. zastoupená ředitelem ing. Karlem Vojtou.
Ve společenské části jsme chtěli popřát vše nejlepší k významnému životnímu jubileu MUDr. Františku Diblíkovi. Bohužel se nemohl zúčastnit, takže příště...

Příští seminář se bude konat ve čtvrtek 12. 5. 2011.

17. 3. 2011 – seminář v Mistrovicích
Přednášející MUDr. Petr Třeštík pochází ze Svitav. Absolvoval LF UJEP v Brně. Působí na kožním oddělení ve Svitavách, profesně se věnuje hlavně atopickému ekzému a psoriáze. Ve volném čase se zabývá filatelií a společenským tancem.
Tématem přednášky byly „Kožní infekce“. V první části prakticky pojaté a bohatě fotodokumentací provázené přednášky se Dr. Třeštík zaměřil na infekce virové, speciálně na původce herpes simplex a herpes zoster. Praktické rady se týkaly podávání virostatik. Další část přednášky patřila bradavicím, moluscům (pozor, infekční jsou 8 týdnů) a pityriasis rosea Gibert.
 Bakteriální infekce vyvolané stafylokoky jsme probrali v kapitole věnované impetigu, sycosis barbae, folikulitis, furunklům, flegmoně a abscesům, infekce streptokokového původu zastupoval erysipel. Terapie bakteriálních infekcí je antibiotická, občas se přidá kortikoid. Dlouhodobou pendeponizací u erysipelu se myslí období alespoň 9-ti měsíců.
 Přednášející dále promluvil o lymské nemoci, erythema chronicum migrans, kožních projevech TBC a swimming pool granulomu.
Kvasinky a plísně dělají typický ostrý lem a není na škodu udělat glykemii. Viděli jsme obrázky pityriasis versicolor, erosio digitalis blastomycetica, intertrigo, tinea a  tinea interdigitalis.
Další část přednášky patřila kontaktnímu ekzému, zooinfekcím (mikrosporiím)a onychomykózám. Zvláštní pozornost pak přednášející zaměřil na problematiku zarůstajících nehtů a léčbě plísní na nohách.
Závěr užitečné přednášky patřil parazitům: svrabu, všem druhům vší, blechám , štěnicím, sametkám podzimním a v neposlední řadě tropickým parazitům.
Diskuse patřila otázkám spojeným s TBC a se zrušením očkování proti této opět stále častější nemoci. 
Sponzorem večera byla firma Spirig zastoupená Mgr. Evou Trachtovou (mimochodem spolužačkou Dr. Čížka ze ZDŠ). Ta se ve své přednášce věnovala ochraně kůže před UV zářením (věděli jste, že existuje oděv s UV faktory?). Připomněla nám, jak je to s UVA a UVB zářením, jak funguje fotoprotekce, co jsou to fyzikální a chemické filtry. Jako novinku představila opalovací krém na pleť s akné. Ochranu našim rukám poskytnou Excipial Protect a Repair, posledním představeným preparátem byl pak Imazol.

Ve společenské části poblahopřál předseda manželům Haltmarovým k narození synka Jiříčka.

4. 3. 2011 - nové pozvánky
Dovolujeme si Vám představit nový typ pozvánky na naše tradiční semináře. Dále připomínáme že tyto pozvánky již nebudou posílány poštou, ale pouze elektronicky. Najdete je ve svých e-mailových schránkách a zde na našem webu. Na březnovou pozvánku se můžete podívat zde.


17. 2. 2011  - seminář v Mistrovicích
Dalším přednášejícím členem KLP byl tentokrát MUDr. Jaromír Vítek. Narodil se v Nětčicích (okres Kroměříž), absolvoval LF v Brně a po promoci nastoupil do Červené Vody, se kterou spojil svůj profesní i soukromý život. Má atestace z interny, diabetologie a geriatrie. Profesně ho zajímají nové postupy v diabetologii. Ve volném čase rád čte historické knihy a je vášnivým cyklistou (viz. výsledky Cyklistické soutěže KLP).
Tématem přednášky byl „ Rosuvastatin v praxi praktického lékaře“. Po obecném úvodu o statinech a jejich historii se přednášející věnoval srovnávacím studiím rosuvastatinu s ostatními statiny a vlivu dávky na hladinu cholesterolu  a působení statinů na cévní stěnu.  Další část přednášky patřila indikacím a cenám, závěr pak alternativním způsobům léčby.
Firmu Sandoz zastupovaly  reprezentantky Bc. Eva Dvořáková, Tereza Žáčková a Andrea Vodvárková, DiS. Po Rosumopu nám připomněly antidepresiva a antibiotika z portfolia Sandozu.  Reprezentantky nás též pozvaly na seminář SPL v Hradci Králové, který se bude konat 2. 3. 2011.
Z organizačních záležitostí připomínáme následující: Do konce února je splatný roční členský příspěvek KLP. Od března budou chodit pozvánky na semináře pouze e-mailem a budou zveřejněny na webu KLP. Papírové pozvánky končí!
Příští semináře se uskuteční  17. 3. a  14. 4. 2011.


19. 1. 2011 – seminář v Mistrovicích
Přednášejícím byl tentokrát doyaen KLP MUDr. Zdeněk Stráník. Narodil se v části Cerekvice nad Loučnou, která se jmenuje Pekla. Po gymnáziu v Litomyšli absolvoval LF UK v Praze. Vojnu si odkroutil na letišti v Žatci, pak nastoupil do OÚNZ v Ústí nad Orlicí. Má atestaci I. a II. stupně z chirurgie. Ve volném čase se věnuje sportu, kultuře a hudbě. Je držitelem Stříbrné Janského plakety a Oskara za lidskost a statečnost.
Tématem přednášky byla Euthanasie (z řečtiny: dobrá, důstojná, milosrdná smrt). WMA definuje, co je a co není euthanasie. Pojem „pasivní euthanasie“ byl opuštěn, zachovány byly pojmy „asistovaná sebevražda“  a  „odstoupení od léčby“.  Dále se přednášející zabýval jednotlivými typy bolesti (fyzická, emoční, sociální, duchovní) a statistikami, proč lidé euthanasii chtějí. Vše se točí kolem kvality života a jejího stanovení. Je třeba snažit se o paliativní postupy ad maximum, svá doporučení vydala i ČLK.
V závěru přednášky zmínil Dr. Stráník historii hospicového hnutí. V ČR máme 14 hospiců, první byl založen roku 1995 v Červeném Kostelci. Nutno zmínit, že celá přednáška byla velmi pečlivě připravena a přednesena na vysoké úrovni. Prostě „stará škola“ v tom nejlepším slova smyslu!
Sponzorem večera byla firma VULM, zastoupená Ivou Petrovou a Mgr. Hoderem,  bývalým lékárníkem z Opočna. Ten prezentoval studie a výsledky u preparátu Avilut Lutein a Avilut Plus. Chystá se Avilut Plus v želatinových kapslích, Avilut 3forte a Avilut gingko extra. Větší část prezentace pak byla věnována preparátu Mobiven mikro, chronické žilní insuficienci a hemoroidům. Jak už víme z minulých přednášek, více než 50 % v ČR předepsaných venotonik nemá prokázaný účinek…

Seminář se konal mimořádně ve středu, na stolech zákusky a lahve sektu, že by nějaká oslava? Druhou dekádu slavení (jubilanty slavíme od roku 2010) načala naše věčně mladá MUDr. Marie Špičková. Zubařka, lyžařka, volejbalistka, politička, kytaristka, cyklistka, manželka, matka, babička a hlavně skvělá ženská. Bůh nám jí rač dlouho zachovati!!!!


11.1.2011 – setkání Na Krence
Dle počasí téměř v jarní úterní večer sešli se v hospůdce Na Krence účastníci Cyklistické soutěže KLP k vyhlášení výsledků za rok 2010. Mimo tradičního předávání pohárů a triček nejúspěšnějším jsme oslavili několikery narozeniny.
Nejvíc měst navštívil v roce 2010  MUDr.Vítek, a to 66. Navíc dokončil návštěvu všech 527 měst ČR a stal se tak druhým vítězem naší soutěže. Mimo to navštívil MUDr.Vítek i nejvíc městeček (24). Blahopřejeme !!! Zdatnými sekundanty mu byli manželé Měchurovi (57 navštívených měst za rok), MUDr.Čížek (20 navštívených městeček za rok) a manželka Eva, která vede soutěž vrchařů s 895 body.

Zhodnotili jsme uplynulou sezónu, probrali plány na rok 2011, zavzpomínali jsme na pády, defekty a zranění. Ing. Vojta nás bavil svými zážitky z arabských cykloservisů. Na cykloakci do Českého lesa je zatím přihlášeno 35 členů.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004