Klub lékařů Podorlicka
   
Aktuality
 
Archív aktualit - 2009

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 

11.12.2009 – Krásné vánoce !

Přejeme Vám krásné svátky vánoční!
Přejeme Vám pevné zdraví, finanční jistotu a úsměv na rtu.

Přejeme Vám šťastný rok 2010 !


10.12.2009 – seminář v Mistrovicích

Za historicky nejvyšší účasti jsme se sešli k tradičnímu čtvrtečnímu semináři. Sál nabitý k prasknutí přivítal přednášejícího MUDr. Václava Ravlyka (na fotografii s reprezentantkou firmy Servier Mgr. Veronikou Plášilovou). MUDr. Ravlyk pochází z Lanškrouna, absolvoval LF UK v Hradci Králové. Po promoci nastoupil do nemocnice v Ústí nad Orlicí. Má atestace z vnitřního lékařství a kardiologie. Jeho pracovním koníčkem je neinvazivní kardiologie. Ve volném čase rád jezdí na motorce a je instruktorem potápění.

Na úvod přednášky s názvem „ ICHS: Jaká je skutečná praxe? Jaké jsou možnosti léčby?“ MUDr. Ravlyk připomněl , co je to vlastně ICHS, co je angina pectoris, jaké jsou formy ICHS, jaká je současná funkční klasifikace, jak je to s epidemiologií a prognózou ICHS v ČR. Upozornil na němou ischemii myokardu a její nebezpečí a informoval nás o závěrech ESC kongresu v Barceloně. K základním principům léčby patří snížení spotřeby kyslíku myokardem, zvýšení dodávky kyslíku do myokardu, zvýšení tolerance vůči ischemii, zabránění progrese AS a paliativní odstranění bolesti. Cílem léčby je zlepšit prognózu a ulevit od bolesti. V terapeutické části se MUDr. Ravlyk zaměřil na blokátory kalc. kanálu, předpověděl ústup kys. acetylosalycilové a betablokátorů, upozornil na nebezpečí nitrátů ve vztahu k endotelu. K nejčastějším chybám v léčbě AP patří nezajištění pacienta nitráty pro případ akutních obtíží, předepisování léků bez ohledu na prognózu a nedostatečná dávka léku.

Dále nás MUDr. Ravlyk seznámil s výsledky studií Courage a ATP a s častými mýty ohledně léčby ICHS. Optimální farmakoterapie je prostě nezastupitelná. V závěru pěkné a zajímavé přednášky jsme se dozvěděli algoritmus léčby AP a proč u léků volit fixní kombinaci.

Mgr. Plášilová prezentovala novinku firmy Servier s názvem Prestance (perindopril + amplodipin). Zajímavé jsou 4 tvary tablet podle poměru složek.

Ve společenské části večera předseda vybral Osobní knížky cyklistů, rozdal nám nová vícebarevná klubová trička a pak už jsme se nerušeně věnovali Tullamore Dew. Příští Mistrovice budou ve čtvrtek 21.1.2010, sraz cyklosoutěžícíhc bude Na Krence v úterý 5. 1.2010.

5. 11. 2009 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Iva Pandulová (na fotografii uprostřed) pochází z Lanškrouna, absolvovala LF MU v Brně. Po promoci nastoupila na hygienu do Ústí nad Orlicí. Nyní pracuje v nemocnici ve Svitavách, má atestaci I. st. z vnitřního lékařství a věnuje se diabetologii. Věnuje se též obezitologii. Ráda lyžuje.

Setkání v Mistrovicích bylo netradiční. Personál zjistil, že se seminář koná, 75 minut před jeho zahájením a to díky včasnému příjezdu zástupkyň firmy Berlin-Chemie. Zděšení bylo oboustranné. Dr. Čechmanová a Dr. Cvrčková vše bravurně vykoučovaly a tak sice nebyla kachna (bude v dubnu), ale vše se podařilo. Na velkém sále, za hojné účasti a včas jsme mohli zahájit seminář.
Tématem přednášky byla „Hypertenze a subklinické poškození mozku“. Nyní se používá klasifikace hypertenze podle hodnoty TK a nikoli podle postižení orgánů, probrali jsme přehled vyšetření hypertoniků. Nizozemská studie „Zaměřeno na mozek“ pracovala s MR mozku, echem srdce a biochem. vyš. ledvin. Závěr je následující: mozek je postižen hypertenzí více než jiné orgány (mozek 44%, srdce 21%, ledviny 26%). Co s tím? Nestrkat před problémem hlavu do písku a najít pro pacienta nejvhodnější antihypertenzivum. Dále jsme hovořili o studii Syst-Eur, nitrendipinu, Lusopressu a výskytu demence v populaci ČR (odhadem 140000lidí).

Děvčata z Berlin-Chemie nám připomněla preparáty Letrox, Fromen, Nimesil, Pangrol, Prostamol uno, Glibomet, Siofor, Maninil, Oltar, Lusopress, Espumisan easy, Quixx, Nimesil, Fastum, Lioton a Dexoget.

Nejvytrvalejší vydrželi do třiadvacáté hodiny a pochvalovali si příjemně strávený večer. Cyklistická akce KLP (resp. předseda MUDr. Čížek) nás v roce 2010 zavede na Karlovarsko.

15.10.2009 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Jan Ledeč, guru endoskopie trávicího traktu ve Východních Čechách, pochází z Českého Brodu. Absolvoval LF UK v Hradci Králové. Po promoci nastoupil na internu v Kolíně, odkud přešel na interní oddělení nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, kde působí dodnes. Má atestaci I. a II. st. z vnitřního lékařství a nástavbovou atestaci z gastroenterologie. V práci ho těší běžná rutina, v osobním životě péče o manželku.

Předseda KLP MUDr. Čížek uvítal odvážné přítomné, kteří se i přes nenadálou sněhovou kalamitu dostavili. Uvítal též nového člena - MVDr. Přemysla Grosse, veterinárního lékaře z Dolní Dobrouče.

Tématem přednášky byla Refluxní choroba jícnu, tedy klinický stav, kdy zpětný tok žaludečního nebo duodenálního obsahu způsobuje obtíže. Nález nemusí odpovídat subjektivnímu stavu pacienta. Je důležité uvědomit si, že refluxní choroba nerovná se refluxní ezofagitis. Diagnóza je založena na anamnéze, terapeutickém testu, endoskopii, histologii a pH-metrii. Možnými doplňkovými vyšetřeními mohou být rtg, manometrie, impedance, 2-4 denní pH-metrie či scintigrafie.
Typickými symptomy jsou pálení žáhy, regurgitace, dysfagie, odynofagie, říhání, bolest na hrudi, nausea, zvracení. Mimojícnovými projevy mohou být recidivující infekce dýchacích cest, astma, chrapot, laryngitis, chronický kašel, recidivující otitis, karies, zápach z úst. Refluxem trpí asi 5-10% populace.
Přelom v léčbě přišel v roce 2002, kdy byla uvolněna preskripce PPI spolu s edukační kampaní.
Které pacienty je třeba odeslat ke specialistovi? Věk nad 45 let, dysfagie, odynofagie, anemie, hubnutí, krvácení…

V další části zajímavé přednášky hovořil MUDr. Ledeč o komplikacích (stenózy, krvácení, Barretův jícen, adenokarcinom). Strategií ke zlepšení kontroly acidity jsou: podat PPI 30-60minut před jídlem, podávat PPI 2xdenně po dobu 12 týdnů, je možné přidat H2 blokátory, prokinetika, antacida. Důležitá jsou též režimová opatření.

V diskusi jsme probrali jaká PPI zvolit, kdy je indikována chirurgická léčba, jak je to s vrozeným refluxem a eozinofilní ezofagitis.

Sponzorem večera byla letos již podruhé firma Krka. Vystoupení jejich reprezentantů proběhlo neplánovaně v romantickém duchu při svíčkách, neb nám nešel proud. Naštěstí včas rosvítili a tak vybraní jedinci, kteří byli ve správný čas na správném místě, byli odměněni.

17.9.2009 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Pavel Slezák (na fotografii s Mgr. Rapčákovou, reprezentantkou firmy GSK) pochází z Ústí nad Orlicí. Vystudoval III.LF UK v Praze, po promoci nastoupil na OHS v Ústí nad Orlicí. Nyní je jeho zaměstnavatelem ZÚ v Pardubicích. Věnuje se převážně problematice očkování a cestovní medicíny, ve volném čase rád cestuje na Slovensko, do Tater.Poradnu cestovní medicíny má Dr. Slezák v Ústí nad Orlicí na Galénu vždy v pátek od 6.30 do 14.30 hod. Objednání je možné na č.tel. 606786081.

Tématem přednášky byly virové hepatitidy (VH) a možnosti prevence. Poslední epidemie VHA byla v roce 2008. Celkem bylo zaznamenáno 1616 případů, z toho v pardubickém kraji 63 případů. VHC je typická pro uživatele drog, kde tvoří až 90% všech VH. Důležitá je otázky mytí rukou: kdy, jak a čím.
Fekálně orální cestou se přenáší VHA a VHE, krví se přenáší VHB a VHC.
V další části přednášky MUDr. Slezák podrobně pohovořil o očkování proti VHA a VHB (indikace, typy vakcín, schéma), Podrobně též popsal postup po poranění použitou jehlou (nechat krvácet, omýt teplou vodou, dezinfekce, nahlášení, odběr ke stanovení počátečních markerů) a dále se pan doktor podrobně věnoval zvláštnímu očkování proti VHB (definované obory a zařízení dle vyhlášky).
V diskusi jsme probrali, jak je to s očkováním během infekce a jak prokázat, že jsem očkoval podle vyhlášky.

Sponzorem večera byla firma GSK, kterou zastupovala Mgr. Pavlína Rapčáková. Prezentovala vakcínu Cervarix, určenou k prevenci HPV a karcinomu děložního hrdla. Výroba vakcíny trvá 12-19 měsíců, Cervarix je schopen snížit výskyt karcinomu zhruba o 80 %. Do 31.10. je vakcína zlevněna o 20%!

Ve společenské části jsme popřáli vše nejlepší a pevné zdraví k životnímu jubileu pplk. v.v. MUDr. Jiřímu Navrátilovi. Děkujeme za pohoštění!
 

18.6.2009 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Jan Špička se narodil v Prostějově, na gymnázium chodil v  Žamberk u. Po promoci na LF UP v  Olomouci v roce 1999 nastoupil tamtéž na ortopedickou kliniku, kde působí dodnes. Oblastí jeho profesního zájmu jsou komplikace endoprotetických výkonů. Ve volném čase se věnuje manželce a dvojčátkům.

Tématem vysoce odborné přednášky byly Vybrané kapitoly z ortopedie nohy. Haglundova exostóza dráždí Achilovu šlachu, je způsobena nevhodnou obuví a chronickou iritací, terapie je konzervativní nebo operativní. Calcar calcanei je způsoben přetížením nohy, obezitou a nevhodnou obuví. Syndrom ostruhy tvoří plantární fasciitida + ostruha + patní periostitida. Typické je usazování Ca solí při chronickém zánětu. V terapii se uplatňují režimová opatření, obstřiky, rhb, rtg, rázová vlna či operativní ablace. Hallux valgus záleží na typu nohy (řecká vs. egyptská) a indexu metatarsu. V etiologii myslíme na vrozené faktory, nevhodnou obuv a revmatickou artritidu. Konzervativní terapie zahrnuje kroužky, vložky, ortézy a vhodnou obuv, operace se provádí na měkkých tkáních nebo na kostech. Pro hallux rigidus jsou dva typické znaky: palec v ose a zkracování kroku. Terapie je konzervativní nebo chirurgická (náhrada kloubu).

Sponzorem večera byla firma MSD zastoupená Irenou Holbovou, DiS.

Další seminář se uskuteční v září. Zatím máme zajištěny semináře do března 2010. Účastníci Cykloakce KLP mají sraz v úterý 30.6. v 18 hodin na Krence. Je nezbytné předem se přihlásit u MUDr. Čížka.

Přejeme vám krásné prázdniny, vydařené dovolené a hodně sluníčka!

7.6.2009 - Cykloakce KLP očima Majky Špičkové

Letos o týden později než každoročně jsme se vydali s KLP pod vedením zkušeného šéfa Peti Čížka na tradiční 3denní cyklovýlet – tentokrát do Bílých Karpat. Výborně zvolená lokalita, kterou dosud mnohý z nás neznal. Z roviny kolem řeky Moravy se najednou vypíná hřbet téměř 1000 m vysokých kopců. Našim útočištěm bylo rekreační středisko Monte Lope nad malebnou vesničkou Lopeník v srdci Karpat. Trošku drsnější podnebí, protože na kopci, což budilo obavy z návratů zpět.

Po bouřlivém přivítání na místě jsme se všichni ubytovali a občerstvili, abychom nabrali síly na druhý den v cyklistickém sedle.

V pátek – počasí nic moc, chladno, ale neprší. Tak jsme se důkladně navlékli a vyrazili po skupinkách na trať. Nejprve z kopce do rovin na Březovou, Nivnici, Uherské Hradiště, kde jsme prošli pěší zónu, až do Starého Města. Cestou jsme sbírali cenná razítka do našich už proslulých cyklistických knížek, nejlépe starostovská kulatá na obecních úřadech. Oběd dle libosti, pak zpět na Uherský Brod a dále závěrečné stoupání do útrob hřebene Bílých Karpat.

Zdolat dva táhlé kopce nebyla žádná legrace, ale cílový Lopeník se pomalu blížil… Občerstvení cestou již zralými třešněmi též povzbudilo. Koncový koprník jsme nakonec zdolali líp, než jsme sami čekali. Tak jsme družně zasedli na terase ubytovny-bylo docela hezky- a při vínku a dobrém jídle si sdělovali dojmy až dlouho do noci. Nicméně v sobotu ráno vstáváme fit. Přichystáni na tentokrát hodně kopcovitý terén se sjezdem do Bojkovic, zde už skupinky volili individuální trasy dle odhadu svých možností.

Ti nejodvážnější vyrazili rovnou do strmého vrchu na Troják a dále na Žitkovou, Pitín svažitým terénem až do Bojkovic, odkud se vraceli zpět do hor neuvěřitelným stoupáním přes Komňu až na Monte Lope. Někteří si vyzkoušeli trpkou chuť nedobrovolných vícekilometrových zajížděk, nicméně jsouce chrabrými a zdatnými cyklisty spolehlivě a s dobrou náladou dojeli do cíle. Pár z nás si chtělo kopečky trošku ušetřit, a proto vyrazili s koly na autech do Bojkovic, odkud již cyklo přes Slavičín do Luhačovic a zpět. Ale ouha! Terénním vlnám jsme se teda vůbec nevyhnuli. Nicméně tři razítka z OÚ – byly volby – a úředníci byli velice vstřícní. Luhačovice nádherné – zvláště vytoužený oběd – skvělá pečená kachna s dvojím zelím a dvojím knedlíkem a pivem… Sice nadlábnuti nadoraz, ale v prima náladě nečekaně prudce stoupáme z luhačovického údolí směrem na Bojkovice-táhlé nekonečné kopce až do závěrečného sjezdu k Bojkovicím. Cestou zpět autem předjíždíme kolegy stoupající do šílených kopců kolem Komně. Plni zážitků se všichni setkáváme na terase Monte Lope při vínku, pivu a jiných zdravých nápojích a bouřlivě potleskem vítáme dojíždějící sportovce.

Po opět moc dobré večeři se sdružujeme ve společenské místnosti a bavíme se hodně, hodně dlouho… V neděli trošku unaveni vstáváme a volíme individuální trasu k vrcholu Velké Javořiny většinou na kolech z parkoviště v lese nad Stráním. Odtud lesní cesta místy blátivá… Až k vrcholu nejvyšší hory, kde trošku odpočíváme a rozhlížíme se kolem. A vracíme se zpět na parkoviště a rozjíždíme se napříč Moravou k domovům. Unaveni, ale se spoustou super dojmů.

A hodnocení? Jako vždy na výbornou díky pečlivé přípravě Peti Čížka všechno klapalo, zaplnili jsme si další kapitolu neznalosti Moravy, získali několik štemplíků do knížek, a vůbec máme spoustu krásných zážitků. Peťo, díky!


14.5.2009 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Michal Švarc (na fotografii vlevo, spolu se zástupci firmy Krka Mgr. J. Rousem a J. Hnátem) se narodil v Čadci, vystudoval LF v Martině. Nyní působí na int. oddělení v Broumově. Mezi jeho odborné zájmy patří alergologie a imunologie. Spolupracuje též se společností Edumed. Ve volném čase rád jezdí na kole.
Tématem přednášky byla Antihistaminika: starý problém, nové možnosti. Antihistaminika, objev Daniela Boveta, se používají více než 40 let, hlavní indikací jsou alergická rýma a konjunktivitida, urtikarie a angioedém, preventivně je lze užít při podávání rtg kontrastů a desenzibilizaci.
V přehledné tabulce podle Coombse a Gella jsme si zopakovali typy alergických reakcí a dále jak je to s histaminovými receptory a biologickými účinky histaminu. Cave: možné poruchy srdečního rytmu po podání antihistaminik.
V závěru přehledné přenášky zmínil Dr. Švarc různé generace antihistaminik, hledání nových léků, studii ETAC. Podrobně Dr. Švarc rozebral levocetirizin (Cezera) a jeho farmakokinetiku.

Mgr. Josef Rous prezentoval výsledky studie Atractiv: hodnocení možností redukce KV rizika kombinací moderních léčebných postupů v podmínkách ambulantní praxe v ČR. Dále prezentoval preparáty Atoris, Hipres, Prenessa a Lorista.


MUDr. Josef Hlaváček upozornil praktické lékaře na to, že končí na Úřadu práce. Veškeré tiskopisy a faktury je nutno zaslat nejdéle 10. června. Další agenda se bude vyřizovat až od července, opět pod hlavičkou ČSSZ.

Ve společenské části jsme popřáli stále mladým jubilantům MUDr. Ivaně Horové a MUDr. Janu Suchomelovi. Přejeme jim stálou pohodu, štíhlou linii a pevné zdraví!


13.5.2009 – cykloakce se blíží

Vážení přátelé, termín letošní cyklistické akce KLP: Bílé Karpaty 2009 se blíží.
Dovolte mi podat Vám několik organizačních informací. Cyklistická akce proběhne v plánovaném termínu, tedy 4.6. až 7.6.2009.

Sraz účastníků je ve čtvrtek 4.6.2009 navečer v rekreačním zařízení Monte Lope v obci Lopeník . Rekreační středisko se nachází v Bílých Karpatech, 4km od Bystřice pod Lopeníkem v okresu historického města Uherské Hradiště . Okolí skýtá spoustu příležitostí k výletům, turistice a cyklistice po vyznačených stezkách, návštěvám hradů a zámků ( hrad Buchlov , Trenčianský hrad ) ale i historických lázeňských měst ( Luhačovice , Piešťany ). Cesta: Žamberk-Olomouc-Uherské Hradiště-Uherský Brod-Bánov a cca 4 km za Bánovem doprava na Lopeník.

Ubytování je zajištěno v rekreačním zařízení Monte Lope. Protože se na letošní akci přihlásilo nebývale velké množství lidí, bude část účastníků muset bydlet na pokoji po 4 lidech (jinak se to nedalo zařídit). Každý se ubytuje po příjezdu sám podle rozpisu.

Ráno 5., 6. a 7.6.2008 je zajištěna snídaně (v ceně pobytu). Veškeré další stravování si zajišťuje každý sám.

Přeprava kol po vlastní ose. Účastníci se navzájem domluví, jak si přepraví kola a sebe sama.

Přibližný program :

Na každý den bude připravena jedna trasa. Kdo nebude chtít tuto trasu absolvovat, musí si zvolit individuální program. Protože nás je více než dost, bude žádoucí jezdit roztroušeně po skupinkách. Každý jezdí opatrně a snaží se vyhnout zranění!!! V rámci této akce není organizována první pomoc zdravotnická ani technická!!!

1. den (pátek, 5.6.2009), odjezd v 8.00 hod., délka trasy cca 85 km (kopcovitá, více v civilizaci), částečně po cyklostezkách, částečně po silnicích
Lopeník - Březová – NIVNICE - Dolní Němčí – HLUK – KUNOVICE - UHERSKÉ HRADIŠTĚ - STARÉ MĚSTO - Uh.Hradiště – Vésky – Popovice – Podolí – Veletiny – Hradčovice – Drslavice - UHERSKÝ BROD – Nivnice – Březová - Lopeník

2. den (sobota, 6.6.2009), odjezd v 8.30 hod., délka trasy cca 55 km (kopcovitá, více v přírodě), většinou po cyklostezkách (trasy č. 46, 5049, 5056)

Lopeník – Troják – Vyškovec – Rovné – Boky – Žitková – Pitín – BOJKOVICE – Komňa – Troják - Lopeník


3. den (neděle, 7.6.2009), odjezd v 9.00 hod., délka trasy cca 18 km (kopcovitá), po cyklostezce

Parkoviště nad obcí Strání (tam se přesuneme s auty na střeše již s tím, že se nebudeme vracet zpět do Lopeníka) – vrchol Velká Javořina a zpět

Každý nechť si vezme náhradní duši do kola. Mobilní telefon s sebou. Doporučené mapy: Edice Klubu českých turistů, mapy číslo 92, 93 nebo turistický autoatlas Česko 1:100 000.
Konkrétní mapy pro tuto naši akci si stáhněte zde:

BK - 1.den - trasa.jpg
BK - 1.den, Uh.Hradiště okolí.jpg
BK - 2.den - trasa.jpg
BK - 3.den - V.Javořina.jpg

Klubová trička s sebou!!!
Kytaru berou Špičkovi.
Petr Čížek


9.4.2009 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Lenka Dejdarová ( na fotografii spolu se zástupci firmy Berlin Chemie druhá zprava) pochází z Vraclavi u Vysokého Mýta. Po absolvování LF UK v Hradci Králové nastoupila na interní oddělení nemocnice v Pardubicích. Má atestace z interny , endokrinologie a praktického lékařství. Nyní má vlastní praxi (PL + endokrinologie)ve Vysokém Mýtě. Má ráda děti, ráda běhá a čte, je milovnicí Rulandského šedého.
Seminář se uskutečnil na velkém sále za hojné účasti, krásného jarního počasí a pod bravurní dirigentskou taktovkou zástupců sponzora, firmy Berlin Chemie. Děkujeme za vpravdě lukulské hody!
Tématem přednášky MUDr. Dejdarové byly „Tyreopatie“. MUDr.Dejdarová připomněla anatomii , sono a hormony štítné žlázy, význam jódu a selenu a zaměřila se na otázky koho vyšetřovat ( anamnéza, autoimunní choroby,…), a co vyšetřovat (T3 aT4 jsou na nic, takže se vyšetřují fT4, TSH a anti TPO).
Následovaly pasáže věnované hypotyreóze, hypertyreóze (včetně fotografií známé české zpěvačky), uzlům a strumě.
Na závěr krásné, srozumitelné a přehledné přednášky promluvila Dr.Dejdarová o screeningu tyreopatií u těhotných.
MUDr. Pavel Kos vystoupil s přednáškou s názvem „Jsou staré molekuly horší?“ Na příkladu ACE inhibitorů nám ukázal, proč „ neopouštět staré známé pro nové“.

Dr.Čechmanová připomněla preparáty Lusopress, Berlipril,Glibomet, Maninil, Siofor a Oltar, Dr.Cvrčková volně prodejné preparáty Fastum gel , Lioton a Prostamol.

Ve společenské části jsme popřáli poněkud bledému Dr.Josefu Stejskalovi k narození dvojčat.

Pak se rozjela neuvěřitelná zábava, poslední účastníci byli vyhozeni z hospody po třiadvacáté hodině. Kdo nebyl, může litovat.

19.3.2009 - seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Jan Špička (na fotografii s rodiči) se narodil v Prostějově, na gymnázium chodil v  Žamberku. Po promoci na LF UP v  Olomouci v roce 1999 nastoupil tamtéž na ortopedickou kliniku, kde působí dodnes. Oblastí jeho profesního zájmu jsou komplikace endoprotetických výkonů. Ve volném čase se věnuje manželce a dvojčátkům.
Tématem přednášky byla artroskopické výkony (ASK) na velkých kloubech. ASK se používá od roku 1962, nejčastěji u kolene a u ramene. Indikací artroskopických operací je selhání konzervativní terapie, výhodou menší traumatizace a rychlejší rehabilitace.
U kolenního klubu (více než 75% všech ASK) umožňuje ošetření menisků, chondrálních defektů, rekonstrukci zkřížených vazů, odstranění intraartikulárních plik, stabilizaci pately, snášení osteofytů, etc., etc.

Druhým nejčastěji artroskopovaným kloubem je rameno. Je to nejvolnější a nejméně stabilní kloub, indikací k ASK jsou bolesti, nestabilita a omezení hybnosti.
Dalšími artroskopovanými klouby mohou být hlezno, loket, kyčle, zápěstí a případně malé klouby.
V diskusi jsme probrali ASK vs. otevřená operace, infekční komplikace a UZ diagnostiku ruptur rotátorové manžety.

Sponzorem večera byla firma MSD.

Na závěr večera proběhly volby rady KLP. Předsedou byl zvolen MUDr. Čížek (95,83% hlasů), pokladníkem MUDr.Jirešová a revizorem MUDr.Špička. Všem úspěšným kandidátům blahopřejeme!


19.2.2009 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Zita Hucková se narodila v Boskovicích. Vystudovala LF UK v Hradci Králové, po promoci v roce 1998 nastoupila na psychiatrii ve Znojmě, odkud přešla do OLÚ Albertinum v Žamberku. Nyní provozuje privátní psychiatrickou praxi ve Vamberku a v Rokytnici v Orlických horách. V práci se ráda věnuje kognitivně behaviorální terapii (KBT), doma dětem, je milovnicí vážné hudby a skvěle hraje na hoboj.
Tématem přednášky byly Sociální aspekty v péči o pacienty s psychiatrickým onemocněním.

Sponzorem večera byla firma Medi-Ap zastoupená Janou Šimečkovou.

Dovolujeme si upozornit na nutnost zaplacení členských příspěvků do konce února 2009.
Na březnovém setkání v Mistrovicích proběhnou volby nové Rady KLP.

Ve společenské části večera jsme poblahopřáli k životnímu jubileu MUDr. Lence Novákové.


22.1.2009 – seminář v Mistrovicích

Již čtvrtou návštěvou nás poctil prim. MUDr. Jiří Veselý (na snímku s Mgr. Hegerovou, Dis. z firmy Servier) a stal se tak nepřekonatelným rekordmanem mezi přednášejícími v Mistrovicích. Pan primář pochází ze Strakonic, absolvoval 1. LF UK v Praze, po promoci nastoupil na int. oddělení do Broumova. Tam působí dodnes. Má atestaci I.st. z interny a atestaci z kardiologie. Jezdí rád na kole, má rád hory a Slovensko. Je opravdu veselý.

Tématem přednášky byla léčba hypertenze pacientů vysokého věku a její prospěch vs. riziko.

První setkání v roce 2009 zahájil předseda MUDr. Čížek pochvalou pěkné účasti a uvítáním nové členky KLP neuroložky MUDr. Slezákové.

Pak se již slova chopil prim. Veselý, který na úvod připomněl stárnutí populace, nárůst demencí v závislosti na věku a hypertenzi jako nejčastější příčinu morbidity a mortality ve vyšších věkových kategoriích. Málo studií pracuje s pacienty nad 80 let. Nabízí se tedy otázka stará jako hypertenze sama: Léčit či neléčit geronty s hypertenzí? Nejedná se o kompenzační mechanismus? Studie HYVET přinesla vynikající výsledky kombinace indapamidu a perindoprilu u seniorů nad 80 let (nejstaršímu bylo 105 let) s hypertenzí a ukázala, že léčba hypertenze i ve vysokém věku je prospěšná.

3.jpgV další části přednáškového bloku vystoupili zástupci Centra jednodenní chirurgie Galén v Ústí nad Orlicí (na fotografii zleva MUDr. Jansa, prim.MUDr. Žižka a MUDr. Nožička). MUDr. Nožička vzpomněl příčin vzniku jednodenní churgie (1DS) ve světě i u nás, prim. MUDr. Žižka promluvil na téma, co lze dělat v jednodenní chirurgii a co nikoli, o právních aspektech a vztahu 1DS k lůžkovému oddělení. MUDr. Nožička představil pracoviště po věcné i personální stránce a seznámil nás se spektrem poskytovaných výkonů. Zájemce odkazujeme na web Centra ( www.chsgalen.cz ). V diskusi jsme probrali téma úhrad za 1DS, zajištění péče po propuštění, vystavování PN a dopravu sanitou do a z Centra.

Sponzorem večera byla firma Servier, kterou zastupovala Mgr. Hegerová, Dis. z Červené Vody. Prezentovala preparáty Prestarium Neo Combi, Detralex a Protelos.

Ve společenské části večera jsme probrali kdo kde lyžoval, jak se MUDr. Němečkovi jezdí v lednu ve sněhu na kole, proč MUDr. Navrátil opustil AČR a kdo se kam chystá na ples. Dovolujeme si připomenout, že ples OS ČLK se koná ve Společenském centru Nový Dvůr v Letohradu v pátek 6.2.2009. Vstupenky jsou k mání u sekretářky komory paní Moravcové.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004