Klub lékařů Podorlicka
   
 
Archív aktualit - 2008

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 

17.12.2008 – krásné vánoce

Přejeme Vám krásné svátky vánoční!
Přejeme Vám pevné zdraví, finanční jistotu a úsměv na rtu.

Přejeme Vám šťastný rok 2009 !


11.12.2008 – seminář v Mistrovicích

Přednášející prim. MUDr. David Bayer se narodil v Bohumíně. Absolvoval LF UK v Hradci Králové, po promoci se ihned věnoval psychiatrii a pracoval na psychiatrických odděleních nemocnic v Českých Budějovicích, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích a Olomouci. Nyní je přednostou psychiatrického oddělení OLÚ Albertinum v Žamberku, kam denně dojíždí z Pardubic. Baví ho biologické principy psychiatrie, ve volném čase se věnuje rodině a rybaření (rekordy: kapr 16 kg, štika 98 cm, candát 88 cm).

Tématem přednášky byl psychiatrický pacient v ordinaci praktického lékaře. Po úvodní statistice nemocných v populaci (demence, Alzheimerova nemoc, vaskulární demence, schizofrenie, mánie, deprese) přednášející pohovořil o alkoholismu v ČR. 2% populace konzumují alkohol tak, že potřebují odbornou pomoc a cca 140000 ekonomicky aktivních občanů je závislých na alkoholu.

Indikátory psychického onemocnění jsou RA, OA, labor. vyš., somatické vyšetření a pomocná vyšetření. Indikací k odeslání ke specialistovi jsou následující stavy: pacient je nebezpečný sobě či okolí a jsou přítomny příznaky psychické poruchy, akutní psychotická symptomatika, delirium, nebezpečí suicidia a nepochopitelná náhlá nespolupráce či negativismus. Kdy konzultovat s psychiatrem? No přece když si nejsme jisti! Praktický lékař by měl běžně léčit nekomplikovaný zármutek, úzkostné poruchy, prostou nespavost a mírnější poruchy osobnosti. Měl by pokračovat v zavedené udržovací léčbě. Naopak sexuální dysfunkce by měl ihned odeslat k sexuologovi.

Indikací k odeslání na lůžkové oddělení jsou expanzivní nálada, těžká depresivní nálada, iluze a halucinace, bludy, delirium, náhlé poruchy paměti, spánková inverze, zvýšená aktivita až agresivita a neurovegetativní poruchy.

V terapeutické části přednášky probral pan primář indikace, kontraindikace, výhody, nevýhody, dávkování a obecná doporučení u anxiolytik, antidepresiv a hypnotik. V diskusi jsme řešili co s agresivním pacientem, co s opilci, jak intervenovat při akutním neklidu a jak je to se spoluprací s Policií ČR.

Sponzora večera, firmu Sandoz, zastupovala Pharm Dr. Eva Rulová. Prezentovala antidepresiva Citalon, Sertralin, Mitrazapin, antimigrenikum Sumitra a analgetikum Tramadol retard.

Předseda vybral Osobní knížky cyklisty a vyhlásil zimní přestávku v cyklistické soutěži KLP. Dále rozdal nová trička s logem KLP.

MUDr. Haltmar nás informoval o vydávání PN od ledna 2009, nové tiskopisy jsou k vyzvednutí na OSSZ. Dále nás informoval o pokračujících cenových jednáních praktických lékařů.

MUDr. Jireš nás pozval na seminář Současný pohled na diagnostiku a léčbu bronchogenního karcinomu. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 18. 12. 2008 od 16-ti hodin v kinosále OLÚ Albertinum v Žamberku.

13.11.2008 - seminář v Mistrovicích

Zcela zaplněný velký sál, lukulské hody, skvělá zábava. Takové byly v kostce listopadové Mistrovice.

Přednášející MUDr. Jiří Haltmar ( na fotografiii s reprezentantkami Berlin-Chemie Dr. Čechmanovou a Dr. Cvrčkovou) oslnil již při příchodu svým novým oblekem od Blažka. Dr. Haltmar p ochází z Olomouce, kde též absolvoval LF UP. Má atestaci z interny a praktického lékařství. Trvale zakotvil v Letohradu. Práce a vlastní ratolesti jsou mu největšími koníčky. Je též milovníkem umění, dobrého vína a života vůbec.
V přednášce se Dr. Haltmar věnoval tématu organoprotekce a Lusopressu (nitrendipinu) v léčbě hypertenzní nemoci. Zmínil rozhodující vliv jednotlivých faktorů na kardiovaskulární onemocnění, morbiditu a mortalitu. Vše dokládal na studii SYST-EUR.
Ve druhé části přednášky pohovořil o vztahu nitrendipinu a demence, jejíž výskyt výrazně narůstá s věkem a přináší s sebou výrazné ekonomické dopady. Na jednoho praktického lékaře připadá podle statistik 18 pacientů s demencí…

Zástupkyně sponzora večera firmy Berlin-Chemie podrobně prezentovaly (mimo jiné) preparáty Pangrol 20000, Prostamol Uno, Lusopress a nové síly Letroxu. Pro zájemce byly k dispozici doporučené postupy u funkčních poruch štítné žlázy.

MUDr. Šrámek nás informoval o existenci a obsahu webu www.znamylekar.cz .

Ve společenské části večera jsme popřáli jubilantce MUDr. Nosálové. Předseda vybral zálohy na cykloakci KLP, která nás první červnový víkend roku 2009 zavede do Bílých Karpat . Pak následovala martinská kachna pečená, víno červené i bílé, pivo desítka i dvanáctka…


9.10.2008 – seminář v Mistrovicích

Za krásného počasí babího léta jsme se sjeli v Mistrovicích k tradičnímu semináři. Účast bylo v 18 hodin pouhých 9 členů, ale s mírným zpožděním se sál zaplnil a viceprezident KLP MUDr.Špička mohl zahájit. Na úvod omluvil nemocného předsedu MUDr.Čížka a předal slovo prvnímu přednášejícímu, kterým byl Martin Chládek z firmy ARS Audio. Martin Chládek k nám přijel z Kladna, vystudoval VOŠ justiční, ale práce v advokátní kanceláři ho neuspokojovala. Nyní pracuje jako obchodní zástupce, má měsíčního syna a věnuje se rodině a fitness.

Tématem první přednášky byl uzavřený vakuový odběrový systém Vacutainer americké firmy BD. Jedná se o set jehla+držák+zkumavka. Je hygienický, zajišťuje lepší kvalitu vzorku i zlepšení toku vzorku, vyhovuje pacientovi, odebírajícímu i laboratoři. Jehla je silikonovaná, zkumavky mají barevné kódy podle užití a patentovaný systém uzávěru Hemogard. Firma nabízí celý sortiment včetně tréninkových programů. Krátkým videem demonstroval přednášející technologii gelového separátoru, která zajišťuje vysokou stabilitu vzorku. Na videu byla též prezentována správná technika odběru žilní krve (nezaškrcovat, nepumpovat!). Firma též dodává zkumavky pro bezkontaktní odběr moči.

pavlova.jpgDruhou přednášející byla MUDr. Marta Pavlová. Pochází z České Třebové, absolvovala LF hygienickou UK v Praze, po promoci nastoupila na OHS v Ústí nad Orlicí. Oblastí jejího profesního zájmu je epidemiologie. Má ráda běžky, kočky a králíky.

Tématem přednášky byl provozní řád z hygienicko-epidemiologického hlediska. Profesních onemocnění zdravotníků ubývá, ubývá též kontrol, které stanovuje hlavní hygienik. Paní doktorka nás obveselila několika veselými příhodami z praxe.

Provozní řád je naše „kuchařka“ a ochrana v případných soudních sporech. Není dobré v něm uvádět čísla konkrétních vyhlášek.

Dále se MUDr.Pavlová zmínila o nutnosti hlásit i podezření na přenosná onemocnění, o tzv. „státním očkování“, o současné situaci ve výskytu hepatitis A. Rozsáhlou část přednášky věnovala dezinfekci a sterilizaci a nejčastějším chybám. V diskusi zodpověděla nespočet dotazů MUDr. Andra.

kubecek.jpgTřetím přednášejícím byl PharmDr. Miroslav Kubeček. Pochází z Náchodska, vystudoval FaF UK v Hradci Králové, po letech ve výzkumu přešel k farmaceutické firmě. K jeho koníčkům patří rodina a fotografování tažných psů, o kterých též píše.

Dr.Kubeček jako zástupce firmy Solvay prezentoval subjednotkovou protichřipkovou vakcínu Influvac. Epidemie chřipky přicházejí po vánocích, proto je vhodné očkovat od poloviny září do poloviny prosince. Očkovat lze i během epidemie, ale vrchol hladiny protilátek je za 4-6týdnů po očkování. Zmíněny byly hlavní výhody očkování proti chřipce jak pro pacienta, tak pro lékaře. Letošní Influvac obsahuje všechny tři kmeny jiné než vakcíny z let minulých.

jidlo.jpgV další části přednášky prezentovat Dr. Kubeček Broncho Vaxom, který je nově i v sáčcích pro děti.

Ve společenské části nás MUDři Šimůnek, Navrátil a Stráník informovali o průběhu okresního shromáždění ČLK, o problematice specializované způsobilosti a nabídce kolektivního pojištění u Kooperativy. V sobotu 29.11. se v Ústí nad Orlicí uskuteční seminář s problematikou intenzivní péče.

18.9.2008 – seminář v Mistrovicích

Po prázdninové přestávce jsme se opět v hojném počtu sešli na tradičním čtvrtečním semináři v Mistrovicích.

Přednášející MUDr. Jana Píšová pochází z Pardubic. Po promoci na LF UK v Hradci Králové nastoupila na internu v Novém Bydžově. Má atestace z interny a z kardiologie, od roku 1995 má vlastní kardiologickou ambulanci v Hradci Králové. Oblastí jejího profesního zájmu jsou arytmie a hypertenzní nemoc. Ve volném čase ráda jezdí na kole, lyžuje, miluje Dolomity, začíná s golfem a plete košíky.

Na úvod přednášky s názvem „Od betablokátorů k ACE inhibitorům a zpět“ připoměla Dr.Píšová důvody, které vedly k novým přístupům k léčbě KV chorob:

  1. rozpoznání hlavních rizikových faktorů
  2. poznání patofyziologických jevů
  3. nové lékové skupiny
  4. renesance starších lékových skupin
  5. KV onemocnění jsou nejčastější a nejzávažnější příčinou mortality a morbidity

Přednášející připoměla RAAS, účinky angiotenzinu II, příčiny a následky hypertrofie LK a léčbu systolické a diastolické dysfunkce. V hlavní části přednášky se věnovala strategii léčby hypertenze, farmakoterapii chron. srdečního selhání a tématu teorie vs. praxe v léčbě včetně výsledků různých studií a EBM.

V diskusi jsme se dotkli témat obezity, ženských hormonů a pitného režimu.

Firmu Sanofi –Aventis zastupoval Mgr. Marcel Fáber. Prezentoval perparáty Tritace, Lokren, Triasyn a Stilnox.

Tradičně skvělá večeře a přátelské posezení zakončily příjemně strávený čtvrteční večer.

1.7.22008 – setkání Na Krence

První prázdninové úterý se sjeli na kolech do hospody Na Krence účastníci letošní cykloakce.

Zavzpomínali jsme na zážitky z Osoblažského výběžku a podělili se o plány na dovolenou .

Kéž by nám krásné letní počasí vydrželo celé léto!

12.6.2008 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Zita Hucková se narodila v Boskovicích. Vystudovala LF UK v Hradci Králové, po promoci v roce 1998 nastoupila na psychiatrii ve Znojmě, odkud přešla do OLÚ Albertinum v Žamberku. Nyní provozuje privátní psychiatrickou praxi ve Vamberku a v Rokytnici v Orlických horách. V práci se ráda věnuje kognitivně behaviorální terapii (KBT), doma dětem, je milovnicí vážné hudby a skvěle hraje na hoboj.

V první části přednášky se paní doktorka věnovala problematice neorganických poruch spánku. Po vyloučení organických poruch a vysazení stimulancií je třeba se zaměřit na spánkovou hygienu, poradit správné návyky, zakázat spánek za dne a zbavit se myšlenek způsobujících úzkost, a to buď medikací nebo relaxačními metodami (autogenní trénink, řízené dýchání,…) Na závěr se paní doktorka věnovala problematice pseudoinsomnie.

V části věnované depresím zopakovala Dr.Hucková možnosti farmakologické léčby včetně preparátů, věnovala se kombinaci KBT a farmak (KBT je důležitá do nástupu účinku léků). Význam má sledování chování, vedení záznamů, každodenní sebeodměňování , plánování činností včetně předpovědi příjemnosti. Zajímavá byla část přednášky věnovaná automatickým negativním myšlenkám a jak s nimi nakládat ( techniky odvedení pozornosti, stop technika, Sokratovský rozhovor)

Důležité je naučit se řešit problémy krok za krokem. Pozitivní náhled na život dělá divy.

Sponzorem večera byla firma MEDI-AP ze Slušovic zastoupená Janou Šimečkovou, která prezentovala potravinové doplňky Avilut Lutein 12mg, Haemogenic (železo+kys.listová), Carnipress, multivitamin Koplex, Esezink, Vlákninu a řadu sirupů Avilup.

Na začátku července se cyklisté sjedou Na Krence ke zhodnocení cykloakce KLP. Příští seminář v Mistrovicích bude pravděpodobně v září.

1.6.2008 – Bohem zapomenutý kraj

Pod vedením našeho udatného předsedy MUDr.Čížka se konal již 14-tý ročník cykloakce KLP, který nás tentokrát zavedl do půvabné krajiny Osoblažského výběžku.

Neuvěřitelně krásné počasí, slunko po celý víkend, pouze jedna malá přeháňka, prostě paráda. Ve spojení s minimálním automobilovým provozem ráj pro cyklisty, kde ani velké kopce nevadí.

Sešli jsme se ve čtvrtek večer v Petrovicích v rekreačním středisku META Rekrea, kde nám nic nechybělo. Kola jsme uložili do kolárny, přeběhli silnici a už jsme byli v úžasné hospodě Karlův Dvůr. Výborná kuchyně, ceny mírné, servírka 26 let, sen mnoha mužů… Není divu, že jsme se trochu zdrželi. Napomohlo k tomu i dělení rumu na velké, malé a maličké panáky…

V pátek ráno po snídani do sedel! Začátek příjemně z kopečka podél potoka, první razítko v Janově, hlaďoučký asfalt až do Osoblahy. Část pelotonu si odskočila na Dívčí Hrad. V Osoblaze jsme navštívili známou úzkorozchodnou železnici a protože v obci není jediná hospoda, kde by vařili, jedeme dále.

Slezské Rudoltice s mediálně známým zámkem zvaným Slezské Versailles nás též nenakrmily a tak jedeme do 14 km vzdáleného Města Albrechtice. Silnici III.tř. bez asfaltu jsem viděl poprvé v životě. Jak místní jezdí po takovém tankodromu opravdu nechápu…

V Albrechticích je též problém se najíst. Celý kraj je krásný, ale vylidněný a nezaměstnanost je znát na každém kroku. Slabší část pelotonu míří přes Třemešnou zpět do Petrovic (celkem 70km), zdatnější borci jedou směrem na Holčovice a Heřmanice (celkem 80km) a Ti nejlepší míří až do Vrbna pod Pradědem (celkem 85 km ).

Rychle se umýváme a chvátáme do Karlova Dvora, protože dnes nás čekají vepřové hody. Nejdříve však absolvujeme ochutnávku moravských vín z Kobylí od Františka. Hospoda plná, rezervace ze včerejška zapomenuta, ale třicet lidí se vždycky vejde. Pomáháme obsluze s organizací a odměnou je nám neuvěřitelná žranice. Výpečky, jelítka, jitrnice,…

Sobotní etapa zavedla hlavní peloton do Polska. 50 km dlouhou trasu Petrovice – Zlaté Hory – Jarnoltowek – Prudnik – Petrovice proletěli borci jako nic.

Turisté se vydali přes rozhlednu císaře Františka Josefa na Biskupské kupě do Údolí ztracených štol u Zlatých Hor. Tam jsme nalezli velmi pěknou naučnou stezku věnovanou těžbě zlata, skanzen zlatorudných mlýnů a na vlastní oči jsme viděli zlatonosnou rudu a šupinky zlata. Po obídku nás čekal stoupák na poutní místo ke kostelu Panny Marie Pomocné. Kostel byl v roce 1973 srovnán se zemí a v roce 1993 opět postaven.
Podvečer jsme strávili u vínka a kytary v rekreačním středisku. Kdo měl cyklistiky málo, dělal shyby na hrazdě. Zranění líčili své úrazy, spálení spáleniny od slunka a hladoví nás už zase táhli do hospody, abychom dojedli čuníka. V salónku jsme zopakovali odsun německy hovořícího obyvatelstva, osvěžili se a šupitali na tanečky. Únava však byla znát a tak one man show muzikant hrál spíše k poslechu a zpěvu. Vzali jsme to od Gagarina přes spartakiádu a Elány až po Kabáty.

Nedělní ráno zastihlo v cyklodresech jen ty nejodolnější. Po konzumaci loupacího párku nevalné chuti se vydali na 975 m .n.m. vysoký Příčný vrch. Ostatní se pobalili a vyrazili k domovu, většinou udělat měsíční uzávěrku.

Předsedo, děkujeme za krásný prodloužený víkend!

21.5.2008 - vzhůru na kola

Přinášíme informace o ubytování na Cykloakci KLP 2008:

Sraz účastníků je ve čtvrtek 29.5.2008 navečer v rekreačním středisku META Rekrea v obci Petrovice nedaleko Janova (okres Bruntál) . Cesta: Žamberk-Králíky-Hanušovice-Jeseník-Rejvíz-Zlaté Hory-Petrovice.

Ubytování je zajištěno v rekreačním středisku META Rekrea , které se nachází v obci Petrovice (od Zl. Hor kousek za kostelem na křižovatce), poblíž města Janov. Každý se ubytuje po příjezdu sám podle rozpisu.

Rekreační středisko META Rekrea se nachází v samotném podhůří Jeseníků v centru nádherné a zdravé přírody, s množstvím kouzelných míst, památek a kuriozit. Středisko je cíleně umístěno v jedné z ekologicky nejčistších oblastí ČR. Okolí Petrovic nabízí široké možnosti pro využití volného času a načerpání nových psychických i fyzických sil. Oblast je známá hlavně pro dobývání zlata, které započalo rozvoj zdejší oblasti. Nejbližší místa jsou Zlaté Hory 10 km a Místo Albrechtice 16 km, Opava 53 km , Bruntál 58 km .

Středisko je rozdělené na tři alternativy A, B, C navzájem propojené. Velmi zajímavé je bezbariérové přízemí bloku B, kde je 7 pokojů s 18 samostatnými lůžky, uzpůsobenými pro pohyb vozíčků včetně elektrických.
Samozřejmostí jsou bezbariérové koupelny a WC včetně vstupu do jídelny, společenské místnosti s barem s TV/SAT a videem s možností výjezdu přímo do zahradních prostor střediska.

Součástí je malá tělocvična přístupná pro všechny ubytované. Masáže zajistíme dle potřeb a požadavků v masérně u nás, kde se Vás ujme skvělý nevidomý masér specialista s dlouholetou zkušeností.

Přibližný program :

Na každý den bude připravena jedna trasa. Kdo nebude chtít tuto trasu absolvovat, musí si zvolit individuální program. Protože nás je více než dost, bude žádoucí jezdit roztroušeně po skupinkách. Každý jezdí opatrně a snaží se vyhnout zranění!!! V rámci této akce není organizována první pomoc zdravotnická ani technická.

1. den (pátek, 30.5.2008), odjezd v 8.00 hod., délka trasy cca 85 km (kopcovitá)

Petrovice-JANOV-Jindřichov-Arnultovice-OSOBLAHA-Bohušov-Koberno-Slezské Rudoltice-Pelhřimovy-Piskořov-MĚSTO ALBRECHTICE-Žáry-Česká Ves-Holčovice-Karlovice-VRBNO POD PRADĚDEM-Heřmanovice-Petrovice

2. den (sobota, 31.5.2008), odjezd v 8.30 hod., délka trasy cca 50 km (kopcovitá)

Petrovice-ZLATÉ HORY-Jarnoltówek-Wieszczyna-Chocim-PRUDNIK-Klášterní hora-Bartultovice-Vysoká-Arnultovice-Jindřichov-Janov-Petrovice (zájemci mohou vložit cca 14 km dlouhou kopcovitou terénní vložku z Jarnoltówku na Bolkowice, Biskupskou horu a kolem Zámkové hory zpět na údolní cyklostezku).

3. den (neděle, 1.6.2008), odjezd v 9.00 hod., délka trasy cca 30 km (kopcovitá)

Petrovice- ? Příčný vrch (vrchol) a zpět
Každý nechť si vezme náhradní duši do kola. Mobilní telefon s sebou. Doporučené mapy: Edice Klubu českých turistů, mapa číslo 58 nebo turistický autoatlas Česko 1:100 000. Klubová trička s sebou. Kytaru berou Špičkovi.

15. 5. 2008 – seminář v Mistrovicích

Dalším přednášejícím členem KLP byl tentokrát MUDr. Jiří Haltmar. Pochází z Olomouce, kde též absolvoval LF UP. Má atestaci z interny a praktického lékařství. Letos slaví desáté výročí svého působení v Letohradu. Práce a rodina jsou mu největšími koníčky. Je též milovníkem umění, dobrého vína a života vůbec.
V úvodu svého vystoupení nás MUDr. Haltmar informoval o posledních novinkách ze SPL, o projektech řízené péče a o očekávaných změnách ve zdravotnictví v roce 2009.
Tématem vlastní přednášky byla hypertenze a hyperlipoproteinemie očima praktického lékaře.
Základem terapie i nadále zůstávají pohyb (např. „obyčejná“ chůze je velmi vhodná) a dieta.
Dále pan doktor srovnával statiny a fibráty, zmínil mikronizovaný fenofibrát Lipanthyl a monoxydin CYNT. Z ACE inhibitorů mluvil Dr. Haltmar o midaprilu Tanatril.
Hypertenze je dobře ovlivnitelná léky, pouze 1/5 hypertoniků je účinně kontrolována, přitom stačí kontrola 1x za 3 měsíce.

Sponzorem večera byla firma Solvay Pharma zastoupená Radomilem Francem.

Ve společenské části večera jsme popřáli MUDr. Heleně Dubské k významnému životnímu jubileu.

Děkujeme za pohoštění a přejeme Helence pevné zdraví a stálý úsměv na rtu!

14.4.2008 – cykloakce Janov a okolí

Letošní cyklistické akce KLP: Janov a okolí 2008 proběhne v plánovaném termínu, tedy 29.5. až 1.6.2008 .


Přibližný program :  

1. den (pátek, 30.5.2008), odjezd v 8.00 hod., délka trasy cca 85 km (kopcovitá)

Petrovice-JANOV-Jindřichov-Arnultovice-OSOBLAHA-Bohušov-Koberno-Slezské Rudoltice-Pelhřimovy-Piskořov-MĚSTO ALBRECHTICE-Žáry-Česká Ves-Holčovice-Karlovice-VRBNO POD PRADĚDEM-Heřmanovice-Petrovice

2. den (sobota, 31.5.2008), odjezd v 8.30 hod., délka trasy cca 50 km (kopcovitá)

Petrovice-ZLATÉ HORY-Jarnoltówek-Wieszczyna-Chocim-PRUDNIK-Klášterní hora-Bartultovice-Vysoká-Arnultovice-Jindřichov-Janov-Petrovice (zájemci mohou vložit cca 14 km dlouhou kopcovitou terénní vložku z Jarnoltówku na Bolkowice, Biskupskou horu a kolem Zámkové hory zpět na údolní cyklostezku).

3. den (neděle, 1.6.2008), odjezd v 9.00 hod., délka trasy cca 30 km (kopcovitá)

Petrovice- ? Příčný vrch (vrchol) a zpět

Každý nechť si vezme náhradní duši do kola. Mobilní telefon s sebou. Doporučené mapy: Edice Klubu českých turistů, mapa číslo 58 nebo turistický autoatlas Česko 1:100 000. Klubová trička s sebou. Kytaru berou Špičkovi.

Dr. Čížek


10.4.2008 – seminář v Mistrovicích

V tradičním termínu a za hojné účasti se konal seminář KLP, tentokrát ve velkém sále hospody U Novotnů. Pod taktovkou sponzorského tria (Dr.Čechmanová, Dr.Cvrčková a Dr.Kos), zastupujícího firmu Berlin –Chemie, nás čekal úvodní raut, přednáška , večeře a příjemná zábava.
Přednášející MUDr. Pavel Kos pochází z Bruntálu. Rád fotí, pořídil si nové objektivy, do Prahy na vyšší post se mu nechce a žije spokojeným životem.
Na úvod přednášky o klinických studiích Dr.Kos nastínil historický přehled: od 19.století kontrola placebem, od 20.století randomizace, od roku 1938 povinné studie u všech léků, atd.
Klinické studie můžeme dělit na léčebné, prevenční, diagnostické, retrospektivní, prospektivní, randomizované, multicentrické, slepé a dvojitě slepé, a další a další…
V první fázi se zkoumá bezpečnost podávané látky, ve druhé fázi účinek, ve třetí význam a nežádoucí účinky a čtvrtá fáze je fáze postmarketingová.
Dále Dr. Kos hovořil o smyslu Evidence Based Medicine.
Zajímavá, nikoli však překvapující, byla část o vlivu zadavatele na výsledek studie.
Na závěr prezentoval Dr.Kos Framinghamskou studii, srovnal studie ALLHAT vs. ASCOT a zmínil se o studii SYST-Eur.
Dr.Cvrčková nám připomněla preparáty Fastum gel, Lioton a Nimesil.

Ve společenské části rozdal předseda pokyny k cyklistické akci a hlavně jsme popřáli jubilantkám MUDr. Stáně Veselé, MUDr. Martě Beranové a mimo pořadí MUDr.Petru Šrámkovi (teprve čtyřicet, břídil). Kolekce vín, sekt, spousta zákusků a zábava dlouho do noci – takový byl závěr tradičních „Mistrovic“.


21.2.2008 – seminář v Mistrovicích

Prvním přednášejícím potomkem členů KLP v historii klubu byl MUDr. Jan Špička mladší
(na fotografii s pyšnými rodiči).
Narodil se v Prostějově, na gymnázium chodil v  Žamberk u. Po promoci na LF UP v  Olomouc i v roce 1999 nastoupil tamtéž na ortopedickou kliniku, kde působí dodnes. Oblastí jeho profesního zájmu jsou komplikace endoprotetických výkonů. Ve volném čase se věnuje manželce a dvojčátkům.

Tématem semináře s nebývalou účastí byla endoprotetika a její úskalí.
V endoprotetice jde o nahrazení kontaktních ploch kloubů cizorodým materiálem. Indikací je bolest, omezení hybnosti, nemožnost zátěže, vyčerpání možností konzervativní terapie, trauma či tumor. Nejčastější indikaci tvoří artróza.
Kontraindikací jsou nestabilní onemocnění, nespolupráce pacienta, infekce, neurologické nebo svalové postižení a věk. Nadváha již není kontraidikací!
Od náhrady kloubu očekáváme úlevu od bolesti, zlepšení hybnosti a samostatnosti pacienta.
Dr.Špička dále mluvil o rozdělení náhrad na částečné a celkové, cementované a necementované, o kritériích výběru implantátu.
Shlédli jsme fotodokumentaci TEP kyčelního kloubu a kolene, Dr.Špička mluvil i o možnostech a úskalí náhrad ramenního kloubu, drobných kloubů, zápěstí, hlezna a lokte.
Zásadní význam má edukace pacienta, vyhýbání se rizikovým polohám, následná péče, rehabilitace a lázně.
Komplikací náhrad kloubů jsou nestabilita kloubu, infekce, hluboká žilní trombóza, uvolnění a osteolýza, periprotetické zlomeniny, heterotopické osifikace a selhání materiálu.
Moderními trendy v endoprotetice jsou MIS(miniinvazivní přístup) a počítačová navigace.
Na závěr prezentoval MUDr.Špička dvě kazuistiky.

V bohaté diskusi mimo jiné zaznělo, že revize tvoří asi 1/3 výkonů a ceny umělých kloubů se pohybují v desítkách tisíc Kč.
Děkujeme Honzovi za pěknou přednášku a doufáme, že jeho služby ještě nebudeme dlouho potřebovat.

Sponzorem večera byla firma MSD.

Vyzýváme členy k urychlenému uhrazení členských příspěvků.

17.1.2008 – seminář v Mistrovicích

Přednášející PhDr. Jana Klumparová pochází z České Třebové. Po absolvování pedagogické fakulty UK v  Olomouc i absolvovala ještě fakultu filozofickou, obor psychologie. Po doktorátu na FF UK v Praze pracovala v nemocnici v Ústí nad Orlicí. Nyní má vlastní psychologickou praxi v Litomyšli. Zabývá se zvláště rodinnou terapií. Ve volném čase se věnuje kruhovým tancům a sjezdovému lyžování.
Tématem přednášky byla psychosomatika v ordinaci praktického lékaře. Po historickém úvodu a definici psychosomatiky přednášela paní doktorka o úzkosti, konfliktech mezi přirozeností a kulturou, reakcích na konflikt a zpracování konfliktu. V další části přednášky se zaměřila na negativní emoce, vztah k sobě a promluvila o symbolickém významu jednotlivých tělesných orgánů.
Celá přednáška byla velmi pěkná a dotkla se i citlivých témat, jakými jsou bezradnost lékaře.

Zástupkyně farmaceutické firmy se nedostavila, protože byla den po operaci akutní apendicitis. Přejeme jí brzké uzdravení!


9.1.2008 – vyhlášení výsledků Cyklistické soutěže KLP 2007

V hospodě „Na Krence“ se sešli účastníci Cyklistické soutěže KLP, aby zhodnotili uplynulý rok, vyhodnotili nejlepší z nejlepších a spřádali plány na sezónu letošní. V příjemné atmosféře u plápolajícího krbu jsme ocenili úžasný výkon Dr. Čížka, který navštívil na kole všech 527 měst České republiky a stal se jasným vítězem CS KLP. Po obdobném loňském úspěchu Dr.Němečka ve vrchařské kategorii bylo opět co slavit.

Nyní již k výsledkům v jednotlivých kategoriích:

Velký zlatý pohár 2007
1. Petr Čížek 527 navštívených měst celkem
2. Jarda Vítek 386
3. Eva Vítková 301

Velký stříbrný pohár 2007
1. Petr Čížek 2532,0 bodů celkem
2. Jarda Vítek 1381,0
3. Eva Vítková 1339,2

Malý zlatý pohár 2007
1. Jaromír Vítek 46 navštívených měst v roce 2007
2. Eva Vítková 45
3.- 4. Olga Měchurová 37
3.- 4. Pavel Měchura 37

Malý stříbrný pohár 2007
1. Eva Vítková 207,6 bodů za rok 2007
2. Jaromír Vítek 176,0
3. Olga Měchurová 158,4

Červené tričko 2007
1. Petr Čížek 40 navštívených městeček
2. Jarda Vítek 22
3. Eva Vítková 20

Modré tričko 2007
1. Petr Čížek 210,0 bodů za městečka
2. Eva Vítková 94,8
3. Jarda Vítek 86,0

Zelené tričko (vrchař) 2007
1. Eva Vítková 540,0 bodů
2. Jarda Vítek 487,0
3. Petr Čížek 283,0


2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004