Klub lékařů Podorlicka
   
 
Archív aktualit - 2007

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 

17.12.2007 – krásné vánoce

Přejeme Vám krásné svátky vánoční, hodně sněhu , radost z blízkých lidí a jejich dárků.

Přejeme Vám pevné zdraví, finanční jistotu a úsměv na rtu.

Přejeme Vám šťastný rok 2008 !


13.12.2007 – seminář v Mistrovicích

Již potřetí nás navštívil prim. MUDr. Jiří Veselý (na snímku s Mgr. Čejkovou z firmy Servier). Pan primář pochází ze Strakonic, absolvoval 1. LF UK v Praze, po promoci nastoupil na int.oddělení do Broumova. Tam působí dodnes. Má atestaci I.st. z interny a atestaci z kardiologie. Jezdí rád na kole, má rád hory a Slovensko. Je opravdu veselý.

Setkání netradičně zahájila prezentace Mgr. Čejkové, zástupkyně firmy Servier. Seznámila nás s preparáty Prestarium Neo, Prestarium Neo Forte a Prestarium Combi.
Tématem přednášky prim. Veselého byla studie ADVANCE.
Výskyt diabetu silně narůstá, v ČR máme nyní kolem 750000 diabetiků. Glukóza je rizikovým faktorem KV onemocnění, DM má vliv na mikrocirkulaci i velké tepny. Pouze 5-7% diabetiků dosahuje cílových hodnot léčby.
Dále pan primář hovořil o doporučeních při léčbě diabetu, cílech léčby, problému monoterapie vs. kombinace a porovnával celou řadu studií a jejich výsledků.
Přednášku zakončila fotografie z výstupu na Mont Blanc.
Večeře v předvánoční atmosféře, prskavky a nová bílá trička KLP ukončila naše poslední letošní setkání. Předseda vybral osobní knížky cyklistů a zálohu na cykloakci 2008.


4.12.2007 – Janov a okolí 2008

Cyklistická akce KLP v roce 2008 se bude konat v termínu 29.5.-1.6. v okolí Janova a Zlatých Hor.Rekreační středisko META Rekrea (kde budeme ubytováni) se nachází v malebné obci Petrovice okres Bruntál v samotném podhůří Jeseníků v centru nádherné a zdravé přírody, s množstvím kouzelných míst, památek a kuriozit. Středisko je cíleně umístěno v jedné z ekologicky nejčistších oblastí ČR. Okolí Petrovic nabízí široké možnosti pro využití volného času a načerpání nových psychických i fyzických sil. Oblast je známá hlavně pro dobývání zlata, které započalo rozvoj zdejší oblasti.

Závaznou přihlášku a zálohu 700,-Kč /os. Odevzdejte nejpozději na prosincovém semináři. 13.12.2007 v Mistrovicích.


1.12.2007 - INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY CYKLISTICKÉ SOUTĚŽE KLP

[jednotlivce a partnery(ky)]

Počasí již moc nepřeje cykl. výletům a blíží se konec roku. Vyhlašuji proto prázdniny v cykl. sutěži KLP (CSKLP) na období 3.12.07 – 31.01.08.

Prosím všechny účastníky soutěže, aby mi odevzdali obě osobní knížky cyklisty v prvním týdnu prosince 2007, nejpozději na setkání KLP v Mistrovicích dne 13.12.2007. Knížky odevzdávají všichni i tehdy, pokud v průběhu roku 2007 nezískali ani jedno razítko!!! Spolu s knížkou odevzdávají soutěžící papír, na kterém bude napsané jméno soutěžícího a zvlášť

•  seznam navštívených měst v roce 2007

•  seznam navštívených městeček v roce 2007

•  seznam navštívených vrcholů v roce 2007

Dále soutěžící v kategorii vrcholy odevzdají disketu nebo CD s vrcholovými fotkami. Z každého vrcholu pouze 1 fotka s označením názvu nebo kódu (např. V08).

Vyhlášení výsledků CSKLP proběhne v lednu 08. O termínu budete včas informováni.

Děkuji Petr Čížek


15.11.2007 Seminář v Mistrovicích

Po dvou měsících k nám opět zavítal pro velký úspěch přednášet MUDr. Petr Vymětal, Ph.D.
Pochází z Olomouce, kde vystudoval LF UP. Má atestaci z vnitřního lékařství a z kardiologie, pracuje v kardiologické ambulanci v Olomouci a v Uničově. Ve volném čase se věnuje fotografování.
Sponzorem večera byla tentokrát firma Berlin –Chemie, kterou zastupovala Dr.Čechmanová s kolegy. Účast na semináři byla hojná. Zasedali jsme ve velkém sále hospody U Novotnů v Mistrovicích, zahájení bylo netradiční – čekal nás raut. Navíc si předseda zapomněl zvonek.

Přednášející úvodem zopakoval kardiovaskulární rizikové faktory a připomněl, že onemocnění je vždy kombinací několika faktorů. Některé faktory jsou ovlivnitelné, jiné ne. Rizikové faktory mají též různý prognostický význam. Dále pan doktor zopakoval problematiku metabolického syndromu a kardiometabolického syndromu. V další části přednášky mluvil Dr.Vymětal o tom, jak posuzoval laboratorní výsledky a jaké jsou cílové hodnoty rizikových faktorů u metabolického syndromu. Na závěr přednášející zopakoval zásady léčby blokátory Ca kanálu (Lusopress).

Zástupce společnosti Berlin-Chemie pan Kos přednesl vtipnou cimrmanovsky laděnou přednášku o konci života Bedřicha Smetany s akcentem na farmakologickou prevenci Alzheimerovy demence.

Kachna se zelím a kolekce vín zakončily tento mimořádně vydařený večer. Příští seminář se uskuteční ve čtvrtek 13.12 2007 opět od 18-ti hodin.

Členem KLP se stala gynekoložka MUDr.Jiřina Slezáková praktikující v Letohradu.

25.9.2007 – Mezi hrady

Všichni jste srdečně zváni na přátelský bike adventurový „závod“ dvojic, který v duchu mistrovství KLP pořádá náš kamarád Pepa Doležal v neděli 7.10.2007 v Liticích nad orlicí. Bližší informace naleznete zde .


20.9.2007 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Petr Vymětal, Ph.D. ( na snímku se zástupkyněmi firmy Abbott) pochází z Olomouce, kde vystudoval LF UP. Má atestaci z vnitřního lékařství a z kardiologie, pracuje v kardiologické ambulanci v Olomouci a v Uničově. Ve volném čase se věnuje fotografování.

Tématem přednášky byl Kardiometabolický syndrom. Některé faktory jsou neovlivnitelné (geny), jiné ovlivnitelné (TK, hyperglykemie,…). Pan doktor okomentoval Score projekt, vliv kouření, psychosociálního stresu, obezity a diabetu. Zmínil metabolický syndrom a různé názory na jeho etiologii, rizika chronicky zvýšené aktivity sympatiku a rizika intraabdominální obezity. KM riziko = riziko vzniku DM 2.typu + KV onemocnění.

V části věnované léčbě zmínil přednášející přítomnost a budoucnost farmakoterapie a upozornil na problémy léčby. Čím je léčba složitější, tím méně bývá pacienty akceptována a pacienti často netuší, který z jejich léků je vlastně důležitý.
Na závěr Dr.Vymětal zhodnotil své zkušenosti s kombinací trandoraprilu a verapamilu SR (Tarka).
Reprezentantka firmy Abbott Mgr. Romana Kabrhelová prezentovala preparáty Gopten, Klacid, Klacid SR a Meridia.
Ve společenské části jsme nejprve přivítali reprezentativní zastoupení chirurgického odd. Nemocnice Ústí n.Orl. v čele s prim.MUDr.Žižkou. Popřáli jsme našim milým jubilantům MUDr. Hurdesové, MUDr. Stráníkovi a MUDr.Vychytilovi.

Protože jsme se dlouho neviděli, seděli jsme a povídali dlouho do noci.


27.8.2007 – mistrovství KLP v Bike Adventure

Po měsících váhání, tápání a nejistot je dnes konečně jasno: mistrovství KLP v Bike Adventure bude!!! A ve zcela netradiční formě. Aby si mohl zasoutěžit i pořadatel předchozích ročníků, zvu vás všechny na 1. ročník orientačního cyklomaratonu dvojic Orlický bloudil. Termín: sobota 15.9.2007, místo konání : Rokytnice v Orlických horách.
Více informací a přihlášky naleznete na web.orlickehory.cz/orlickybloudil

Vyhlášení výsledků členů KLP bude na nejbližších Mistrovicích po závodu. Rozhoduje počet bodů získaný členem KLP ( např. oba ve dvojici jsou členy KLP, výsledek se násobí dvěma).

2.7.2007 – MUDr.Čížek vítězem Cyklistické soutěže KLP !

Ve středu 27. června 2007 završil MUDr.Petr Čížek návštěvou radnice v Žamberku své účinkování v Cyklistické soutěži KLP. Od roku 2003 navštívil postupně na kole všechna města České republiky. Při té příležitosti jsme mu položili několik otázek:

Kolik jsi najel cca km za celou soutěž ?
Za celou soutěž jsem najel cca 11.000 km.

Jaká byla nejdelší trasa ?
Nejdelší byla společná akce (Čížek, Vítek, Šrámek) z Červené Vody přes Mor.Třebovou, Konici, Litovel a Zábřeh zpět z 1.5.2003, která měřila 182 km. Pak jsem párkrát jel 150-160km, ale většinou 110-140km nebo kratší.

Jak se jezdí cyklistům v Čechách, co automobilisté ?
Čím dál hůře. Kamiony předjíždí na těsno a je jich čím dál více - zrušil bych je Výnosem předsedy KLP.

Co kolo, byly nějaké defekty ?
V roce 2006 jsem 3x píchnul zadní kolo, jinak se mi defekty vyhýbaly.

Jak relaxuješ po náročné trase ?
Téměř vždy jdu druhý den do práce.

Co zdraví a úrazy ?
Kromě všeobecně známého úrazu, který přímo nesouvisel se soutěží, úraz žádný. Párkrát nachlazení po včasným jarních cestách.

Co jíš a piješ během jízdy ?
Podle teploty. Většinou pivo a čaj.

Extrémy počasí (teploty a tak) ?
Nevzpomínám si. Žádné tornádo ani megazáplavy mě nepotkaly.

Nejhezčí zážitek ?
Obětavost některých úředníků se sháněním vhodného razítka (obvolávání půlky úřadu, průnik do trezoru při nepřítomnosti starosty atd.)

Nejhorší zážitek ?
Neochota některých úředníku razítko poskytnout (např. tajemník v Litovli přede mě vyndal ze šuplíku všechna razítka s tím, že mi žádné nedá).

Jaká města byla nejvýstavnější a nejzanedbanější, jak si stojí Žamberk ?
To bych raději nekomentoval.

Potkal jsi někoho zajímavého ?
Z poslední doby známou osobnost ministra Čunka, který mi potvrzoval návštěvu ve Vsetíně v květnu 2004.

Kde se Ti líbilo nejvíc, kde bys chtěl žít
?
Všeobecně se mi líbí města, která mají delší historii a tudíž historické jádro s náměstím a těch je mnoho.

Věděli všude, kde je Žamberk ?
Všude na to ani řeč nepřišla, ale většinou to věděli. V Bečově nad Teplou byl tajemník, který má v Žamberku bratra; v Aši zase místostarosta, který dobře zná MUDr. Pražáka (ten to ale popírá).

3.6.2007 – cykloakce KLP Netín a okolí 2007

Ve čtvrtek 31.5.2007 v podvečer se sešlo cyklojádro KLP v rekreačním středisku Záseka na v pořadí již 13-tém ročníku Cyklistické akce KLP. Letošní ubytování lze hodnotit oproti loňsku jako skvělé a jen málokdo by poznal, že nocujeme v bývalé drůbežárně. Malé zamřížované pokojíčky, teplá voda, funkční bazén, ohniště s připraveným dřevem,…

 

V pátek vyráží náš pestrobarevný peloton směrem na Velké Meziříčí pro první razítko do Osobních knížek cyklisty. Město pod dálničním mostem má milého starostu, který kvůli nám přerušil poradu a podělil nás razítky a přáním šťastné cesty.


Na další cestu jsme se rozdělili. Někdo jel oficiální trasu na Velkou Bíteš, Náměšť nad Oslavou, Budišov s mediální hvězdou starostou Péťou a přes Měřím zpět. Drsňáci volili trasy terénem, Horovi do Brna, Šrámkovi do Vídně. Komu to nestačilo uplaval ještě několik délek ve  zrenovovaném bazénu.

Večer jsme se sešli všichni u táboráku, kde nás pobavil místní lidový vypravěč a údržbář v jedné osobě. Vyslechli jsme historky o místním bazénu, o vnukovi co byl u Baroše, o Londýně roku 1961 a Armádě spásy („Dej se k nám, dej se k nám, jsme Armáda spásy…). Kdo by byl řekl, že 1. světová války vypukla na Velkomeziříčsku a může za to hrabě Harrach…. Úžasná byla též paní hospodská s kalkulačkou, na které počítala i úlohy typu 1x14.

Druhý den byla sobota, obloha se mírně zatáhla, tah kamionů směrem k dálnici mírně polevil a my vyrazili do Měřína pro razítko na start turistického pochodu. V Kamenici na nás čekala milá paní starostka a lokální patriotka. Provedla nás místní tvrzí, dostali jsme razítka, pohlednice a propagační materiály. V Lukách nad Jihlavou za námi přijel starosta do hospody, takže letos hodnotíme výkon samosprávy v obcích na Vysočině velkou jedničkou. V Lukách se naše cesty opět rozdělily. Drsňáci opět vyrazili do terénu, sběrači razítek do Jihlavy a pohodáři jeli otevřít jako první hosté novou hospodu v obci Rytířství. Sešli jsme se v krásném městečku Polná, kde nám servírka dvakrát nutila 50-ti % slevu na útratu. Další zastávku jsme měli ve velmi pěkné vesnické hospodě v Bohdalově, kde jsme protrpěli fotbal Wales vs.ČR 0 : 0.

Po návratu někteří zdatní jedinci šli do Netína na obhlídku Lobkovické hrobky, opět jsme zapálili táborák a protože baviči v sobotu nepracují, pěli jsme za zvuků kytar tklivé písně.

Na všech výletech jsme potkávali mnoho rybníků, takže jsme si připadali jako v Jižních Čechách. Také tolik křížků se vidí málokde. A také jsme viděli mnoho pomníčků s nápisem „padl 9.5.1945“.

V neděli ráno nás budili nadšené výkřiky. Venku totiž pršelo, takže se k všeobecné radosti nejelo na kola, ale domů. Radost nám kalilo jen pomyšlení, že odpadla etapa přes Nové Veselí, kde důchodce z Vysočiny objímá stromy…

Děkujeme MUDr. Čížkovi za skvělou organizaci a těšíme se na příští ročník !!!


15.5.2007 – cyklistická akce 2007

Termín letošní cyklistické akce KLP: Netín a okolí 2007 se blíží. Cyklistická akce proběhne v plánovaném termínu, tedy 31.5. až 3.6.2007.

Sraz účastníků je ve čtvrtek 31.5.2007 navečer v rekreačním středisku Záseka ( www.zaseka.cz ).

Cesta např.: Litomyšl-Polička-Nové Město na Moravě-Ostrov n.Oslavou-Záseka nebo jinak dle vlastní úvahy.
Ubytování je zajištěno v rekreačním středisku Záseka , které se nachází cca 2 km severně od obce Netín, poblíž osady Záseka. Každý se ubytuje po příjezdu sám.
Rekreační středisko Záseka je umístěno v krásné a tiché přírodě Vysočiny. Nádherná příroda, rekreační sport, příjemné posezení, relaxace, houbaření, to vše na hosty čeká pod Dědkovskou horou. Rekreační zařízení je vhodné pro letní a zimní rekreaci s možností výletů po Vysočině (například Westernové městečko Šiklův mlýn, katakomby v Jihlavě, hrad Pernštejn, aj.).
Hostům je k dispozici jídelna s TV, denní bar s krbem.
K sportovnímu vyžití slouží hřiště, stolní tenis, dětské prolézačky a k příjemnému posezení venkovní ohniště.
K ubytování slouží zděná budova s dvou až 7-mi lůžkovými pokoji (celková kapacita 44 lůžek) se společným sociálním zařízením, 10 čtyřlůžkových chatek, jídelna s TV a denní bar s krbem.

Ráno 1., 2. a 3.6.2007 je zajištěna snídaně (v ceně pobytu). Veškeré další stravování si zajišťuje každý sám, přičemž v místě ubytování toho asi moc nebude!!!

Přeprava kol po vlastní ose. Účastníci se navzájem domluví, jak si přepraví kola a sebe sama.

Přibližný program:

Na každý den bude připravena jedna trasa. Kdo nebude chtít tuto trasu absolvovat, musí si zvolit individuální program. Protože nás je více než dost, bude žádoucí jezdit roztroušeně po skupinkách. Každý jezdí opatrně a snaží se vyhnout zranění!!! V rámci této akce není organizována první pomoc zdravotnická ani technická.


1. den (pátek, 1.6.2007), odjezd v 8.00 hod., délka trasy cca 90 km

Záseka-Netín-VELKÉ MEZIŘÍČÍ-Jabloňov-Ruda-Bezděkov-VELKÁ BÍTEŠ-Jinošov-NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU- Naloučany-Zahrádka-Pyšel-BUDIŠOV-Hodov-Oslavička-Baliny-Uhřínov-Otín-MĚŘÍN-Blízkov-Netín-Záseka.
2. den (sobota, 2.6.2007), odjezd v 8.30 hod., délka trasy cca 65 km

Záseka-Netín-Blízkov-KAMENICE-Rozseč-LUKA NAD JIHL.-Kozlov-Rytířsko-Ždírec-Věžnička-POLNÁ-Záborná-Janovice-Rudolec-BOHDALOV-Pavlov-Zahradiště-Záseka

3. den (neděle, 3.6.2007), odjezd v 9.00 hod., délka trasy cca 30 km

Záseka-Zahradiště-Radostín nad Oslavou-Ostrov nad Oslavou-Kotlasy-Nové Veselí-Bohdalov-Pavlov-Zahradiště-Záseka.

Každý nechť si vezme náhradní duši do kola. Mobilní telefon s sebou.
Doporučené mapy: Edice Klubu českých turistů, mapy číslo 79 a 84 nebo turistický autoatlas Česko 1:100 000.
Klubová trička s sebou.
Kytaru berou Špičkovi.Dr. Čížek

10.5.2007 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Karel Roztočil pochází z Prahy, kde též vystudoval LF UK. Po promoci nastoupil na umístěnku na internu do Frenštátu pod Radhoštěm. Od roku 1973 pracuje v IKEMu a věnuje se celé oblasti angiologie. Jak sám říká, volného času má minimum.

Na úvod MUDr. Roztočil zavzpomínal na své studentské pobyty v Nekoři a v Jablonném n.Orl.

Tématem přednášky byla chronická žilní insuficience (CVI). Jde o cévní onemocnění na DK se zvýšeným žilním tlakem. 90% připadá na vrub refluxu a 10% na vrub obstrukci. Zajímavý graf měření žilního tlaku nám objasnil nedostatečný pokles žilního tlaku na DK při chůzi. Etiologicky cca 90 % má primární rozvoj, 10% tvoří stavy po trombóze. Existují i další méně časté příčiny (ageneze chlopní, malformace).Dále pan doktor promluvil o posttrombotickém syndromu a jeho rizikových faktorech( věk, rekurence žilní trombózy, lokalizace, způsob léčby) a o varixech, nejčastěji se vyskytujícím žilním onemocnění. Připomenul 3 typy varixů, rizikové faktory, vztah obezity a varixů a patogenezi primárních varixů.
Část přednášky věnovanou možnostem léčby zahájil MUDr. Roztočil obecnými doporučeními (elevace DK, životospráva, volba zaměstnání, vhodné a nevhodné sporty).Důležitá je vždy správně vedená kompresivní léčba, pro menší varixy je vhodná léčba sklerotizací. Možná je celá řada katetrizačních technik a chirurgických výkonů.
Mají venofarmaka smysl? Na trhu je v současnosti 14 přípravků a řada preparátů ve volném prodeji. Mají různé složení i mechanismus účinků. Indikací jsou neoperované varixy, residuální symptomy po operaci, rekurence a CVI. Venofarmaka nenahrazují chir.léčbu ani léčbu trombóz a flebitid.
V diskusi jsme probrali vliv věku na CVI, léčbu trombotických komplikací a převádění z heparinu na warfarin. Dr.Stráník vzpomenul historický přehled chirurgických metod léčby varixů a význam perforátorů.

Zástupci sponzora večera firmy Novartis prezentovali Venoruton, Venoruton gel a antimykotikum Lamisil 1x.

Ve společenské části jsme zhodnotili účast na semináři jako mimořádně slabou. Předseda připravuje trasy na cykloakci v okolí Velkého Meziříčí.

Červnový seminář bude pravděpodobně věnován právní problematice, diskusi s JUDr. Antlem a oslavám šedesátin MUDr.Vychytila. MUDr. Nosálová si při sportu přivodila frakturu DK, přejeme jí brzké uzdravení!

12.4.2007 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Iva Pandulová pochází z Lanškrouna, absolvovala LF MU V Brně, má atestaci I.st. z vnitřního lékařství. Nyní pracuje v nemocnici ve Svitavách a věnuje se diabetologii. Jak sama říká, je „uštvanou matkou od dvou dětí“.

Tématem přednášky byl „Komplikovaný diabetik“.

Na úvod nám paní doktorka zopakovala patofyziologii DM, metabolického syndromu a nově zaváděného pojmu diabezita. Na začátek léčby těchto stavů patří dietní a režimová opatření + startovací dávka metforminu 500 mg 1-2x/d. Celá přednáška byla ve stylu „vše o metforminu“.

Paní doktorka nás informovala o nově vzniklém webu www.ediabetes.cz
V diskusi jsme probrali další možnou léčbu diabetu a lékové interakce a kontraindikace metforminu.
Sponzorem večera byla firma Berlin-Chemie zastoupená Dr.Cvrčkovou. Ta prezentovala preparáty Fromen, Nimesil, Fastum gel, Dexoket, Lioton 100000, Pangrol 20000, Pangrol 16000, Espumisan a Spasmomen. Závěrem nás seznámila s doplatky za léky od 1.4.2007.

Po večeři následovala společenská část programu.

Vilém Chocholatý jede do Ria, tak mu přejeme klidný let a pobyt bez přepadení.

Mistrovství KLP v bike adventure v původně zamýšleném termínu 1.5.2007 nebude.

Zemřel MUDr. Josef Svoboda

V polovině března nás zastihla smutná zpráva. Náš dlouholetý přítel, člen KLP, MUDr.Josef Svoboda zemřel.
Poslední rozloučení se koná v obřadní síni v Ústí nad Orlicí v úterý 20.března ve 12 hodin.
Budeme na něho s úctou vzpomínat stejně jako jeho pacienti z Jablonného nad Orlicí.

Čest jeho památce!


15.3.2007 – Dvacet tisíc !!!!

15.3.2007 zaznamenalo počítadlo jubilejní dvacetitisící unikátní vstup na naše stránky.
Na prvních 10000 vstupů jsme potřebovali 25 měsíců, na druhou desetitisícovku už jen měsíců 13.

Při této příležitosti plánujeme dát našim stránkám novou grafickou úpravu, přidat diskusi a další drobné změny.


14.3.2007 – seminář v Mistrovicích

Přednášející prim.MUDr.Marián Kuchár pochází z Bratislavy, kde vystudoval LF a v letech 1976-2002 pracoval na neurologické klinice. Má I.a II. atestaci z neurologie a atestaci z onkologie. Oblastí jeho odborného zájmu je epileptologie a EMG. Ve volném čase má rád kolo, hudbu a světová červená vína. Nyní pracuje jako přednosta nově otevřeného neurologického oddělení v Litomyšli.
Tématem přednášky s hojnou účastí byla migréna. Jde o nemoc mladého věku, více postihuje ženy, v ČR se počet migreniků odhaduje na 850 tis. Prognosticky 40% migrén perzistuje, 30% přechází v tenzní bolesti. Významná je rodová anamnéza. Velmi názorné bylo video patofyziologie migrény ( rozšíření cévy, sterilní zánět, senzitizace).
Dále pan primář mluvil o trigemino-vaskulárním systému, spouštěcích faktorech a fázích migrény (prodromy, aura, vlastní bolesti s doprovodnými příznaky, pozáchvatová fáze), klinických projevech, typech migrény a diagnostických kriteriích.
V další části přednášky mluvil Dr.Kuchár na téma tenzní bolesti hlavy vs.migréna, status migrenosus a jeho terapie, sekundární bolesti hlavy a o možnostech vyšetření v poradně pro bolesti hlavy.
V partii věnované léčbě jsme slyšeli o indikacích a zásadách léčby, bariérách správné léčby a trojstupňovém schématu profylaxe. Dotazník MIDAS a léčba akutního záchvatu triptany ukončili tuto velmi pěknou přednášku.
V diskusi jsem se bavili o migréně bez aury a o auře bez migrény.

Řadu informací můžete najít na webu České společnosti pro bolest hlavy www.bolestihlavy.cz

Ve firemní části večera se nám představili noví zástupci firma Zentiva, kteří prezentovali svá portfolia a předali nám řadu publikací a materiálů.

Poprvé v historii KLP Mistrovice uzavírala výhradně dámská společnost :-)

14.2.2007 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Josef Bis pochází z Hradce Králové, kde absolvoval LF UK. Po promoci v roce 1995 nastoupil na II.interní kliniku, má atestaci I. a II.st. z interny a nástavbovou atestaci z kardiologie. Nyní se zabývá převážně intervenční kardiologií. Věnuje se rodině, kytaře, sportu a PC.

Tématem přednášky bylo Generikum vs. Originál. Podíl generik na preskripci v ČR tvoří 45 – 60%, v zemích EU pouze 5 %. Vývoj originálu trvá cca 10-15 let a stojí 1 miliardu USD.

Z 10000 sloučenin se jen jedna stane lékem.

Dále pan doktor hovořil o patentové ochraně, exkluzivitě registrace, vývoji generik (podobnost, nikoli identita s originálem), chemické, farmaceutické a biologické ekvivalenci a kvantitativní a kvalitativní shodě. Dozvěděli jsme se, že u generik není při registraci nutné dělat klinické zkoušky.

V diskusi připomněl MUDr. Chocholatý vliv generik na cenu léků v ČR.

Zástupkyně firmy Servier Mgr. Martina Krtičková nás seznámila se závěry studie ASCOT a novými doporučeními NICE/BHS guidelines 2006.

Ve společenské části jsme popřáli k významnému životnímu jubileu MUDr.Marii Křečanové. Ta nám zároveň oznámila , že končí s praxí a dál se s námi bude setkávat jako spokojená důchodkyně. Její obvod přebírá MUDr. Helena Dubská.

Uctivě upozorňujeme každého, kdo dosud nezaplatil členské příspěvky, aby tak urychleně učinil.

 

Termín příštího semináře ještě není znám, zřejmě to opět bude středa (naposledy).


16.1.2007 – vyhlášení výsledků CS KLP

V úterý 16. ledna proběhlo v podvečerních hodinách vyhlášení výsledků cyklistické soutěže KLP za rok 2006. Sešli jsme se v hospodě Na Krence a na úvod sentimentálně zavzpomínali na záplavy sněhu provázející loňské vyhlašování. Letošní zima cyklistice přeje a tak se MUDři Němeček a Dvořáček dostavili na kolech.

Ročník 2006 se stal absolutním triumfem MUDr. Petra Čížka. Zvítězil v kategoriích Velký i Malý zlatý pohár, Velký i Malý stříbrný pohár, Červené tričko a Modré tričko. Navštívil již celkem 513 měst a zbývá mu již jen 14 měst v ČR, kde ještě nebyl na kole!

Zasloužený potlesk sklidil MUDr.Vítek, jehož žena Eva zvítězila v kategorii Zelené tričko, neboť v roce 2006 dosáhla nejvíce vrcholů.

Neklasifikovaní obdrželi ceny útěchy, všichni pak osobní knížky cyklisty a dobrou večeři. Vzhledem ke klimatickým podmínkám předseda prohlásil ročník 2007 CS KLP za zahájený.

Podrobné výsledky naleznete zde.


Pozvánka na vyhlášení výsledků CS KLP

Zveme účastníky cyklistické soutěže KLP (kteří odevzdali OKC) na přátelské posezení spojené s vyhlášením výsledků CS KLP a předáním osobních knížek cyklisty, které se uskuteční v úterý 16.ledna 2007 od 18-ti hodin v hospodě NA KRENCE (!!!).
Cenu dostane každý, kdo v roce 2006 získal alespoň 1 nam či zdolal alespoň 1 vrchol.
Poháry jako každý rok vyrobila firma Sahm a brousila známá letohradská rytečka Ivana Majvaldová ve svém ateliéru IVKO ( www.ivko.cz )

Večeři a drobné občerstvení hradí KLP.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004