Klub lékařů Podorlicka
   
 
Archív aktualit - 2006

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

8.12.2006 - šťastný nový rok

Přejeme Vám krásné svátky vánoční, hodně sněhu , radost z blízkých lidí a jejich dárků.

Přejeme Vám pevné zdraví, finanční jistotu a úsměv na rtu.

Přejeme Vám šťastný rok 2007 !

6.12.2006 – pohodové Mistrovice

V klidné adventní náladě jsme prožili prosincové setkání v Mistrovicích. Večer zasvěcený promítání z cest členů KLP se vydařil a málokdy se stane, že všichni vydrží až do hluboké noci.

Blok cestopisů zahájili manželé Jirešovi zážitky z Islandu. Precizní prezentace a úžasné fotografie z této geologické učebnice Země sklidily zasloužený potlesk. Přednáška Petra Čížka o Zakarpatské Ukrajině nám silně polechtala bránici. Iva Horová a Vlasta Karásková nám ukázaly krásy pobaltských států a Finska. Obdivovali jsme jejich odvahu vydat se na 6600 km dlouhou cestu vozem, který měl svůj zenit dávno za sebou.

Jirka Navrátil byl v jednom měsíci „v Brazílii a dvakrát na Kanárech“. Fotografie s tanečnicemi samby neměla chybu. Promítání zakončili Špičkovi krásnými zážitky z cesty z L.A. přes Las Vegas do San Franciska.

Předseda rozdal nová klubová trička, vybral Osobní knížky cyklisty k vyhodnocení letošního ročníku a zálohy na Cykloakci 2007. Ta nás zavede do rekreačního střediska Záseka u obce Netín nedaleko od Velkého Meziříčí. Přihlášeno je zatím cca 30 tradičních účastníků.

2.11.2006 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Miroslav Cvejn absolvoval pediatrii v Praze. Má I. a II. atestaci z pediatrie a atestaci z endokrinologie. Z pozice primáře dětského odd. v Opočně odešel do privátu, v Rychnově n.Kn. má endokrinologickou a osteologickou ambulanci. Ordinuje též v Náchodě. K jeho koníčkům patří volejbal, lyžování, kolo a košíková.
Tématem přednášky byla osteologie v praxi. V úvodu jsme vyslechli nové i starší definice a rozdíly mezi osteoporózou, osteopenií, osteomalacií a rachitis.
Kostní hmota dosahuje maxima hustoty mezi 25-ti a 30-ti lety. Osteoporózu má cca 12% populace, více žen. Ročně na vrub osteoporózy připadá 10000 zlomenin krčku femuru.

Dále pan doktor hovořil o klasifikaci OP, parametrech určujících pevnost kosti, o významu deoxypyridolinu v lab.dg., rizikových faktorech OP. Dále se zabýval klinickými příznaky, diagnostikou, denzitometrií (a kdy ji nelze provést). Probrali jsme problematiku T-skóre a Z-skóre.
Cílem léčby je snížení rizika fraktur. Terapie je možná inhibitory resopce nebo stimulátory novotvorby kosti.
V diskuzi MUDr. Jansa informoval o možnosti denzitometrie na ortopedii v Žamberku.

Sponzora večera, firmu MSD, zastupoval Petr Šenkyřík. Prezentoval preparáty Fosamax a Zocor a informoval nás o vakcíně proti HPV.

Ve společenské části jsme podiskutovali o příštím setkání. Bude v Mikulášském duchu, k promítajícím se přidají Jirešovi s fotografiemi z Islandu.


21.10.2006 - program do konce roku

Na semináři v Mistrovicích se sejdeme tradičně ve čtvrtek, tentokrát 2.listopadu. Přednášet bude MUDr. Miroslav Cvej na téma Osteologie v praxi. Sponzorem večera bude firma MSD.
Prosincové setkání (čtvrtek 7.12.) bude netradiční, odpočinkové a předvánočně bilanční. Uděláme si diashow „Z našich cest“.
Počítáme s max. pěticí promítání fotografií, které bude doplněno o zajímavý slovní výklad. Délka příspěvku 10-15 min., fotografie na CD či flash disku s sebou v libovolném formátu. Prosíme zájemce o vystoupení, aby nám dali vědět na cizek@orlicko.cz a sramek@seznam.cz
Předběžně bych to viděl např. na vystoupení Petra Čížka: Dnešní Ukrajina, Miloše Jansy: Čína, Ivy Horové a Vlasty Karáskové: Velký okruh Severní Evropou atd., atd…..


2.10.2006 – říjnové leháro

Mistrovice12.10. nebudou, ZENTIVA nemá peníze (ha, ha, ha!)
Cykloakce 2007 bude bez prasete, příbuzný Miloše je po bypassu a není to jisté.
O dalších aktualitách Vás budeme včas informovat!


21.9.2006 - seminář v Mistrovicích

Po půlroční pauze nás opět navštívil prim.MUDr.Jiří Veselý. Pochází ze Strakonic, absolvoval 1. LF UK v Praze, po promoci nastoupil na int.oddělení do Broumova. Tam působí dodnes. Má atestaci I.st. z interny a atestaci z kardiologie. Jezdí rád na kole, má rád hory a Slovensko. Je opravdu veselý.
Tématem přednášky byla léčba obezity a hypertenze v prevenci DM.

Obezita je definována jako zmožení tělesného tuku u žen nad 30%, u mužů nad 25%.
Jsou dva základní typy obezity, měření provádíme stanovením BMI, bioimpedancí nebo měřením obvodu pasu. Obezita přináší řadu zdravotních komplikací (potíže s dýcháním , GIT, metabolické, ortopedické,psychosociální,…) Snížení obezity o pouhých 5% výrazně zlepšuje klinické parametry.Obezita vzniká nepoměrem příjmu a výdeje energie, ne vždy však pouze z nekázně pacienta.
Dále pan primář hovořil o tukové tkáni jako endokrinním orgánu, co a jak vyšetřit u obézního pacienta a o komplexní terapii. Hnací silou je pacient, který chce zhubnout. Cílem je, aby pacient získal trvalé zdravé stravovací návyky a pracoval na udržení hmotnosti.
Dále pan primář hovořil o metabolickém syndromu, vlivu albuminurie na kardiovaskulární příhody a mortalitu, rizikových faktorech vzniku DM II.typu a o obezitě v patogenezi DM. V ČR máme nyní kolem 686 000 diabetiků. V závěru přednášky nás přednášející seznámil se studií STORM a s léčbou sibutraminem.
Zástupkyně sponzora večera , firmy Abbott, ing. Vrátná , nás ohromila velikostí svého portfolia. Prezentovala preparáty Tarka a Meridia a promluvila o funkci Merry linky (tel. 800 116 116, po – pá 9.00 – 18.00), případně www.merrylinka.cz . Zde lze nalézt rady jak motivovat a pomoci pacientům při snižování hmotnosti.
V úvodu večera předseda MUDr.Čížek kladně zhodnotil vysokou účast členů na semináři. Ve společenské části jsme popřáli jubilantům MUDrům Hlaváčkovi, Šimůnkovi a na dálku nepřítomnému Jelínkovi. Jídla bylo tolik, že vhodně doplňovalo téma „obezita“, pít bylo též co a tak se zdravé jádro rozcházelo dlouho dlouho po setmění. Bránice nás bolela při líčení „kralického Menšíka“ MUDr. Suchomela, který nám vyprávěl o svých dementně-amentní stavech po otravě atropinem.

Z organizačních záležitostí vybíráme:

•  mistrovství KLP v bike adventure uspořádáme 1.5.2007
•  pro velký úspěch prasete v Žinkovech uvažujeme o cykloakci KLP opět v západních Čechách a o rožnění pašíka připraveného Milošovým bratrancem.
•  Severomoravská chata ani výstup na Králický Sněžník letos nebude.

Fotografie s oslavenci naleznete (jako vždy) ve fotogalerii.

1.9.2006 – po prázdninách

Vítejte po prázdninách ve světě pracovní reality a každodenního života.
Sejdeme se na semináři v Mistrovicích ve čtvrtek 21.září. Přednášet bude prim.MUDr.Jiří Veselý na téma Obezita a její komplikace, sponzorem bude firma Abbott. Oslavence budeme mít hned tři: Pepu, Oldu a Miloše.
Další seminář bude 12.10. a hned na 13.10.plánujeme Severomoravskou chatu.

Koncem prázdnin nečekaně zemřel na žambereckém koupališti Mirek Novotný, provozovatel hostince „U Novotnů“. Bude nám v Mistrovicích chybět. Čest jeho památce!


15.6.2006 - seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Yvona Hrčková pochází z Olomouce, kde pracuje na I.interní klinice FN. Má I. a II. atestaci z interny a atestaci z endokrinologie. Má ráda divadlo a koncerty, kam často doprovází svého osmdesátiletého otce. Ráda čte, hlavně historickou literaturu. Sama o sobě říká, že je pecivál.

Tématem přednášky byla hypertenze. Na úvod paní doktorka zmínila studii prof.Widimského s jejími nelichotivými závěry. Dále nás seznámila se studií ASCOT-BPLA, kritérii, dobou, cíli a léčebnými algoritmy a s podstudií CAFE (vliv léčebné strategie na aortální a brachiální TK).

Závěrem zhodnotila důvody výběru preparátu Prestarium pro léčbu hypertenze a přednesla 2 kasuistiky.

Zástupkyně sponzora setkání, firmy Servier s.r.o., Mgr.Martina Krtičková, prezentovala preparáty Prestarium a Tenaxum.

Po dobré večeři jsme zhodnotili cykloakci KLP. Příští seminář nás čeká v září.


Cykloakce KLP Hořice na Šumavě 2006 očima Majky

V tomto roce jsme se už tradičně zase sjeli všichni ti členové našeho spolku ,co holdují cyklistice,tentokrát v základním táboře v jižních Čechách. Obětavý velitel Péťa Čížek pro nás zajistil turistické ubytování v Hořicích na Šumavě,což je asi 15 km JZ od Českého Krumlova.Moc jsme si to s počasím nemalovali- všichni víme,jak bylo pořád zima a nevlídno.Nicméně , nálada jako vždy výborná - sešli jsme se v počtu kolem 50ti lidí a vítali se jak maturanti po dvaceti letech.!!! Večer se schválila vytyčená trasa,někteří zvolili individuální cestování.Poučeni z let minulých jsme zalezli raději dřív do pelíšků.Ráno po přezkoumání nebe nad námi jsme se vybavili hlavně do nepohody a s chutí vyrazili…kam jinam,než do kopce??Jenže to bylo jen tak pro zahřátí- cesta totiž vedla na opačnou stranu.Zase do kopečka a z kopečka do Černé v Pošumaví.Aby to nebylo jednotvárné po silnici,volili jsme zkratku,která byly zábavnější - vysokou mokrou trávou a lesem,cestou necestou přes zapomenutou trať kolem samoty,kde nás s nedůvěrou sledoval majitel.Asi tolik cyklistů ještě neviděl.!A vtom Radka píchla…Za zvuků střelby a sirén z blízkého vojenského prostoru - mezinárodní akce Létající Nosorožec -zruční muži z naší party Radce pomohli.

Už to stačilo!Do Černé tedy už po silnici a dál na Horní Planou,podél Lipenské nádrže a dál na Frymburk,tam bylo nutné občerstvení,museli jsme si sdělit dojmy,m.j. taky z nepříliš srdečného přijetí na zdejším Obecním úřadu - to bylo poprvé.Vzácné kulaté razítko udělila na třetí pokus nesympatická tajemnice pouze veliteli.
A frčíme dál trošku v kapkách,hodně ve větru a zimě přes hráz přehrady do Vyššího Brodu,kde nás málem smetly v úzké uličce kamiony s návěsy plnými smrkových klád…O to
příjemnější byla paní starostka na Městském úřadě,která nás vítala už přede dveřmi s milým úsměvem a slovem, a to těsně ,5 minut,před začátkem voleb.Byli jsme avízováni,a razítka do
knížek jsme obdrželi všichni.S přáním šťastné cesty dál!Slovy paní starostky všechno je o lidech.A putujeme podél známé vodácké Vltavy k výstavnému Rožmberku.

Je nám líto vymrzlých souputníků na lodích. Po výborném obědě ve vyhřáté stylové hospůdce se ani nechce ven do chladna a proti větru - spolu s Vltavou pokračujeme údolím na Zátoň,ale ouha!
Někteří opět tápeme mimo itinerář,a se zajížďkou do Větřního volíme zkratku zpět ozlomkrk
lesem s koly v ruce do kopce s hrozným převýšením -krásná příroda,ale trmácení nekonečné.My se však neztrácíme,mapa nás po trochu krušných chvilkách spolehlivě dovede zpátky na vytouženou sjízdnou silničku směrem k Hořicím. Nezbytná rekapitulace s ostatními ztracenci v jedné z místních hospůdek,a už se těšíme na výbornou večeři,která nikdy nezklame.

V osm hodin vyrážíme ,vybaveni voličskými průkazy, na Obecní úřad.A hurá na zaslouženou večeři ve vybrané hospůdce. Hodnotíme,trochu nezbytné legrace a spát,zítra přece jedeme nanovo.

V sobotu ráno beze změn,nebe šedivé,ale neprší.Jedeme podle plánu směrem k trajektu v Dolní Vltavici.Jsme tam ale nějak brzy,Voláme tedy převozníka a čekání si zpříjemňujeme v malé krčmě na břehu.A ejhle,z hospodského se vyklubal převozník na půl úvazku.Transport přes jeden a půl km širokou přehradu je skvělý zážitek,vlnobití jak na moři,předváděl se kapitán šífu.A na druhém břehu už zase stoupáme,abychom mohli jet podél známého Schwarzenberského kanálu.Příjemná cesta po rovině podél vodní spojky byla balzámem po překonaných kopečcích.Nicméně počasí je nejisté,a původně plánovaný výstup na vrchol Plechý vypouštíme a volíme proto sešup do Nové Pece - nejvyšší bod Lipenské přehrady,vybíráme příjemnou osvěžovánu v typickém šumavském prostředí a aspoň nezbytnou polévku.Hlavní chod si necháváme až do Horní Plané.Mračí se,tak šlápneme do pedálů a honem na oběd.Usadíme se,a v tom začne venku liják.Vzpomínáme na loňskou Sušici. Výborně najezeni,napojeni, už máme do cíle jen 16 km ,se vracíme po severní straně Lipenského jezera do Černé a nahoru přes Mokrou ( příhodné ) do Hořic.,kde opět probíráme projetou trasu v už oblíbené restauraci.

Doma nezbytná očista a tentokrát sedíme večer na ubytovně u vlastních zdrojů jídla a pití.Kecáme,zpíváme,trochu ponocujeme.
V neděli ráno leje a leje,plánovaný Krumlov jsme museli zavrhnout,tak tedy balíme ,a neradi vyrážíme auty zpět domů.
Ale nevadí,zážitků je jako vždy spousta a díky perfektní organizaci Péti Čížka vše klaplo.
To počasí? Letos přece nemůže zaskočit! Těšíme se na příští rok!
PS: Fotografie jsou k dispozici ve Fotogalerii!


Brána Šumavy12.5.2006 – cykloakce KLP

Letošní cykloakce KLP pořádaná předsedou MUDr.Čížkem nás zavede v termínu 1. až 4.června 2006 do Hořic na Šumavě. Přeprava kol a osob po vlastní ose, doporučená trasa je Havl.Brod-Jindřichův Hradec-České Budějovice-Český Krumlov-Hořice na Šumavě.

Počátky Hořic se datují rokem 1272, kdy byly usedlosti v majetku pánů z Kosové Hory. Později se staly majetkem jedné větve Rožmberků a tito je r. 1290 prodali cisterciánskému klášteru ve Vyšším Brodě.
Mezi nejcennější pamětihodnosti patří městský pranýř z roku 1549. Žulový sloup se dvěma kamennými mísami k odměřování desátků připomíná dřívější soudní pravomoc. Dominantou Hořic je kostel sv. Kateřiny z poloviny 13. století. Ani ten nebyl uchráněn před tehdy častými požáry, od kterých podle některých domněnek mohl vzniknout název obce. Naposledy v roce 1900 zapálil blesk kostelní věž, která pak musela být odbourána a o rok později postavena nová, která se dochovala dodnes. Zmínku si zaslouží soustava sedmi kamenných kašen, vzájemně propojených, které sloužily k zásobování domů na náměstí pitnou i užitkovou vodou. Byla do nich přiváděna voda ze tří studní. Užitková voda pak z malého rybníka. Ten dával možnost, aby při požárech byla puštěna voda potrubím do kašen k hašení.

Hořice jsou proslavené svými pašijovými hrami.Tradice pašijových her sahá až do 13. století, což je úzce spjato s těžkými životními podmínkami poddaného lidu. Prostý lid spojuje své utrpení s utrpením Krista a věří, že také pro něho nastane vzkříšení, že nastanou lepší časy.

Ubytováni budeme v rekreačním středisku Menfis (www.menfis.cz )
Součástí střediska je vlastní budova s restaurací, barem, kuchyní. Ubytováni budeme dle rozpisu v menší a větší ubytovně. Sociálky jsou společné na chodbě.

Trasy:

1.den – odjezd 8.00 – délka 90 km

Hořice-Mokrá-Olšov-Olšina-Hodňov-Horní Planá-Černá v Pošumaví-Frymburk-Lipno-Loučovice-Vyšší Brod-Rožmberk-Nahořany-Slubice-Bohdalovice-Velislavice-Slavkov-Šebanov-Hořice


2.den – odjezd 8.30 – délka 70 km

Hořice-Mýtina-Hostínova Lhota-Muckov-Černá v Pošumaví-Bližná-Dolní Vltavice-trajekt-křižovatka Kyselov-Račín-Přední Zvonková-Zadní Hamry-Bližní Lhota-přívoz-Nové Chalupy-Nová Pec-Bělá-Pernek-Horní Planá-Hodňov-Olšina-Olšov-Mokrá-Hořice

Pro zájemce vložka z Nové Pece na Plešné jezero a Plechý.

Celý den po cyklostezkách !!!

3.den – odjezd 9.00 – délka trasy 40km

Hořice-Kladenské Rovné-Přelstice-Kájov-Staré Dobrkovice-Český Krumlov a zpět.

Klubová trička s sebou, kytaru berou Špičkovi.

Kdo bude chtít volit, nechť si vyřídí po 18.květnu voličský průkaz na svém měst. či místním úřadě dle trvalého bydliště !


11.5.2006 – seminář v Mistrovicích

Za krásného počasí a hojné účasti jsem se sešli na tradičním čtvrtečním semináři v Mistrovicích.

Přednášející RNDr. Helena Jiřincová pochází z Prahy, kde též absolvovala PřF UK, obor molekulární biologie a genetika. Pracuje v Národní referenční laboratoři pro chřipku Státního zdravotního ústavu Praha. Ráda fotí, tancuje a čte.

Tématem přednášky byla ptačí chřipka a chřipka obecně. Po historickém úvodu a objasnění významu chřipky se paní doktorka zevrubně pustila do výkladu o viru chřipky (segmentovaný genom, typy A,B,C, mutace, subtypy a kandidáti na pandemii).

V části věnované ptačí chřipce jsme se dozvěděli o evoluci kmene H5N1 (od konce roku 2003 ve Vietnamu, zatím celosvětově 207 nakažených a 115 úmrtí), migračních tazích ptáků a dalších problémech.

Při podezření na infekci H5N1 ( anamnesticky cestování, styk s drůbeží) a horečce nad 38 st., kašli, dechových obtížích, rtg prokázané pneumonii, příp. nejasných GIT potížích by byl podezřelý hospitalizován na infekční klinice na Bulovce.

Dále se paní doktorka věnovala patogenezi, komplikacím a rozdílům sezónní vers.ptačí chřipka.

Zájemci o více informací o ptačí chřipce se mohou podívat na www.who.int , www.eiss.org nebo www.cdc.gov . Velmi zajímavé jsou též stránky Státní veterinární správy.

V závěrečné části přednášky paní doktorka promluvila o prevenci, vakcínách a antiviroticích, dále o ochranných prostředcích a diagnostických metodách.

Zástupce firmy TEVA Jan Klzo prezentoval firmu po spojení s IVAXem a připomenul portfolio své i kolegyň Petry Vondráčkové a Aleny Maixnerové.

Ve společenské části jsme popřáli MUDr. Martinu Skřičkovi k dosažení kategorie „ctihodný kmet“. Děkujeme za občerstvení a přejeme mu stálé zdraví a neutuchající humor. Fotografie naleznete jako vždy ve fotogalerii.

Vítáme v našich řadách nového člena: MUDr.Jaroslav Prokop pochází z Náchoda, vystudoval LF UK v Hradci Králové. Pracuje jako vedoucí lékař střediska Oblastního střediska zdrav.záchr.služby v Žamberku. Mezi jeho koníčky patří karate, kolo, vodní záchr.služba a potápění. Má dvě děti, bydlí v Českých Libchavách.

MUDr. Haltmar informoval účastníky o požadavcích na předoperační vyšetření před oční operací v lokální anestezii. Večeře a přátelské posezení zakončili vydařený večer.


1.5.2006 - změna programu

Na semináři 11.5.2006 v Mistrovicích dochází ke změně programu. JUDr. Antl nepřijede, náhradním tématem přednášky bude ptačí chřipka.

6.4.2006 - seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr.Patrik Lisý pochází z Hlinska. Po absolvování LF MU v Brně nastoupil na interní oddělení do Poličky. Má atestace z vnitřního lékařství a z diabetologie. Rád plave, jezdí na kole a hraje mariáš.
Tématem přednášky byla racionální terapie PAD dle EBM. Základem léčby je edukace, dieta a pohyb. Po patofyziologickém přehledu diabetu II.typu, objasnění genetického pozadí DM a po vyjasnění metabolických poruch spojených s pojmy inzulinorezistence a inzulinodeficit přednesl terapii PAD. Po historii umělého inzulinu a historickém přehledu PAD promluvil o všech 5-ti skupinách PAD a jejich výhodách, nevýhodách a indikacích.
Diabetika je třeba léčit komplexně, tedy nejen DM, ale i hypertenzi a poruchu metabolizmu lipidů.Celá přednáška byla stručná, jasná, z praxe.
Sponzorem večera byla firma Berlin Chemie. Zástupkyně Dr.Čechmanová prezentovala preparáty Lusopress, Berlipril a novinku glimepirid Oltar. Dr.Cvrčková prezentovala multienzymatický preparát Pangrol 16000, dále Nimesil, Fastum gel, Indometacin a Dexoket.
Ve společenské části jsme popřáli k padesátinám MUDr.Jaromíru Pokálenému, ORL lékaři v Žamberku. Přejeme našemu majiteli pivovaru a dalších realit pevné zdraví, pevné nervy a děkujeme za pohoštění.
Hostem příštího semináře bude právník JUDr.Antl. Máte-li jakýkoli dotaz s medicínskoprávní problematikou, obraťte se na zástupkyni firmy TEVA paní Meixnerovou, která dotazy předá JUDr.Antlovi.

16.3.2006 - další publikace člena KLP

Na semináři v Mistrovicích jsme měli možnost seznámit se s další publikací z pera člena KLP. Ředitel OLÚ Albertinum MUDr.Jiří Jireš představil svou více než stostránkovou knihu Albertinum - Boj proti tuberkulóze a jiným nemocem. Po roce příprav vzniklo čtivé dílo seznamující čtenáře s TBC, životem prof.Alberta, založením a celou historií sanatoria a odborného ústavu, včetně mnoha životopisů, osobních vzpomínek a zajímavostí. Fotografie a přílohy dokumentují nejen minulost, ale i současnost . Blahopřejeme!

16.3.2006 - seminář v Mistrovicích

Přednášející prim.MUDr.Jiřina Jirešová pochází z Karlovarska. Po gymnáziu v Liberci absolvovala LF UK v Hradci Králové. Má atestace z vnitřního lékařství, pneumologie, mikrobiologie a II.atest.z bakteriologie. V současnosti vede laboratoře v OLÚ v Žamberku.
Mezi její koníčky patrí ruční práce a počítačová technika.
Tématem přednášky byla Antibiotika v současné léčbě. V úvodu paní primářka promluvila o typech rezistencí a selekčním tlaku, mechanismech, kterými se bakterie brání před ATB . Dozvěděli jsme se, jak kvalifikovaně vyzrát na betalaktamázu, o důležitosti rozlišovat u ATB závislost na dávce a na intervalu.
Probrali jsme rozdělení atb do skupin, rady a praktické postřehy mikrobiologa i praktika.
Celá přednáška byla velmi pěkná a prospěla každému!
V diskusi jsem se dotkli otázky biofilmů a zástupkyně sponzora večera, firmy BMS, prezentovala preparát Cefzil.
Projekční technika selhala, ale dobrá večeře a přátelské posezení nikoli. Mimořádně jsme neměli žádného jubilanta.

9.3.2006 - máme projektor !

Zakoupili jsme dataprojektor Hitachi CP-X250 (rozlišení XGA 1024x768, světelný výkon 2000 ANSI), stativové plátno 152 x 152 cm a kombi dálkový ovladač. Cena celého kompletu po akční slevě 27% byla 29.900,-Kč. Naše nová technika bude mít premiéru na březnovém semináři v Mistrovicích.
Správcem bude MUDr. Šrámek ( tel,fax 465 621 551), u kterého bude možnost si techniku vypůjčit za následujících podmínek:
- člen KLP
- zaplacené příspěvky
- výpůjční doba max.1 týden
- akce KLP má vždy přednost před individuální zápůjčkou
- případné poškození nebo ztrátu hradí každý ze svého


17.2.2006 - představení publikace

Městské muzeum v Novém Městě nad Metují pořádá v sobotu 25.února 2006 ve Spolkovém domě na Husově náměstí 3. Novoměstská přírodovědná setkání. Ve 13,30 bude představena publikace předsedy KLP MUDr.Petr Čížka nazvaná Dřepčíci Česka a Slovenska. Publikace se komplexně zabývá faunistikou dřepčíků, přináší recentní a kritické údaje o všech druzích, barevné fotografie a nákresy. Blahopřejeme!

16.2.2006 - seminář v Mistrovicích

Přednášející prim.MUDr.Jiří Veselý pochází ze Strakonic. Absolvoval 1. LF UK v Praze, po promoci nastoupil na int.oddělení do Broumova, kde působí dodnes. Má atestaci I.st. z interny a atestaci z kardiologie. Jezdí rád na kole, má rád hory a Slovensko. Je opravdu veselý.
Tématem přednášky byla obezita jako rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. Obezita je definována jako zmožení tělesného tuku u mžen nad 30%, u mužů nad 25%.
Jsou dva základní typy obezity, měření provádíme stanovením BMI, bioimpedancí nebo měřením obvodu pasu. Obezita přináší řadu zdravotních komplikací (potíže s dýcháním , GIT, metabolické, ortopedické,psychosociální,…) Snížení obezity o pouhých 5% výrazně zlepšuje klinické parametry.Obezita vzniká nepoměrem příjmu a výdeje energie, ne vždy však pouze z nekázně pacienta.
Dále pan primář hovořil o tukové tkáni jako endokrinním orgánu, co a jak vyšetřit u obézního pacienta a o komplexní terapii. Hnací silou je pacient, který chce zhubnout. Dále jsme slyšeli o možnostech farmakologické a chirurgické léčby.
Cílem je, aby pacient získal trvalé zdravé stravovací návyky a pracoval na udržení hmotnosti.
Zástupci sponzora večera, firmy Zentiva, prezentovali preparáty Lindaxa, Torvacard, Lozap, Citalec, Hypnogen, Helicid, Zodac, Tralgit, Coxtral a Recoxa. Představili se náš též v našem regionu nové reprezentantky firmy Jana Královcová a Hana Macáková.

Ve společenské části jsme popřáli k padesátinám dojatému MUDr.Čížkovi, kterému též děkujeme za občerstvení. Dále jsme diskutovali o současné situaci ve zdravotnictví a chystané protestní akci. Odhlasovali jsme též zakoupení dataprojektoru pro potřeby KLP. Třiadvacátá hodina příjemný večer ukončila.

14.2.2006 - děkan míří do Letohradu

Prof.MUDr.Vladimír Palička, CSc., děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, přednosta Ústavu klinické biochemie a diagnostiky a vedoucí osteocentra FN Hradec Králové, bude mít v úterý 28.března 2006 od 17-ti hodin v domě kultury v Letohradě přednášku na téma osteoporóza.
Týž den bude MUDr.Jansa od 8 hodin v budově bolwingu v Letohradě (průmyslová zóna pod OEZ, v 1.patře) provádět denzitometrické měření kostní tkáně. K vyšetření je nutno se objednat na tel 465 613 000.

2.2.2006 - předseda padesátníkem

23.února se náš milovaný zakladatel a předseda Klubu lékařů Podorlicka, oční lékař v Žamberku, vášnivý cyklista, otec dvou dcer, majitel lesa a části polikliniky, přední evropský entomolog - specialista na dřepčíky a neúnavný organizátor MUDr.Petr Čížek dožívá v plné síle neuvěřitelných padesáti let.
Srdečně mu poblahopřejeme na semináři v Mistrovicích dne 16.února 2006 od 18-ti hodin.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!
PS: U pánů motýlek nutností, dámy vítány s boa.

1.2.2006 - vyhlášení výsledků CS KLP

Ve sněhem zaváté hospůdce Na Krence se sešli ve středu večer účastníci cyklistické soutěže KLP, aby zhodnotili uplynulý ročník, vyhlásili vítěze a spřádali plány do budoucna. Vyhlášení výsledků v sobě skrývalo nejedno překvapení a proměnilo se v absolutní triumf manželů Vítkových.
Eva jako jediná stála na stupních vítězů ve všech kategoriích, Jarek oslavil double - vyhrál v jednom roce mistrovství KLP v bike adventure i cyklistickou soutěž KLP. Nezbývá nám, než tomuto milému manželskému páru ze srdce blahopřát!
Dalšími hrdiny jsou Petr Čížek , který i přes vážné zranění v polovině sezóny skončil o jediný nam na druhém místě a v celkovém součtu stále vede a Pavel Němeček, který způsobem start-cíl zvítězil v kategorii vrchařů, když v jediném roce navštívil všech 60 vybraných vrcholů ČR.
Ostatní odjížděli domů s cenami útěchy.
Kompletní výsledky brzy najdete zde.
Přinášíme pár fotografií z doby před utkáním s myslivci.30.1.2006 - Padla hranice 10 000

Stále ve hvězdách zůstává, kdo se stal jubilejním desetitisícím návštěvníkem našich stránek.
Drsná přestřelka o číslo 10 000 se strhla mezi půlnocí a šestou hodinou ranní v pondělí 30.ledna 2006. Přihlásí se nám tajemný hrdina???

Při pohledu na počítadlo nelze než konstatovat, že se po 2 letech provozu našich stránek blíží slavnostní okamžik, kdy zaznamenáme jubilejní DESETITISÍCÍ (!!!) unikátní ( v jednom dni z jednoho počítače je zaznamenán pouze první vstup) návštěvu našich stránek.
Prosíme šťastlivce, kterému se podaří tato mistrovská trefa, aby nám napsal na sramek@seznam.cz Odměna a nehynoucí sláva ho nemine!!!

Srdečně 21.1.2006 - vyhlášení výsledků CS KLP

Zveme účastníky cyklistické soutěže KLP na přátelské posezení spojené s vyhlášením výsledků CS KLP a předáním osobních knížek cyklisty, které se uskuteční ve středu 1.února 2006 od 18-ti hodin v hospodě NA KRENCE (!!!).
Cenu dostane každý, kdo v roce 2005 získal alespoň 1 nam.
Podle předběžných zpráv jsou výsledky velmi zajímavé a dočkáme se nejednoho překvapení.
Poháry jako každý rok vyrobila firma Sahm a brousila známá letohradská rytečka Ivana Majvaldová ve svém ateliéru IVKO (www.ivko.cz)

20.1.2006 - IV. ples lékařek a lékařů regionu v pátek 20.ledna 2006 se konal ve Společenském centru Nový Dvůr v Letohradě IV. reprezentační ples lékařek a lékařů regionu. Sněhová kalamita stejně jako vloni zkomplikovala většině účastníků dopravu. Sekt na uvítanou, proslovy předsedy OS ČLK MUDr.Josefa Hájka a MUDr.Zdeňka Stráníka odstartovaly tuto významnou společenskou událost. K tanci i poslechu hrály výborné kapely: v sále BetlBand, ve sklepní vinárně Fathers of Daughters. Hostem plesu byl a zábavné historky vyprávěl sexuolog MUDr.Radim Uzel. Tombola byla bohatá, raut kvalitní, zábava skvělá. Z KLP byli viděni Pavla Shihatová, Petra Urbanová, Páslerovi, Šrámkovi, Androvi, Stráníkovi, Janákovi a Jirešovi.Další významná skupina členů KLP se zúčastnila v tomtéž termínu plesu domova důchodců v Červené Vodě.

19.1.2006 - seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Miloš Jansa pochází ze Žamberka. Absolvoval FDL UK v Praze, má atestaci I.st. z ortopedie. Rád cestuje (Indie, Čína, Nový Zéland), hraje tenis, jezdí na kole a zahrádkaří. Blíže se s ním můžete seznámit na www.jansa.cz . Tématem přednáška byly termoplastické vložky do bot.
Chůze je jednou z nejdůležitějších a běh jednou z nejprospěšnějších pohybových aktivit pro zdraví člověka. Jedná se o cyklický pohyb se stovkami a tisíci opakováními. Optimální technika došlapu do značné míry kompenzuje i zatížení celého pohybového aparátu (zejména kolen a kyčlí, ale i celé páteře).
Termoplastické vložky do bot:
1) řeší některé potíže pohybového aparátu:
· Bolesti nohou při zvýšené námaze
· Problémy s příčnou a podélnou klenbou, Achilovou šlachou, ostruhami, deformitami prstů, mozoly, puchýře
· Bolesti bérce a lýtka
· Potíže s kolenním kloubem ( instabilita, arthróza, degenerace chrupavky, vazy, menisky)
· Arthróza kyčelního kloubu a stavy po náhradě kyčelního kloubu
· Bolesti v zádech a hlavy vertebrogenního původu
· Nestejná délka končetin, poruchy chůze
· Po zlomeninách a operacích nohou, kotníku, kolena , plotének
2) Při diabetu
· u mikrocirkulační nedostatečnosti zabezpečují svojí elasticitou zlepšený odtok tkáňových metabolitů
· díky rozložení tlaků na podešev chrání pacienta před tvorbou otlaků a následných defektů
3) Při cévní nedostatečnosti dolních končetin
· působí jako mechanická pumpa, tím zlepšují žilní návrat a odstraňují bolest v končetinách
4) Při sportovních činnostech
· působí preventivně nebo dokonce zabraňují vzniku sportovních úrazů a potíží z přetížení
· ideálním vedením nohy v ose zabezpečují časově optimální zapínání jednotlivých svalů pohybového aparátu a optimalizuje tak chůzi a běh
· přesně kopírují anatomickou stavbu nohy, proto dochází k lepšímu odrazu např. při startu na míč, lepší stabilitě při doskoku, k efektivnějšímu brždění a k rychlejší změně směru pohybu
· brání nevhodnému posunu nohy v botě
Vložky jsou vyrobené z hmoty s uzavřenými póry, teplem formovatelné polyetylénové pěny. Vložky jsou vyráběny v několika různých hustotách. To dovoluje snadněji vybrat správný model s ohledem na patologii pacientovy nohy, tělesnou hmotnost a použití. Každá hustota má jinou barvu.
Po podometrickém vyšetření se během několika minut vložka v botě nahřeje a pořídí se "otisk" nohy. Velkou výhodou je možnost přemisťování vložek do všech bot (mimo lodiček a sandálů) a několikaletá životnost.
Ordinace MUDr.Jansy je padesátým pracovištěm v ČR, kde je možno si tyto vložky do bot obstarat. Velikosti pro dospělé jsou 33 - 50, děti mají celkem 4 velikosti. Celá procedura (pouze po předchozím objednání) trvá cca 40 minut, cena vložek je 1590 - 2500 Kč.

Svůj come back po dvouleté odmlce s námi oslavila naše krajanka Alena Maixnerová, nyní reprezentující největší farmaceutickou firmu světa firmu TEVA.
Rozsah činnosti společnosti Teva zasahuje do mnoha oblastí farmaceutického průmyslu, s hlavním zaměřením na výrobu a marketing produktů těchto kategorií:
? Humánní léčiva - Teva vyrábí generické, značkové a inovativní léky v nejrůznějším dávkování a lékových formách od tablet a kapslí po oleje, krémy a roztoky. Navíc vyvíjí a vyrábí originální léčiva pro specializované tržní segmenty, kde využívá výhodu integrace výzkumu a vývoje.
? Aktivní farmaceutické substance (API) - Teva vyvíjí a vyrábí aktivní farmaceutické substance nejen pro svou vlastní farmaceutickou výrobu, ale distribuuje konkurenceschopné účinné látky (API) výrobcům na celém světě.
Tyto činnosti, které tvoří jádro obchodní činnosti společnosti, pokrývají 90% celkových prodejů firmy Teva.
Tradičně skvělá večeře a přátelské posezení zakončily náš seminář.
Z organizačních záležitostí připomínáme:
Členský příspěvek je splatný do konce ledna u MUDr.Čížka nebo u MUDr.Jirešové
Příští seminář se uskuteční 16.2., pokud pořádající firma na poslední chvíli nezruší svou účast ( jak se, bohužel, v poslední době často děje)
Hostem květnového semináře bude JUDr.Antl. Připravte si, prosím, dotazy s medicínskoprávní problematikou.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004