Klub lékařů Podorlicka
   
 
Archív aktualit - 2005

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

15.12.2005 - seminář v Mistrovicích

Přednášející prim.MUDr.Ján Šándor se narodil ve slovenské Gelnici. Po absolvování LF UK v Hradci Králové nastoupil do Vojenské nemocnice v Ružomberoku. Od roku 1990 pracuje v nemocnici v Rychnově n.Kn., nyní jako přednosta gynekologicko-porodnického oddělení. Oblastí jeho profesního zájmu je endoskopie, laparoskopie a urogynekologie.Ve volných chvílích rád rybaří (rekordy: štika 96 cm, pstruh 65 cm) a jak sám říká: "Hádám se se ženou."

V úvodu představil pan primář gynekologické a porodnické oddělení Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a.s.. Obě oddělení se nachází v novém pavilonu nemocnice.
Gynekologie poskytuje preventivní ambulantní péči, ambulantní operace, operační péči gynekologických onemocnění s preferencí endoskopického přístupu, urogynekologické operace a následnou dispenzarizační péči.
Porodnice zajišťuje předporodní přípravu a porody ze spádové oblasti a okolí.Nemocnice je držitelem certifikátu "Baby Friendly Hospital".
Další informace a kontakty naleznete na www.nemocnicerk.cz
Po seznámení s historií a vývojem laparoskopické hysterektomiejsme shlédli několik komentovaných videoprezentací tohoto výkonu.
Zástupkyně sponzorující firmy Winthrop Veronika Prudká a Andrea Librová prezentovaly fenofibrát Lipirex 267a antidepresiva Sertralin Irex a Cita 10,20 a 40 mg.

Pstruh na másle spolu se sektem zakončili poslední seminář roku 2005. Příště se sejdeme ve čtvrtek 19.ledna 2006.

7.12.2005 - Cyklistická akce KLP 2006

Tradiční cyklistická akce KLP nás v roce 2006 zavede v termínu 1.-4.6. do Hořic na Šumavě.
Počátky obce se datují rokem 1272, kdy byly usedlosti v majetku pánů z Kosové Hory. Později se staly majetkem jedné větve Rožmberků a tito je r. 1290 prodali cisterciánskému klášteru ve Vyšším Brodě.
Mezi nejcennější pamětihodnosti patří městský pranýř z roku 1549. Žulový sloup se dvěma kamennými mísami k odměřování desátků připomíná dřívější soudní pravomoc. Dominantou Hořic je kostel sv. Kateřiny z poloviny 13. století. Ani ten nebyl uchráněn před tehdy častými požáry, od kterých podle některých domněnek mohl vzniknout název obce. Naposledy v roce 1900 zapálil blesk kostelní věž, která pak musela být odbourána a o rok později postavena nová, která se dochovala dodnes. Zmínku si zaslouží soustava sedmi kamenných kašen, vzájemně propojených, které sloužily k zásobování domů na náměstí pitnou i užitkovou vodou. Byla do nich přiváděna voda ze tří studní. Užitková voda pak z malého rybníka. Ten dával možnost, aby při požárech byla puštěna voda potrubím do kašen k hašení.
Hořice jsou proslavené svými pašijovými hrami.Tradice pašijových her sahá až do 13. století, což je úzce spjato s těžkými životními podmínkami poddaného lidu. Prostý lid spojuje své utrpení s utrpením Krista a věří, že také pro něho nastane vzkříšení, že nastanou lepší časy.
Ubytováni budeme v rekreačním středisku Menfis (www.menfis.cz )
Rekreační středisko Menfis se nachází v obci Hořice na Šumavě, mezi Českým Krumlovem a Lipnem. Součástí střediska je vlastní budova s restaurací, barem, kuchyní. Další dvě budovy (dřevostavby) slouží k ubytování.
Dále se v areálu nachází 5 dřevěných čtyřlůžkových chatek rodinného typu s elektrickým proudem a rádiem. Ostatních 8 chatek jsou 5-ti a 6-ti lůžkové s elektrickým proudem, všechny s centrálními toaletami. Areál je vhodný pro rodinnou rekreaci, školní kolektivy, školení, sportovní soustředění nebo pro individuální víkendové pobyty.
Předseda vybírá nevratnou zálohu na ubytování a snídaně 750,-Kč na osobu.
Uzávěrka přihlášek a plateb je 15.12. na semináři v Mistrovicích!

2.12.2005 - Informace pro účastníky Cyklistické soutěže KLP
[jednotlivce a partnery(ky)]

Počasí již moc nepřeje cykl. výletům a blíží se konec roku. Vyhlašuji proto prázdniny v cykl. sutěži KLP (CSKLP) na období 1.12.05 - 31.01.06.
Prosím všechny účastníky soutěže, aby mi odevzdali obě osobní knížky cyklisty v prvním týdnu prosince 2005, nejpozději na setkání KLP v Mistrovicích dne 15.12.2005. Knížky odevzdávají všichni i tehdy, pokud v průběhu roku 2005 nezískali ani jedno razítko!!! Spolu s knížkou odevzdávají soutěžící papír, na kterém bude napsané jméno soutěžícího a zvlášť
a) seznam navštívených měst v roce 2005
b) seznam navštívených městeček v roce 2005
c) seznam navštívených vrcholů v roce 2005
Dále soutěžící v kategorii vrcholy odevzdají disketu nebo CD s vrcholovými fotkami. Z každého vrcholu pouze 1 fotka s označením názvu nebo kódu (např. V08).
Vyhlášení výsledků CSKLP proběhne koncem ledna 2006. O termínu budete včas informováni. Děkuji.
MUDr. Petr Čížek

24.11.2005 - seminář v Mistrovicích

Za husté chumelice a s historicky nejnižším počtem účastníků (14) se konal tradiční čtvrteční seminář v Mistrovicích, tentokrát sponzorovaný firmou ASI.
Přednášející Mgr. Monika Taterová se narodila v Praze. Vystudovala FF UK v Praze, obor pedagogika a ošetřovatelství. Učila na SZŠ v Praze 5,pracovala v pojišťovně Winterthur a nyní působí jako reprezentant firmy ASI. Má ráda turistiku, rodinu a ráda čte.
Tématem přednášky byl Sinupret. Jedná se o fytopreparát z 5-ti rostlin vyráběný firmou Bionorica. Obsahuje kořen hořce, květy prvosenky, sporýš, černý bez a šťovík. Působí sekretolyticky, antiflogisticky, virostaticky a imunomodulačně. Hodí se i pro těhotné a kojící ženy.
Indikací je rhinosinusitis, bronchitis, otitis, dysfunkce Eustachovy trubice.
Dalším produktem byl Bronchipret - expektorans a sekretolytikum na dolní cesty dýchací, obsahující tymián a kořen prvosenky.
V diskusi se zmínil MUDr. Navrátil o svém imunologickém výzkumu fytopreparátů: "Když už jsem se blížil k Nobelově ceně zjistil jsem, že nejsilnější protivirový účinek má v těchto lécích obsažený alkohol..."
Na závěr jsem zhlédli krátké video o fytoneeringu.
Ve společenské části jsme popřáli k významnému životnímu jubileu MUDr. Lence Urbanové. Srdečně blahopřejeme a děkujeme za pohoštění. Jak ve své gratulaci vtipně poznamenal předseda, počet jubilantů začíná být vyšší než počet ostatních členů.

25. 10. 2005 - Změna serveru
Jelikož nám po necelých dvou letech začal být "brněnský" server kapánek těsný, museli jsme se poohlédnout po nějakém větším. Povedlo se a nynější "pražský" server má pětkrát větší kapacitu, a proto jen tak dál, houšť a větší kapky.
Zároveň se všem "pilným" sledovatelům musím omluvit, že z důvodu přechodu na nový server, neměli možnost 25. října od 8.00 do 18.00 hod. sledovat svoji nejoblíbenější stránku. Děkuji za pochopení.
Váš webmaster Tomáš Stejskal   

20.10.2005 - seminář v Mistrovicích

Po prázdninové přestávce jsme se sešli ve čtvrteční podvečer v Mistrovicích na semináři, jehož sponzorem byla tentokrát firma Bristol-Myers Squibb.
Na úvod nás přivítal předseda KLP MUDr.Petr Čížek a představil hlavní aktéry večera.
Přednášející MUDr. Markéta Šveřepová se narodila v Gottwaldově. Po studiu na 1. LF UK v Praze nastoupila na interní oddělení nemocnice v Trutnově. Připravuje se na atestaci z kardiologie. Mezi její koníčky patří výuka budoucích sestřiček na SZŠ a myslivost. Lesu zdar a klobouk dolů !
Paní doktorka se ve své přednášce věnovala krizovým stavům v hypertenzi. Definicí je TK nad 220/120-130 mmHg. Emergentní stavy vyžadují okamžitý zásah a důležitý je celkový stav pacienta, ne hodnota TK. Podávaná i.v. antihypertenziva - titrovat látky s krátkým poločasem s cílem snížit TK o 25% za 2-6 hod. a dosáhnout diastoly do 110 mmHg do 24 hodin. V přehledu léků se paní doktorka věnovala nitrátům, betablokátorům a centrálně působícím lékům. Podávání tablet nifedipinu u akutních stavů má nepředvídatelný efekt.
Dále jsme se dozvěděli praktické postupy u léčby hypertenzní encefalopatie, disekce aorty a eklampsie.
Zástupkyně firmy BMS Vladislava Roulová krátce prezentovala své portfolio.
Na závěr našeho setkání jsme popřáli k významnému životnímu jubileu praktickému lékaři v Žamberku a okolí, lvu salónů a kandidátovi na předsedu ODS panu MUDr.Jindřichu Novohradskému. Přejeme vše nejlepší a děkujeme za pohoštění!

18.10.2005 - Zážitek z Tvrdonic

V rámci CS KLP jsem navštívil městečko Tvrdonice okres Břeclav.
Pan starosta se ke mně choval opravdu uctivě. K razítku do knížky mi ještě přidal šálu s obecním
znakem (aby mi nebyla zima) a láhev tvrdonické Frankovky na cestu.
Doporučuji.
MUDr.Petr Čížek

8.10.2005 - Severomoravská chata

V pátek odbařený krásným podzimním počasím se sjeli aktivní cyklisté KLP na Severomoravské chatě. Na rozdíl od loňska nikdo nezmokl ani nepíchl a všichni dorazili včas.
Zúčastnily se i všechny těhotné manželky členů, takže jak se zdá, nevymřeme.
V příjemné a přátelské atmosféře jsme zhodnotili uplynulou sezónu, oslavili narozeniny všech zúčastněných a několikrát pětapadesátiny Honzy Špičky. Popovídali jsme si o situaci v našich ordinacích, stávce, financích a dalších starostech.
Dozvěděli jsme se, že příští prodloužený víkend na kolech bude v okolí Lipna na Šumavě, že je jasný "Vrchař roku KLP" (neboť jeden z našich členů navštívil všech šedesát vybraných vrcholů ČR) a spoustu dalších drbů. Petr Šrámek poděkoval za dar - kolo Cannodale Multisport 2000.
O skvělý hudební doprovod se starali manželé Špičkovi a Honza Hora. Tři kytary, to už je malý orchestr!
Na zpáteční cestě jsme se vyhli automobilové rallye a zazávodili si se Slovinskou biatlonovou reprezentací trénující na kolečkových lyžích.
Fotografie najdete (ostatně jako vždy) ve Fotogalerii.

2.10.2005 - LBA 2005 očima vítěze

Konečně nadešel ten očekávaný den ,který jsme se navzdory televizním lákadlům a vidiny odpočinku rozhodli strávit aktivnějším způsobem. Jelikož letošní ročník byl věnován okolí Červené Vody a Králicka, nemohlo být lepším místem ke startu restaurace Na Čertovce.Postupně jsme se scházeli a plni zvědavosti jsme trpělivě čekali na odhalení našich map-budoucích průvodců naší cesty. Každý se samozřejmě snažil co nejlépe naplánovat průběh trasy...ať už po kontrolách nebo po různých ,,občerstvovacích stanicích,,.
Velitelský čas 10:45 a ,, START ! ´´.
Zpočátku jsem se držel červenovodského ,,pelotonu,, , ale po pár kilometrech jsem se odpojil s touhou pokusit se o získání pomyslného ,,žlutého trikotu,,. Musím uznat, že v můj prospěch mi
hrál výběr mně tak známého terénu.V jednu chvíli bych ale radši jezdil někde jinde. Oni se totiž ,,naši karlovští kluci,, pokusili závodu dodat akční náboj a znehodnotili kontrolu číslo 4.Celkem upřímně na můj ,,neohrožený,, dotaz, kde se kontrola ukrývá,odpověděli : ,, Jóóóó,tak ty voranžový kalhotky leží někde támhle za kolejema.´´Autoritativně jsem je donutil k nápravě a spokojen vyrazil na lov dalších bodů, ačkoli jsem se později dozvěděl, že tito vyhlášení uličníci (snad abych nebyl ve výhodě) schovali kontrolu i ostatním.Toto malé zdržení mě vybudilo k rychlejšímu tempu.Během cesty jsem pomalu zapomínal na čas a ujeté kilometry.Teprve když jsem příjemně unaven dorazil do cíle (opět Čertovka), uvědomil jsem si, jak rychle mi ty tři hodinky utekly.
Při sdělování ,,různorodých,, sportovních zážitků jsme postupně doplňovali energii. Kolem třetí hodiny odpoledne byl ten správný čas na vyhlášení výsledků.S upřímným překvapením,ale hlavně velkou radostí, jsem vyslechl své jméno na vítězné pozici. Od minulého posledního
místa je to přece jen malé zlepšení. Eva se nechala slyšet, že mě takticky nechala jet samotného,abych byl prý rychlejší.Možná na tom něco bude :o).
A tak se tento den, nejen tímto mým malým vítězstvím, zapsal mezi ty, na které budu rád vzpomínat s tak trochu hřejivým pocitem v srdci a myslím, že ne jen já.
Tak na příštím ročníku ,, SPORTU ZDAR !!!´´

28.9.2005 - III.otevřené Mistrovství KLP v Bike Adventure

Za pěkného podzimního počasí se sešli nejzdatnější členové KLP a jejich hosté na tradičním klání a vrcholu cyklistické sezóny - Mistrovství KLP v Bike Adveture.
Centrem závodu byla restaurace Na Čertovce.
Na závodníky čekalo 20 náročných kontrol, v terénu označených lampionky a kleštěmi k potvrzení průjezdu kontrolou. Navštívené kontroly si závodníci volili sami dle svých schopností. Kategorie "elita" měla povinné dvě kontroly: Suchý vrch a rozhlednu na Hedeči. Aby to naše hvězdy neměly tak jednoduché, dostali navíc mapu rozstříhanou na šest dílů slepených na přeskáčku. Nestačili se divit....
Po ostrém startu nezbývalo, než určit nejvhodnější taktiku a směle vyrazit vpřed, neboť časový limit tří hodin byl neúprosný.
Domorodci se nestačili divit, když se místní celebrity, zalité potem, prohnali okolo nich na kole. Letošní závod byl v celé historii nejvyrovnanější a jasně potvrdil, že my nestárneme, jen naše kola jsou ojetější.
Někdo šlapal do pedálů i z kopce, někdo spojil projížďku na kole s lidovými zvyky ne nepodobnými Velikonocům. Všichni se naštěstí v pořádku vrátili a rádi se podělili s přáteli o neopakovatelné zážitky.
Po obědě jsme poděkovali sponzorovi Mistrovství prim.MUDr.Vítkovi (obdržel lexikon "Mluvíme sprostě v šesti světových jazycích"), vyhlásili jsme vítěze (obdrželi putovní poháry, medaile, cyklopumpy s manometrem a ten nejlepší dort s titulem "Mistr KLP") a v tombole jsme si rozdali ceny, takže nikdo nejel domů s prázdnou.
Fotografie naleznete ve Fotogalerii, oficiální výsledky zde

23.9.2005 - Poslední pokyny

Poslední pokyny pro účastníky III. otevřeného mistrovství KLP v Bike Adventure:
-Děkuji všem přihlášeným, Vaše hojná účast mě mile potěšila.
-Sraz ve středu 28.9. v 10.30 Na Čertovce. Startujeme ihned po prezentaci.
-Letos neberte ceny do tomboly! Díky sponzoringu prim.MUDr.Vítka a jeho společnosti Aesculap s.r.o. bude bohatě obdarováni!
-Kontrol bude 20, bodová hodnota všech bude 10 bodů. Tři kontroly (nebudete vědět které) budou mít bonus +20 bodů.
-Pojede se na 3 hodiny, za pozdní příjezd je penalizace 1 minuta = -2 body.
-Jede se za každého počasí. Protože jde o závod pro drsňáky, očekávám déšť se sněhem.
-Kategorie elita (= příliš zdatní sportovci) bude mít povinné 2 kontroly.
-Prosím majitele putovních pohárů, aby poháry vzali s sebou.
- Co potřebujete pro závod? Kolo, přilbu, dobrou náladu, 100 Kč na startovné. Mapu a průkazy dostanete, kontroly budou vyznačeny v terénu lampiony a kleštěmi, trasu si volí každý sám. Fixu letos nepotřebujete. Oběd po závodě zajištěn, platí pořadatel. Vyhlášení výsledků a tombola bude po obědě.
Těším se na Vás !!!!
Petr Šrámek

30.8.2005 - Mistrovství KLP v Bike Adventure
Termín III. otevřeného Mistrovství KLP v Bike Adventure se nezadržitelně blíží!
Již za necelý měsíc se nejlepší z nejlepších postaví na start závodu pro otrlé, jehož heslem je
"Zážitek nemusí být pozitivní, ale musí být silný!".
Sejdeme se ve středu 28.září (státní svátek) o půl jedenácté (10,30 hod) před restaurací Na Čertovce, kterou najdete v půli cesty Králíky - Červená Voda.
Stejně jako předchozí ročníky, i tento bude zcela jiný. Tratě jsou připraveny, čeká na Vás náročných 20 kontrol v údolí mezi Suchým vrchem a Jeřábem.Kontroly jsou od sebe ve vzdálenosti do 3 km vzdušnou čarou.
Časový limit bude letos pouze 3 hodiny, takže jet může opravdu každý .
Přihlášky, prosím, zasílejte na mail sramek@seznam.cz , telefonujte či faxujte na 465 621 551 nebo mi je předejte osobně. Startovné Kč jednosto je splatné na místě .

27.6.2005 - hospoda "Na Krence"

Mimořádně v pondělí jsme se sjeli (většina na kolech) v hospodě "Na Krence" u Vlčkovic, abychom projedli a propili propadlé vložné absentérů ze Žinkov, kterým touto cestou děkujeme! Zhodnotili jsme první pololetí letošního roku, cykloakci Žinkovy 2005, poklábosili jsme o plánech na dovolenou a bylo nám fajn. Vám všem přejeme hezkou dovolenou, pěkné počasí a pevné zdraví!

24.6.2005 - Zpráva o cykloakci KLP

Tak jsme zase prožili báječný prodloužený víkend v pedálech - jako již tradičně pod obětavým vedením dr.Čížka s naším Klubem lékařů Podorlicka.Trasy byly pečlivě naplánovány spolu s podrobnými mapami zkušeným a nadšeným cyklistou a šéfem Peťou Čížkem .
Sjeli jsme se v hojném počtu 33 lidí po vlastních osách a trasách v rekreačním zařízení JUDO v Žinkovech u Nepomuku v blízkosti,/ díky Černým baronům slavné/ Zelené Hory. Žinkovy. Krásný zámek,ale avizovaný rybník byl vypuštěn.Nevadí,jedeme přece na kola.

Počasí v pátek super,a tak hurá do sedel a na první cestu - okruh 90 km za zážitky z pozdně jarní přírody a samozřejmě za nezbytnými důkazy našich cest - razítky -nejlépe z radnic měst,kterými profrčíme.A kulatá jsou přece nejlepší! Reakce na úřadech byly různé ,od co že to chceme,až po zvědavost a nadšení nad knížkami,které k těmto cestám vlastníme.Neobvyklá myšlenka a realizace,opět díky dr.Čížkovi.A letos opět nové,a vylepšené.Tak tedy městečko Plánice - z kopečka do kopečka,rybník,dědina,sjezdy a za trest táhlá stoupání,ještě že máme před sebou vidinu blížící se nezbytné občerstvovací zastávky.Kafe,kdo chce pivko, ale (pro ostudu okolí Plzně) vůbec nebylo dobré,jen Plzeňský Prazdroj nikde nezklamal.A abychom neztěžkli,na kůň a frčíme dál.
V poledním žáru máme před sebou nejzápadnější cíp naší cesty - městečko Švihov s nezvyklým vodním hradem v dolině řeky Úhlavy.Všude se tu taky podepsaly záplavy z roku 2002,fotograficky zdokumentováno ve vestibulu Městského úřadu.,kde získáváme vedle nezbytného razítka i dřevěnou turistickou známku.,taky trofej do sbírky.A vytoužený bod programu - oběd každý podle své chuti a možností,aby další jízda nebyla příliš obtížná.Nejlépe polévka - tekutiny a soli..Odtud ti nejsilnější pokračují dlouhým několikakilometrovým stoupáním do Přeštic,Blovic a zpět do Nepomuku.Ti opatrnější a slabší jedinci odhadli své možnosti a volí kratší trasu oklikou do Žinkov.V tom vedru žádná slast.Jen ty zelené lesy příjemně ochladí…Zámečky,opuštěné usedlosti,opravené chaloupky a zahrádky odvádějí mysl od únavného šlapání do pedálů.Konečně cíl - nezbytné foto u zámku v Žinkovech a už nás vítá vůně pečeného prasátka,které pro nás celé odpoledne připravuje dr.Miloš Šimůnek a jeho obětavá choť Milena .A k tomu soudek konečně dobrého piva.Takže sprcha,na chvilku nohy hore a jde se konzumovat Príma večer - vytoužený chládek,trochu zpěvu,hodně dobrého masíčka a piva (Miloši a Mileno díky a úcta Vám),dopít,dojíst,dozpívat a na kavalec,Péťa pro nás na ráno nachystal menší porci km,prý jen 60.
Ale překvapení:V noci liják,ráno šedivo a poprchává…Jedeme? Jedeme! Jinak to přece nejde,pro to jsme tady.Sbalit oblečení, pláštěnky a vyrážíme.Tentokrát , jak jinak, oklikou k Sušici.Počasí s námi zatím kamarádí,neleje,je chladněji,ale zatím to frčí.A čím dál tím hůř,před Kolincem začne krápat,a my se musíme schovat do hospody.Neúnavný Petr Čížek najde starostu spravujícího traktor a obecním razítkem obtěžká naše vandrovnické knížky.Jarda Vítek v zápalu řeči stihne Honzovi Špičkovi za všeobecného veselí vypít v hospůdce Plzeň-dobrou.Déšt přestává,sedáme na stroje a jedem. Dosud nás déšť šetřil a hladil,teď nám ukázal co umí. Sprintem do Sušice,razítka a najít azyl.Takže setrváme v příjemné hospůdce skoro dvě hodiny,čekáme až se bouřka přežene,konzumujeme co se dá,hlavně teplé.Když už se na kalužích přestaly dělat bubliny, zavelel Petr a jedem dál.Lehce prochladlí opouštíme úkryt a nepříliš přesvědčení se vydáváme na cestu zpět.
Šlapeme jak o život,cesta ubývá,sil ubývá,deště taky a tedy volíme celí štastní zastávku v Neurazech (6 km do cíle),kde si dopřáváme silnější občerstvení.A aby se nám nezdála cesta krátká,na večeři vyrazíme z Neuraz do Nepomuku.A odtud asi o půl 8.do Žinkov, kde nás čeká překvapení:pět šišek supertlačenky od Miloše a Mileny.Opět nezbytné hodnocení denní trasy při konzumování všemožných dobrot v zajímavém prostředí - ve škamnach místní učebny.
V neděli - poslední den - nás čeká 25 km cesta.do Klatov. A zpět.Ale únava po předchozích 2 dnech převážila a tak měkká většina vyrazila už na cestu k domovu.Jen někteří skalní Klatovy navštívili,jiní za souhlasu manželek ujeli pár km.Škoda.Napravíme příště.
A tak opět hodnotíme naši cykloturistiku po JZ Čechách jako hromsky povedenou.Jsme rádi,že jsme se sešli v úplně jiném prostředí a při jiných příležitostech.Já osobně musím poděkovat a ocenit pomoc dr.Petra Šrámka,který mě zachránil před potupnou cestou zpět pěšky hned po 6ti km,kdy operativně a zručně opravil
poškozený řetěz.Pochvala nejen výbornému cyklistovi a autoru našich stránek,ale též předvídavému opraváři s neobvyklým vybavením !!!
Naše velké díky patří organizátorovi Peťovi Čížkovi,Mileně a Milošovi Šimůnkovým a vůbec všem účastníkům.Bylo to moc fajn.A tak tedy zdar dalším společným akcím s lidmi,kteří jsou spolu rádi.

Majka Špičková

Poznámka Petra Šrámka: Abych předešel nedorozumění, mým "neobvyklým vybavením" je myšlena nýtovačka řetězu.Ale i tak díky za pochvalu!
Propíjení záloh odpadlíků se koná v pondělí 27.června 2005 v 18 hodin v restauraci "Na Krence" v Pastvinách.

9.6.2005 - Seminář v Mistrovicích

V tradičním termínu se sešli členové KLP na semináři v Mistrovicích. Ve vinárně provoněné jasmínem bílým jsme zavzpomínali na naše úspěchy na cykloakci v Žinkovech a těšili se na odborný program.
Přednášející MUDr.Václav Dostál pochází z Havířova. Absolvoval LF UP v Olomouci, pracuje na neuorologickém oddělení Krajské nemocnice v Pardubicích. Má I.atest. z neurologie, specializuje se na extrapyramidové syndromy a demence. Mezi jeho koníčky patří cestování a sport. Ráno po přednášce odlétal na měsíc do USA.
Tématem přednášky byl profil Alzheimerovy a vaskulární demence. Sy.demence obnáší poruchy paměti min.ve dvou oblastech, vede ke snížení intelekt.schopností a narušení běžných činností.Je spojen se změnami osobnosti a změnami chování.
Pro kliniku AD je typický plíživý začátek, zapomětlivost, ztráta orientace v čase a prostoru, úbytek soudnosti a ztráta náhledu.
Doporučené dělení je na stádia lehké, střední a těžké.
Mezi poruchy kortikálních funkcí patří afázie, akalkulie, agnósie.
Dále MUDr.Dostál hovořil o AD a nekognitivnívh poruchách, AD a patologických procesech ( střádání beta-amyloidu, tau-proteinu, genetických faktorech).
V části věnované vaskulární demenci (syndromu demence + CT nebo MR prokázané cerebrovaskulární chorobě) - musí být prokázán její vznik do 3 měsíců po CMP - hovořil pan doktor o klasifikaci, klinických příznacích a schodovitém průběhu.
Na závěř porovnal MUDr.Dostál AD a VD, dg.algoritmus, neuropsycologické vyšetření (Bed side testy MMSE, test hodin) a psychologické testy (ADAS, NPI). V diskusi se zmínil o možnostech léčby.
MUDr.Pavel Kos, zástupce firmy Berlin-Chemie, absolvoval LF UK v Bratislavě. Má atestaci I.st z vnitřního lékařství. Nyní žije ve Dvorcích u Bruntálu, rád fotografuje a sportuje. Ve svém vystoupení nás seznámil se situací na farmaceutickém trhu.
Tradičně výbornou večeři připravoval kolektiv hospody "U Novotnů" na venkovním grilu.

Z dalších informací uvádíme:

Fotografie z cyklistické akce v Žinkovech najdete ve Fotogalerii. Na textu usilovně pracuje Majka Špičková.

- Viléma Chocholatého přepadli v Cařihradu machometáni. Obrali ho o vše a tak tak uhájil holý život. Těšíme se na líčení dramatických zážitků z nefrologického kongresu!

- Mistrovství KLP v orientačním cyklomaratonu se pojede ve středu 28.září 2005 (státní svátek). Start a cíl bude zřejmě v restauraci Čertovka (na půl cesty mezi Králíky a Červenou Vodou).

17.5.2005 - nové OKC 2G

Za chladného jarního počasí se sešli účastníci Cyklistické soutěže KLP v hospodě Na Krence mezi Pastvinami a Vlčkovicemi , aby obdrželi osobní knížky cyklisty druhé generace.
Už už se zdálo, že všichni přijedou auty, když v tom jako rytíř z pohádky zachránil naši čest jediný drsňák - cyklista ing.Karel Vojta.
Po krátkém zahřátí ujal se slova předseda KLP, duchovní otec CS KLP a autor OKC první i druhé generace MUDr.Petr Čížek doprovázen chotí.
Představil OKC 2G a z našich úst zněla slova chvály a obdivu. OKC 2G je barevná, obsahuje mapu okresů ČR, znaky krajů a seznam okresů, abecední seznam měst vč.počtu obyvatel, seznam vybraných městeček a seznam vybraných vrcholů.
Dále následují pravidla soutěží města, městečka a vrcholy.
U každého města a městečka je malý znak kraje a též v barvě skvostně vyvedený znak!!!
Předsedovi nelze než blahopřát k nádhernému dílu a již se všichni těšíme na oficiální křest OKC 2G v Žinkovech!

14.5.2005 Cyklo 2005 - Žinkovy a okolí

Cyklistická akce KLP nás letos zavede na západ Čech. Ubytováni budeme v obci Žinkovy poblíž Nepomuku. Sraz účastníků je ve čtvrtek 2.6. večer v rekreačním středisku JUDO
(v rekonstruovaném památkově chráněném špýcharu z let 1727 - 30).
Ubytování tvoří jedno, dvou a čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a sprchou. Dále je k dispozici učebna pro 43 osob s audiovizuální technikou, kuchyňka a tělocvična pro úpolové sporty o celkové ploše 300 m2.
Po příjezdu se každý ubytuje sám dle rozpisu, který Vám byl zaslán.
Pobyt je se snídaní.

Doporučená cesta do Žinkov:
Buď Havl.Brod - Pelhřimov - Tábor - Nepomuk - Žinkovy nebo Praha - Příbram - Nepomuk - Žinkovy.

V pátek 3.6. večer bude posezení u opékaného selete. Organizačně zajišťuje a peníze vybírá MUDr.Šimůnek.

Na každý den je připravena jedna nepovinná trasa:1.den pátek 3.6., odjezd v 8.00, délka 90 km
Žinkovy-Nepomuk-Plánice-Mlýn-Újezd-Němčice-Petrovice-Měčín-Hráz-Švihov-Roupov-Přeštice-Únětice-Blovice-Zhůř-Jarov-Kokorov-Žinkovy

2.den sobota 4.6., odjez 8.00, délka 65km
Žinkovy-Neurazy-Plánice-Křížovice-Brod-Kolinec-Hrádek-Sušice-Čejkovy-Velenovy-Lovčice-Neurazy -Žinkovy
Pro zájemce je možná mtb vložka na vrchol Drkolná.


3.den neděle 5.6., odjezd v 9.00, délka 38km
Žinkovy-Klatovy-Žinkovy
Doporučené mapy: edice KČT č.32,35,64,68.
S sebou: dobrou náladu , klubová trička, doklady, peníze, mobily, přilby na kolo, náhr.duše a díly.Kytary berou špičkoví Špičkovi.
Všem účastníkům přejeme krásné počasí a zážitky!

2.5.2005 Seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Libor Hemžský pochází z Pardubic. V roce 2000 absolvoval 1.LF UK v Praze, pracuje na kardiologii Int.kliniky Krajské nemocnice Pardubice. Specializuje se na arytmologii. Je ženatý, má dvouletého syna. Rád lyžuje a hraje tenis.
Tématem přednášky byla "Prevence KV onemocnění".
V úvodu přednášky promluvil MUDr.Hemžský o hypertenzi, jejích rizicích, cílových hodnotách léčby.
Ve chvíli, kdy mluvil o studii HAPIEE byl stav utkání ČR - USA na MS v ledním hokeji ve Vídni 2 : 2. Z hlavních rizikových faktorů zmínil pan doktor kouření, vliv HDL a TAG na předpověď rizik, DM vč. mikro a makrovaskulárních komplikací, obezitu (BMI vers. měření obvodu pasu).
V oblasti méně tradičních testů rizikových faktorů nás Dr.Hemžský informoval o měření hladiny apolipoproteinu B, poměru ApoB/ApoA1, lipoproteinu(a),CRP, hsCRP, homocysteinu a o tzv. kalciovém skóre.
Sponzorem večera byla firma BMS zastoupená MUDr.Vytlačilem. Proto byl prezentován mikronizovaný fenobibrát Suprelip a jeho vliv na HLD cholesterol, TAG, inzulínový metabolismus, hladinu fibrinogenu, homocysteinu a ApoB.
Za závěr přednášky prezentoval MUDr.Hemžský výsledky studie DAIS a porovnal fibráty a statiny.

Ve společenské části večera jsme popřáli k významnému životnímu jubileu skvěle vypadající MUDr.Ježákové. Přejeme jí hodně zdraví, pohody, včasných plateb od ZP a děkujeme za pohoštění. Fotografie si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

ČR porazila USA na samostatné nájezdy 1 : 0. Příští seminář v Mistrovicích se koná ve čtvrtek 16.6.2005.
Mezitím se sejdou (sjedou na kolech) účastníci CS KLP na přátelském posezení s večeří a pivem v hospodě Na Krence v Pastvinách, a to v úterý 17.května 2005 v 18.00 hod.
Součástí setkání bude předání OKC 2G.

14.4.2005 - Seminář v Mistrovicích
Ve čtvrtek v podvečer se konal tradiční seminář KLP, tentokrát sponzorovaný firmou Sanofi Aventis. Firma pozvala též lékaře z Chocně, Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí a proto jsme bez potíží zaplnili velký sál restaurace
"U Novotnů" v Mistrovicích.
Přednášející prim.MUDr.Antonín Gaja,CSc. pochází z Olomouce.Po absolvování LF UP nastoupil na int.odd.FN v Olomouci. Má atestaci I.a II.stupně z vnitřního lékařství a atestaci z revmatologie. Od roku 1995 vede Nestátní int.oddělení Polikliniky s.r.o. na tř.Svobody v Olomouci. Je vášnivým myslivcem, rekreačně sportuje a rád čte.
Tématem přednášky byl přínos ACEi ve světle nejnovějších poznatků. Na úvod pan primář promluvil o hypertenzi, pravidlu polovin, cílech léčby, nové klasifikaci a názvosloví. Připoměl rozdělení hypotenziv a duální mechanismus účinku ACEi. Zdůraznil, že všechny ACEi nejsou stejné a promluvil o účincích základních a rozšířených. Dále připoměl nutnost léčby šité na míru, nefarmakologických a farmakologických postupech.
V přehledné tabulce pan primář demonstroval indikace ACEi a výhody ramiprilu (Tritace).
V závěru prim. Gaja promluvil o problematice srdečního selhání a ACEi.
Druhým přednášejícím byl MUDr.Bohdan Křupka Ph.D.
Po promoci na LF UP v Olomouci nastoupil na rtg. odd. nemocnice v Novém Jičíně odkud přešel na neurologii do Jihlavy a pak na neurologickou kliniku FN v Olomouci. Má atestaci I. a II.st. z neurologie.Věnuje se cévní neurologii. Ve volné čase lyžuje a hraje tenis.
V úvodní části Dr.Křupka zmínil možné příčiny zvýšení svalového tonu (včetně názorných videoukázek). Za zvuků řízné dechovky z vedlejší tělocvičny mluvil pan doktor o nocicepci, přenesené bolesti a svalových dysfunkčních syndromech. V části věnované myorelaxanciím se pan doktor pochvalně zmínil o Myolastanu.
Ve druhé části přednášky nás Dr.Křupka seznámil s novinkami v neurologii. Mluvil o botulotoxinu, možnostech fyzioterapie a pomocných vyšetřovacích metodách (CT, CT angiografii, digitální subtrakční angiografii, MR, UZ, SPECT).

Po dobré večeři následovala volná zábava a spřádání plánů z oblasti cykloturistiky.
Radostně jsme konstatovali, že manželé Horovi se nenechali zlákat výdobytky ostrova svobody a vrátili se zpět do vlasti. Jejich báječné fotografie můžete shlédnout na www.cuba05.wz.cz
Podíváte-li se na počítadlo (vlevo pod hlavní nabídkou) zjistíte, že zaznamenalo již víc než 5000 přístupů na náš web!

24.3.2005 - seminář v Mistrovicích

Přednášející prim.MUDr.Vratislav Dědek pochází z Náchoda. Vystudoval FVL UK v Praze, v roce 1988 nastoupil na int.odd.nemocnice v Ústí nad Orlicí. Má atestaci I. a II.st. z vnitřního lékařství a nástavbovou atestaci z kardiologie. Od roku 2005 zastává funkci přednosty interního oddělení nemocnice v Ústí nad Orlicí. Oblastí jeho odborných zájmů je kardiologie a implantace kardiostimulátorů. Volný čas věnuje cyklistice, rikochetu, lyžování a chalupě.
Tématem přednášky byla léčba dyslipidémií v prevenci KVS.
V úvodu nás pan primář seznámil se změnami na interním oddělení v nemocnici v Ústí nad Orlicí. Jedná se o změnu přednosty, vytvoření funkcí staničních lékařů. Int. oddělení má v současnosti 13 lékařů, 10 lůžek JIP a 90 standadních lůžek. V plánu je přestavba oddělení. Internisté se nebrání podnětům z řad PL.
Ve své přednášce se pan přimář zabýval tématy: proč ovlivňovat hladiny lipidů, jakými léky a u kterých pacientů při jakých hodnotách lipidů.
Zopakoval rozdělení lipidů a zdravotní rizika, rozdělení a historii hypolipidemik.
Zmínil nestatinová hypolipidemika v prim a sek. prevenci KVS chorob, klasické statinové studie a jejich závěry.
Dále připoměl postupy u nemocných s DM (každý musí mít statin!).
V další části přednášky prezentoval Dr.Dědek závěry studií AVERT, HEART PROTECTION STUDY a PROVERT IT. Ze studií vyplývá:
1. statiny snižují KVS riziko i u pacientů s hladinou LDL pod 2,6 mmol/l.
2. v sek.prevenci a u rizikových pacientů je optimální hodnota LDL pod 2,0 mmol/l.
Nejčatější chybou v léčbě je podávání statinů v neúčinných dávkách.
V diskusi jsme debatovali na téma bezpečnosti statinů a indikace a vyšetření před koronarografií.
Sponzorem našeho semináře byla firma . Její reprezentanti prezentovali preparáty Torvacard, Agen, Simvacard (jeho výroba končí), Lozap, Lozap H, Ramil, Monotab SR, Tiapra, Citalec, Neurol SR, Hypnogen, Tralgit, Coxtral a Recoxa.

Ve společenské části jsme popřáli k významnému životnímu jubileu MUDr.Evě Rýcové a MUDr. Vilému Chocholatému. Vilém nás pobavil přednáškou na téma "Padesátka a já" ( není se čeho bát).
Fotografie si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

Tradičně chutná večeře a sekt zakončili dlouhý, ale vydařený seminář.


17.2.2005 - seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Jan Brádka pochází z Prahy, absolvoval FVL UK. Po promoci nastoupil na ortopedii v Pelhřimově. Ortopedii se s krátkou přestávkou (dělal praktického lékaře v Náchodě) věnuje dodnes. Pracuje v soukromé ortopedické ambulanci v Ústí nad Orlicí.
Těší ho celé spektrum ambulantní ortopedie, specializuje se na dětskou ortopedii. Mezi jeho koníčky patří cyklistika a turistika.
MUDr.Brádka přednášel na téma "Bolestivé syndromy ramenního kloubu".Bolesti rozdělil na bolesti vlastního kloubu a bolesti přenesené.
V anatomickém přehledu připoměl četné burzy, zdůraznil Lewittovy zásady anamnézy a při vyšetření porovnání hybnosti s druhou stranou.
Z klinických testů demonstroval odporové testy, jobe test, lift-of test, aprehengion test.
Zmínil se o zobrazovacích metodách a jejich výtěžnosti .
Včásti věnované typickým bolestivým syndromům ramenního kloubu připoměl MUDr.Brádka prim. a sek.impigement sy. včetně možností léčby, akutní burzitidu, sy,zmrzlého ramene , syndrom rameno-ruka (dramatický obraz s otokem, 3 fáze), kalcifikující tenonitidu (zvláště zdůraznil nutnost klidového režimu!).
K nejčatějším chybám v léčbě bolestivých syndromů ramene patří nedostatečná analgezie, kinezioterapie v akutní fázi a paušální předepisování fyzikální terapie.
Dále se Dr.Brátka zmínil o bolesti vertebrogenní, sy.horní hrudní apetrury
a vertebroviscerálních vazbách.
Sponzorem večera byla firma Berlin-Chemie, kterou zastupoval Mgr.Robert Šmétka, můj "přítel na telefonu" v soutěži "Chcete být milionářem?".
Mgr. Šmétka má na starosti volně prodejné a částečně hrazené preparáty.
Bydlí v Libchavách, hodně sportuje a jak sám říká, návrat za katedru zatím neplánuje.
Ve své prezentaci nám pan magistr představil preparáty Fastum Gel, Dexoket a Nimesil.


Ve společenské části večera jsme popřáli ke kulatým narozeninám MUDr.Malinovi. Děkujeme za pohoštění a přejeme ještě jednou vše nejlepší !!!
Fotografie z přání pochopitelně najdete ve Fotogalerii.


Z provozních záležitostí vybíráme:
Nezapomeňte do konce února uhradit členský příspěvek MUDr.Čížkovi nebo MUDr.Jirešové

Termín příštího setkání se posouvá o jeden týden na 24.3.2005. Slavit se bude Vilém.

Na červnovou cyklistickou akci do Žinkov se přihlásilo 40lidí.

Zdravíme členy KLP v zahraničí! Horovi jezdí na kole na Kubě, Vojtovi v Chile. Těšíme se na Vaše zážitky!

8.2.2005 - vyhlášení výsledků CS KLP

V příjemném prostředí hostince U Novotnů v Mistrovicích proběhlo vyhlášení výsledků cyklistické soutěže KLP za rok 2004.
Slavnostního aktu se ujal MUDr.Šrámek, který předal vítězům poháry a bodujícím soutěžícím ceny útěchy. V malém zlatém poháru zvítězil MUDr.Čížek před MUDr.Vítkem a překvapením soutěže pplk.MUDr.Navrátilem. V malém stříbrném poháru zvítězil MUDr.Čížek před manželi Vítkovými. Ve velkém zlatém i stříbrném poháru je pořadí po 2.ročníku následující:
1.MUDr.Čížek,
2.MUDr.Vítek,
3.MUDr.Vítková.
Kompletní výsledky naleznete zde.
Vítěz MUDr.Čížek v roce 2004 navštívil 170 měst a najel cca 3000 km.Nejdále byl v Aši, nejvíc bodů nasbíral na městských úřadech, kde se seznámil s mnoha starosty, tajemníky i řadovými úředníky a šířil slávu KLP po orgánech samosprávy. Ze setkání se zástupci měst by chtěl vyzdvihnou mimořádnou ochotu místostarostky ve Valašském Meziříčí a starostů v Dobrovici (MB) a Žandově (CL).
Naopak v nejčernějších barvách je třeba popsat chování zástupců magistrátu v Brně, kde MUDr.Čížek nebyl vpuštěn ani za vrátnici, když už se tam dokodrcal přes dlažbu a tramvajové koleje. Obdobné chování nezažil na žádné jiné z asi 250 navštívených radnic.
Během celého roku neměl jediný defekt a kolize s auty se mu též vyhýbaly, i když kolikrát to bylo tak tak.
Hrdinkou soutěže se stala MUDr.Eva Vítková, která si při spurtu pro nam v Liberci zlomila při pádu z kola žebro.
Na závěr slavnostního vyhlášení výsledků jsme si rozdali Osobní knížky cyklisty, pochlubili se vzájemně pěknými razítky a odstartovali ročník 2005.
Po dobré večeři jsme tradičně přátelsky poklábosili.

25.1.2005 - vyhlášení výsledků CS KLP
Srdečně zveme účastníky cyklistické soutěže KLP na přátelské posezení spojené s vyhlášením výsledků CS KLP a předáním osobních knížek cyklisty, které se uskuteční v úterý 8.února 2005 od 18-ti hodinv hospodě U Novotnů v Mistrovicích.

21.1.2005 - III. ples lékařek a lékařů

V pátek 21.ledna 2005 se konal ve Společenském centru Nový Dvůr v Letohradě III. reprezentační ples lékařek a lékařů regionu. Díky začátku opravdové zimy doklouzala většina účastníků s mírným zpožděním. Sekt na uvítanou, proslov předsedy OS ČLK MUDr. Hájka a starosty Letohradu Vladimíra Tomka odstartovaly tuto významnou společenskou událost. Předtančení obstarali letohradští MUDr.Václava a Pavel Nosálovi, druhé předtančení ústecká skupina scénického tance C-Dance. K tanci i poslechu hrály výborné kapely: v sále BetlBand, ve sklepní vinárně Fathers of Daughters. Tombola byla bohatá, zábava skvělá. Z KLP byli viděni Haltmarovi, Shihatovi, Páslerovi, Šrámkovi, Stejskalovi, Stráníkovi, Janákovi a Jirešovi.
Fotografie z plesu mohou členové ČLK shlédnout na webu OS ČLK Ústí nad Orlicí.

20.1.2005 - seminář v Mistrovicích

Přednášející Mgr.Tomáš Fiala, Ph.D. pochází z Chotusic u Čáslavi. Vystudoval biologii a chemii na PF UHK, doktorandské studium absolvolal na ČZU v Praze. Je 27 let stár, narozen ve znamení raka, svobodný, bez přítelkyně, č. mobilu 602584909. Mezi jeho zájmy patří kynologie a cykloturistika. Pracuje jako medicínský reprezentant u firmy Zentiva.
Tématem přednášky pana magistra byla Analgetika v léčbě bolesti. Po představení firmy Zentiva a objasnění její cenové politiky promluvil přednášející o Tralgitu, Tralgitu SR, psychické závislosti na analgeticích, rychle nastupujícím Coxtralu i 1x denně užívané Rexoně.

Ing.Mlynářová promluvila o účincích NSA na GIT, Helicidu, Zodacu a Betaxe.
Radka Votroubková nás seznámila s výsledky Projektu S40 a Petra Syrovátková s preparáty Lozap, Lozap H, Ramil, MonoTAB SR.

Významné životní jubileum s námi oslavila MUDr.Jana Dvořáková, plicní lékařka v Ústí nad Orlicí. Děkujeme za pohoštění a ještě jednou srdečně blahopřejeme! Fotografie naleznete ve Fotogalerii.

Po 20 hodině vystoupil ing. Karel Vojta s návrhem Polikliniky Žamberk s.r.o. na zajištění LSPP a RZP od dubna 2005. Zápis z celého jednání o této složité problematice najdete zde.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004