Klub lékařů Podorlicka
   
 
Archív aktualit - 2004

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

19.12.2004 - šťastný nový rok

Přejeme Vám krásné svátky vánoční, hodně sněhu , radost z blízkých lidí a jejich dárků.

Přejeme Vám pevné zdraví, finanční jistotu a úsměv na rtu.

Přejeme Vám šťastný rok 2005 !

17.12.2004 - rok KLP na webu
V těchto dnech slavíme malé výročí - webové stránky Klubu lékařů Podorlicka na URL www.klp.cz slaví první narozeniny v celosvětové síti internet. Stránky obsahově zajišťuje MUDr. Petr Šrámek, o technickou podporu se stará "webmaster" Tomáš Stejskal z Letohradu. Hostujeme na serveru firmy Westcom-Firms v Brně. Počítadlo registruje pouze jedno připojení ze stejného počítače za den. Za 1. rok jsme zaznamenali 3200 přístupů.
Stránky se postupně stávají počítačovou kronikou KLP.
Vaše poznámky a připomínky uvítáme na klp@klp.cz nebo na sramek@seznam.cz

16.12.2004 - seminář v Mistrovicích
Přednášející MUDr.Igor Herrmann promoval v roce 1970 na LF UP v Olomouci. Kariéru zahájil v Litomyšli, od roku 1977 působí v Ústí nad Orlicí. Má atestaci I.a II.st. z interny a nástavbovou atestaci z kardiologie. Mezi jeho koníčky patří lyžování, horolezectví a cestování. Výškový rekord má více než 7000 m.n.m., byl v Himalájích, Andách, Africe, na Kavkaze, v Guinei. Chystá se do Tibetu a na Nový Zéland. Jak sám říká: "...manželka už si zvykla...".
Tématem přednášky bylo podávání nitredipinu u hypertoniků ve vztahu k CMP a kognitivním poruchám - demencím.
Dr.Herrmann promluvil o zásadách a cílech léčby hypertenze u starších osob, nevhodných lécích (nevýhodách diuretik a betablokátorů). Dále pohovořil o historii, mechanismu účinku
a vazebné kapacitě k cévnímu systému u blokátorů kalciových kanálů, které jsou lékem první volby u starších hypertoniků.
V další části přednášky byly prezentovány výsledky studií Syst-Eur, Syst-Eur II a Progress.
Památné jsou zvláště věty:" Demence postihne každého." , " Demence nezatěžuje toho, kdo ji má, ale rodinu."
Reprezentantka firmy Berlin-Chemie Mgr.Martina Čechmanová nás seznámila s preparáty Siofor, Maninil, Letrox, Regardin, Berlipril a Lusopress (nitredipin).

Ve společenské části nám hostesky z Červené Vody rozdaly nová klubová trička, předseda vybral peníze na cykloakci a osobní knížky cyklistů.

Pstruh na másle a sekt zakončili vydařený seminář.

26.11.2004 Společenský večer

Společenský večer pořádala Poliklinika Žamberk s.r.o. a Klub lékařů Podorlicka v páteční podvečer v sále hospody "U Novotnů" v Mistrovicích. Když jsem dest minut před začátkem akce přijížděl do Mistrovic, parkoviště zelo prázdnotou. Poučen událostmi ze Severomoravské chaty usoudil jsem, že jsou zde všichni na kole. Vejdu do sálu a pouze ozvěna mi odpověděla na pozdrav. Naštěstí za chvíli přijela hudba, tak jsem se už tak nebál.
V 18 hodin už nás bylo dohromady pět a mohli jsme začít.
Známá umělecká dvojice Jana Hovádková + Míra Toman zahrála přiměřeně naší věkové katergorii. Skvěle jsme si zatančili, na parketu jsme se s nikým nestrkali a to ani ve chvíli, kdy se nás tam tísnilo všech osmnáct.
Ve chvílích mezi tanečky sáhl Míra Toman pro tahací harmoniku a bylo nám báječně. Po půlnoci jsem usoudil, že je čas na duety a báječně jsem si zapěl s trpící zpěvačkou.
Co dodat závěrem? Jídlo a pití tradičně vynikající, hudba skvělá, nálada dobrá, zážitky pozitivní. A jak zpívá Vlasta Redl:"...ještě včil sa stydím, co jsem všechno tropil!"
Fotografie jsou ve fotogalerii.
Petr Šrámek

25.11.2004 Seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr.Pavel Franc absolvoval LF UK v Hradci Králové. Pracuje v Krajské nemocnici Pardubice, má atestace z interny a kardiologie, jeho největším odborným zájmem je echokardiologie. Ve volném čase jezdí na horském kole.
Zahájení semináře bylo netradiční, neboť předseda KLP si poprvé v desetileté historii klubu zapoměl zahajovací zvonek.
MUDr.Franc přednášel na téma Metabolický syndrom. Ve srozumitelně pojaté přednášce pan doktor hovořil o nových tabulkách rizika kardiovaskulárních nemocí (tabulky jsou upravené podle evropských dat) a o Projektu Score risk index = odhad desetiletého rizika kardiovaskul.onem. ( včetně přísnějšího pohledu na asymptomatické jedince s preklinickou AS).
Metabolický syndrom X = hyperinzulinemie, DM, snížený HDL, zvýšené TAG,hypertenze, obezita, ateroskleróza. Rizikové faktory se nesčítají, ale násobí. U nás je postižena asi 1/3 mužů a 1/4 žen.
Diagnostika se opírá o vyšetření lipidogramu, TK, výpočet BMI a dg.DM. Cílem léčby je snížit obvod pasu u mužů pod 102 cm, u žen pod 88 cm, TAG dostat pod 1,4, TK pod 130/85 (120/70), glykemie do 6,1 a HDL nad 1,0.
Terapie je založena na edukaci a režimových opatřeních. Farmakoterapie pak na statinech, fibrátech, kombinaci a pryskyřicích (+ fibráty).
Závěrem MUDr. Franc řekl, že metabolický syndrom je zrádný, aterogenní a základem jsou režimová opatření.
Mudr.Josef Vytlačil, reprezentant firmy Bristol-Myers Squibb, pohovořil o historii a vývoji fibrátů od 60.let 20.století, o mechanismu účinku (včetně účinků mimolipidových) a o mikronizovaném fenofibrátu Suprelip.Na závěr pan doktor bravurně přednesl klasické kytarové skladby El vito a Romance. Potlesk byl neutuchající a zcela zasloužený.


Ve společenské části jsme poblahopřáli MUDr.Vlastě Karáskové k významnému životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí, lásky, peněz a všeho potřebného.
Vlasta vypadá skvěle a připravila pro nás chlebíčkové hody.Děkujeme.


Z provozních záležitostí vybíráme:
Na příštím setkáníKLP v Mistrovicích, které se bude konat ve čtvrtek 16.12.2004, dostanete jako vánoční dárek tričko s logem KLP (barva trička je královská modř).
Účastníci Cyklistické soutěže KLP odevzdají Osobní knížky cyklisty předsedovi. Prosíme, aby též odevzdali přehled namů a bodů za rok 2004 a odhad najetých kilometrů.
16. prosinec bude též datem uzávěrky přihlášek na cyklistickou akci do Žinkov (první červnový víkend 2005) včetně zaplacení nevratné zálohy 700 Kč za osobu.Pokud se vše podaří, půjdeme na této akci na opékání prasete.

22.10.2004 Cyklistická akce KLP

Cykloakce KLP nás tentokrát zavede na západ Čech do obce Žinkovy.
Ubytování máme zajištěno ve Sportovním a ubytovacím středisku JUDO Žinkovy.
V rekonstruovaném památkově chráněném špýcharu z let 1727 - 30 jsou jedno, dvou a čyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a sprchou, dále učebna pro 43 osob s audiovizuální technikou, kuchyňka a tělocvična pro úpolové sporty o celkové ploše 300 m2.
Rezervujte si již nyní ve svých diářích první červnový víkend roku 2005 !

21.10.2004 Vítáme novou členku

Novou členkou KLP se stala Mgr.Lenka Paukrtová.
Absolvovala obor obecná biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, pracuje v mikrobiologické laboratoři OLÚ Albertinum v Žamberku pod vedením prim.MUDr.Jirešové. Na starosti má odečítání a interpretaci výsledků a zavádění nových metod vyšetření. Je v přípravě na atestaci z mikrobiologie.
Záliby má slečna magistra všeobecné, hlavně sport a kulturu. Žije v Dolní Dobrouči.
Přejeme jí, aby se jí mezi námi líbilo!

21.10.2004 - Seminář v Mistrovicích

Přednášející prim.MUDr.Josef Roček absolvoval všeobecné lékařství na LF UK v Hradci Králové v roce 1974. Po promoci nastoupil na interní oddělení nemocnice v Ústí nad Orlicí, po roce zběhl na neurologii. Má atestaci I.a II.st.z neurologie a nástavbovou atestaci z oblasti svého zájmu - EEG a epileptologie. Hraje na baskytaru a jak sám říká, žije spořádaným životem.
Tématem přednášky byly možnosti léčby ischemických mozkových příhod trombolytickou terapií.
V úvodní části zopakoval Dr.Roček epidemiologické údaje o iktech v ČR (rozdělení iktů, riziko stoupá s věkem, přibývá mladých - nejmladším pacientem s iktem v ÚO je 24 letý muž, poměr ischemických a hemoragických iktů je 10 : 1). Připoměli jsme si Rankinovu škálu a Helsingorskou deklaraci (snaha o snížení incidence a mortality a vytváření iktových jednotek).
Základem péče o pacienty s CMP je léčba komplexní, aktivní a útočná.
Dále promluvil MUDr.Roček o trombolytické léčbě dle pravidel schválených v dubnu 2003.
Indikací je mozkový infarkt mezi 18 a 80 lety, terapeutické okno činí 3 hodiny.
Kontraindikací je celá řada: intrakraniální krvácení, subarachnoideální krvácení, neurologický deficit menšího rozsahu, epileptický záchvat na začátku CMP, dřívější CMP a DM, 3 měsíce od poslední CMP,…Důležitá je strategie léčby hypertenze, kdy se TK začíná snižovat pomalu (!!!) až od hodnoty 185/110.
K trombolytické terapii se používá preparát (kdo v Mistrovicích byl, ten to ví).
Nejbližší specializovaná iktová jednotka je v nemocnici v Rychnově n.Kn.
V diskusi se zajímal Dr.Jireš o problematiku opakovaných iktů, Dr.Chocholatý a Dr.Němeček o další kontraindikace a Dr.Horová o doporučení k přednemocniční péči.
Zástupkyně firmy Krka Pharm.Dr.Simona Václavková prezentovala preparát Hipres ( v zahraničí Tenox) 5 a 10 mg.

Vydařený večer s malou účastí členů jsme zakončili dobrou večeří a přátelským posezením.
Z "provozních" záležitostí Klubu lékařů Podorlicka:
1. byla zahájena výroba další série triček se znakem KLP v barvě královská modř
2. MUDr.Severová ( OLÚAlbertinum Žamberk) se po mateřské dovolené opět zapojila do pracovního procesu
3. dohodli jsme se , že na taneční večer 26.11.2004 není potřeba extra společenské oblečení (kravata není nutná). Ještě uvidíme , co tomu řekne hlavní pořadatel ing.Karel Vojta, až se vrátí z cyklistického tréninku na Kanárských ostrovech.

11.10.2004 Tanečky

Z důvěryhodných zdrojů se nám podařilo zjistit následující:

Velké mecheche pořádá ing. Karel Vojta ( Poliklinika Žamberk, s.r.o.) v pátek 26.listopadu 2004 v Mistrovicích (ve čtvrtek 25.11. bude v Mistrovicích tradiční seminář KLP).K tanci i poslechu nám bude hrát Míra Toman, zpívat bude hvězda největší - Jana Hovádková (zubní sestřička t.č. na mateřské dovolené).Hruškovice zajištěna!

III.reprezentační ples lékařek a lékařů našeho regionu se bude konat 21.1.2005 ve Společenském centru Nový Dvůr v Letohradě.Hrát budou Betl Band a ve vinárně skvělí Fathers Of Daughters. Vstupné 250 Kč, vstupenky budou k mání na sekretariátu OS ČLK v Nemocnici Ústí nad Orlicí.

Poznamenejte si , prosím, oba termíny do svých diářů!!!

09.10.2004 Severomoravská chata

Příznivci adrenalinové cyklistiky a milovníci orientačních sportů z řad KLP si dali dostaveníčko v pátek v noci na Severomoravské chatě v Jeseníkách ( www.severomoravska-chata.cz ).
Úkol zněl: dorazit na kole odkudkoli na chatu do 18.30 hod.Jak prosté!
Přesto se to podařilo pouze šesti nejlepším. Vzhledem k dešti , který odpoledne začal a vzhledem k tomu, že jsem si myslel, že co se kol týče jde o vtip, jel jsem zbaběle autem.
Vůbec jsem nelitoval! Déšť se změnil v liják, viditelnost silně poklesla a ve spleti lesních asfaltek Hrubého lesa jsem nabloudil proti plánu 17 km.
Hlavní pole účastníků dorazilo promočené za naprosté tmy přesně ve 20.41. Poslední 3 km
už jenom tlačili (píchlé kolo).Teplé nápoje a pivo spolu s vynikajícím jídlem (smažák, řízek, plíčky, topinky) všem vrátily ztracenou energii.Příjemně jsme poklábosili, Špičkovi zahráli na kytaru, zasmáli jsme se, popili něco alkoholu, naučili se nové písně (např.Budem sbírat flašky), oslavili narozeniny všech přítomných a uběhali paní šenkýřku.
V naučné části jsme si se zájmem poslechli zážitky Špičkových z USA a Čížkových z Ukrajiny.
Ráno po dobré snídani se stateční cyklisté navlékli do mokrých smradlavých dresů a vyrazili do husté mlhy. A pokud se někdo z nich nevrátil, bloudí tam dodnes…

Petr Šrámek

Pár fotografií pro dokreslení atmosféry najdete ve Fotogalerii.

23.9.2004 Seminář v Mistrovicích

Pod patronací českého farmaceutického giganta firmy Zentiva se konal v Mistrovicích první poprázdninový seminář.
Přednášející MUDr.Libor Gabalec z Endoskopie Nemocnice Ústí nad Orlicí zvolil jako téma své přednášky "Gastropatie nesteroidních antirevmatik".
Dr.Gabalec vystudoval LF UK v Hradci Králové. Od promoce pracuje na interním oddělení Nemocnice v Ústí nad Orlicí. Má I.a II. atestaci z interny a nástavbovou atestaci z gastroenterologie.Specializuje se na problematiku zánětů střev. Rád cestuje, rád se učí cizí jazyky a chtěl by se naučit hrát golf.
V první části přednášky se MUDr.Gabalec zaměřil na vztah NSA a GIT.Připomenul účinky a mechanismus působení NSA, nežádoucí účinky NSA na GIT a jako řešení doporučil u dlouhodobého podávání NSA rizikovým pacientů podávání NSA společně s inhibitory protonové pumpy.
V části věnované kasuistikám demonstroval případ 2 pacientek se stenózou tlustého střeva po dlouhodobé léčbě diclofenakem.
V části věnované refluxní chorobě jícnu mluvil Dr.Gabalec o zvyšující se incidenci a prevalenci,příznacích,klasifikaci, nutnosti včasného a adekvátního léčení.
V části věnované Hel.pylori Dr.Gabalec vysvětlil princip dechového testu a indikace k eradikaci Hel.pylori (vředová choroba, malt lymfom žaludku, st.p.operaci rakoviny žaludku,refluxní choroba).
Na závěr promluvil pan doktor na téma Endoskopie a rodinný lékař.Zmínil kontraindikace, komplikace, přípravu pacienta,premedikaci, rtg vyš.,informovaný souhlas, poučení a nutnost doprovodu.
V diskusi (Rusek, Horová, Novohradský) byly zmíněny možnosti chirurgické léčby (fundoplikace), otázky perforací, depistážních testů na okultní krvácení, recidivy Hel.pylori.
Zástupci firmy Zentiva prezentovali následující preparáty:
Helicid, MonoTab SR, Zodac, léčba bolestí :Tralgit,Tralgit SR, Coxtral, Citalec ( +informace o výskytu depresí u pacientů s tělesným onemocněním), Hypnogen, Neurol, Neurol SR, Tiapra, Lozap, Lozap H, Agen, Ramil, Simvacard, Betaxa.
Popřáli jsme vše nejlepším jubilantkám MUDr. Lídě Moravcové a MUDr.Evě Vítkové. Další z jubilantek, MUDr.Jitka Chládková, se omluvila.
Po tradičně dobré večeři nám MUDr.Rusek předal CD se sborníkem přednášek z I.Orlického koloproktologického dne. CD (684 MB) je k dispozici u Petra Šrámka, tel.465 621 551. Část materiálů uveřejníme na našich webových stránkách.

9.9.2004 Vzdělávací sezóna začíná

Konec prázdninového lenošení! Zveme Vás srdečně na zářijové setkání KLP a seminář , který se bude konat ve čtvrtek 23.září 2004 ve vinárně hospody " U Novotnů" v Mistrovicích.
Přednášet bude MUDr.Libor Gabalec na téma "Gastropatie nesteroidních antirevmatik".
Těšíme se na Vaši bohatou účast !

31.8.2004 Jak jsme poprvé (a asi naposled) stáli na stupních vítězů, aneb LBA 2004 očima spokojeného účastníka.

Tak po roce znovu na startu. Vloni se nám nedařilo. Hnali jsme se za nejvzdálenějšími a nejlépe hodnocenými kontrolami, potom přišel defekt...Když nám u Krčmy v Horní Čermné vypršel časový limit, pochopili jsme, že ani nekonečné úsilí nás již nezachrání.
Nejdůležitější je taktika! To si stále opakujeme, sedíce na zemi na dvorku hospody Pod Hradem, před sebou mapu letošního ročníku Bike Adventury.
Ostatní sice již dávno odjeli lovit body, my se ale pořád dohadujeme o nejvhodnější trase.
Nejprve jsme vyškrtali rozhledny. Když tam nedojel ani p.Pořadatel s lampiónkama, těžko tam dojedeme my.
Pak jsme vyškrtali třicítky (tedy třicetibodové kontroly). Přeci se nepovlečem až na Litičák!
Pak jsme vyškrtali dvacítky. Přeci se nepovlečem až k Čenkovicím!
Když jsme následně vyškrtali většinu desítek, zjistili jsme, že nemáme kam jet.
Tak dost! Musíme znovu a lépe. Naší zbraní se musí stát ony slibované tajné prémie! Ale kde budou?
Padesátibodová je jasná. Je to kontrola číslo 9. Proč by jinak p.Pořadatel věšel lampiónek na vrata svého domu? Proběhneme se mu po zahrádce, budeme jej velebit, jak to pěkně vymyslel, možná i nějaké občerstveníčko bude!
A ty zbylé dvě třiceti? Ty přeci budou co nejblíže startu, aby i fyzicky slabší jedinci okusili slast bodového zisku.
Tak jo, trasa je hotová, jedeme.
A už se blíží první kontrola - Dlouhoňovice. Tady ta odbočka u skládky, to bude určitě ona, navíc vidíme nějakého závodníka v dálce mizet v lese. Jedeme asi kilometr, až se cesta začíná ztrácet v mlází. Přijíždějí další závodníci a začíná hromadné hledání kontroly. Tady přece musí být! Prolézáme lesem jak houbaři, rozhrabujeme kupky klestí a koukáme do korun stromů. Nic. Až někoho napadne: že ona to bude ta křižovatka, co byla hned u silnice? Nojo, je tam! A hned prémie 30 bodů navíc. Zvolili jsme dobrou trasu!
Dál znám bezvadnou zkratku do Lukavice. Ostatní pošlapou do kopce až někam k Žirafě, my to v pohodě střihneme kolem Karlovice (nebo Karlovic?).
A hrome, pšenice! Jak to, že družstevníci nemají obilí ještě pod střechou? Šlendrián! No nic, podlezeme ohradník a pojedeme po pastvině. A druhý ohradník. A třetí ohradník. Ale určitě jsme najeli aspoň o 150 metrů míň, než oni.
A už se sápeme na vrata domu čp. 819. Padesát bodů bude doma! Nebude? Tak alespoň deset. Taky potěší.
Projíždíme naším domovským městem. To se pacienti diví, co ti doktoři dnes blbnou!
A už je to tady! Padesát bodů navíc. Nojo, Mistrovice!
Nahoru třicet minut, dolu tři. A už jsme zase v Letohradě. Využíváme znalost místního prostředí a pouštíme se po jeleních stezkách kolem Hůry k rybníčku se světýlkem číslo třináct. Až na to, že některé jelení stezky zemědělci rozorali, to byla dost pěkná cesta.
A rychle dál, ať to stihnem. Cestou si odskakujeme do Šušku pro další desítku a stoupáme na Kočtinu. No konečně! Poslední prémie je naše. Pokocháme se výhledey a sjezdem z Lanšperka a už jsme v uličkách Černovíru. Proti nám stojí muž, evidentně velmi rozveselen alkoholem. "Vy se nějak motáte", povídá nám. "Jděte na stranu, ať mě nezajedete". Ale my se tu skutečně motáme. Má tu být značená cyklotrasa nahoru na letiště, ale není. Už jednou jsme tu bloudili, tak si dnes dáváme pozor. A bloudíme opět. Ale k letišti se dostáváme. Vždyť je to furt nahoru a trocha toho křoví nás nemůže rozházet.
A pak už jen zpět dolů do Černovíra, nahoru na Vadětín, dolů do údolí Sejfů, nahoru na Hranice a přes Hlavnou do hospody na Žampachu. Ještě nám zbylo deset minut času. (A ty rozhodly.)

Iva a Honza Horovi.

29.8.2004 Představujeme vítěze LBA 2004

Luboš Plocek (ročník 1966) závodí za LBC Int.team. Věnuje se převážně mtb maratonům a bike adventure. Ročně na kole najezdí kolem 7tisíc kilometrů.
Vítězný postup byl následující: "Po startu na kontrolu č.4 a jižním směrem po rychlém asfaltu na kontroly 5,12 a 18.Dále ve švihové tempu na hodnotné kontroly 17,16 a 15.
V závěru mi trochu docházely síly a tak shluk kontrol 9,8,7 a 6 přišel vhod."

28.8.2004 II.otevřené mistrovství KLP v Bike Adventure je za námi

Po roce příprav a pilného tréninku se sešli nejlepší z nejlepších v sobotu 28.srpna pod zříceninou hradu Žampach na II.otevřeném mistrovství Klubu lékařů Podorlicka v orientačním cyklomaratonu. Sítem kvalifikací prošlo 30 závodníků . Náročná příprava, zvláště v pátek večer, některé favority vyřadila předčasně ze hry. Proto se za ideálního cyklistického počasí postavilo na start 21 závodníků elitní kategorie.
Sebevědomí soutěžících bylo různé. K vidění byla jak vítězná gesta, tak sklopené pohledy, zpytování svědomí i sliby typu "určitě začnu".
Prezentace letos opravdu odsýpala, všichni přijeli včas, už nás nemohly zastavit ani drobné kapičky deště. Morální oporou všem byl předseda KLP MUDr.Čížek, který, ač nemocen, přijel fandit.
Soutěžící obdrželi startovní čísla, zakreslenou mapu, startovní průkaz a slovní popis kontrol. Po rozbalení mapy se ozývaly výkřiky zděšení. Kontroly na rozhlednách Andrlův chlum, Lázek a Suchý vrch byly i pro na ledacos zvyklé bikery opravdu silná káva. Naštěstí, jak se ukázalo, byl to jen vtip.
V 9.34 LSEČ bylo odstartováno. Soutěžící obdrželi bodové hodnoty kontrol, které si zakreslili do mapy, vymysleli si optimální trasu, aby za časový limit 5 hodin nasbírali na kontrolách co nejvíc bodů a vyrazili vstříc nevšedním zážitkům. Důležité bylo, že se během celého závodu nikomu nic nestalo, žádná kontrola se neztratila a někteří se i s úsměvem na rtech dokázali poprat se závěrečným stoupáním na Žampach.
Výsledky byly směsí očekávání a překvapení. Vítězem se stal po mohutném závěru vzpružen lahvovým Gambrinusem Luboš Plocek (na fotografii uprostřed). V čase 4.46 najel 99 km, na 11 kontrolách nasbíral 240 bodů. Druhý byl v těsném závěsu MUDr.Handl (5.18, 95 km, 11 kontrol, 234 bodů). Na skvělém třetím místě dojeli manželé Horovi ( 4.48 , 62 km, 10kontrol, 210 bodů). Vítězům předal předseda KLP MUDr.Čížek putovní poháry, dorty a spací pytle. Blahopřejeme!
Kompletní výsledky naleznete zde.
Fotografie naleznete v odkazu Fotogalerie.
Po obědě následovala tombola, kde ztrápení závodníci poprvé zažili pocity radosti, které jim daly zapomenout na prožité utrpení v sedle kola.
Děkujeme MUDr.Handlovi za poháry pro vítěze, MUDr.Vítkovi za jednání se sponzorem a bohatou tombolu a firmě Aesculap za sponzoring.
Nashledanou na LBA 2005 !!!

24.8.2004 Lance radí, jak vyhrát LBA 2004

Šestinásobný vítěz TdF a nejlepší cyklista současnosti Lance Armstrong na tiskové konferenci v rodném Houstonu odpovídá na otázku, jak vyhrát II.mistrovství KLP v orientačním cyklomaratonu:
"Nejdůležitější je přijet včas na start. Kdo nebude v sobotu v 9 hodin na Žampachu, nemá šanci.
Důležité je mít s sebou kolo, bez něj to fakt nejde. Taky je potřeba mít lihový fix, sváču na 5 hodin jízdy a pití.
Nezapoměl bych ani na cenu do tomoly.
O ostatní se na dobrých závodech stará pořadatel."
Jakou bych zvolil taktiku? "Na začátku bych jel, co to dá, v půli držel tempo a nakonec zrychlil!", vzkazuje tento sympatický "pošťák" z Texasu.

 
15.8.2004 Poháry pro vítěze
MUDr.Handl, žhavý favorit LBA 2004, představil poháry provítěze.
Děkujeme za tento sponzorský dar.
Poháry budou putovní a jsme zvědavi, kdo se stane jejich prvním držitelem.

14.8.2004 14 dní zbývá do vrcholu sezóny
Již za dva týdny se sejdeme na prestižním sportovním klání - LBA 2004.
Přípravy vrcholí a s radostí Vám můžeme sdělit, že tratě jsou připraveny, cesty suché a sjízdné a ke všem kontrolám se dá dostat na kole.
Startovní čísla jsou vytištěna , zalaminátována, perforována a připravená k distribuci,
upínací pásky na startovní čísla jsou v pohotovosti.
Stejně tak jsou připraveny a smontovány lampióny a kleště, na lampiónech jsou nově napsána čísla kontrol.
Zákres kontrol do map, tisk popisů kontrol a startovních průkazů proběhne v příštím týdnu.
POZOR!!!
Největší změna pravidel v historii LBA:
1.Od letošního ročníku NEBUDOU výkonnostní indexy. Bike Adventure spojuje svůj princip
s Ruskou ruletou , t.j. tři kontroly (nebudete vědět, které to jsou, dokud na ně nedorazíte) budou mít mimo své běžné hodnoty (10,20,30 bodů) bonusy v hodnotě 30,30 a 50 bodů !!! Bonus se přičítá k hodnotě kontroly. Takže volba postupu potřebuje mimo taktické vyzrálosti i pořádný kus štěstí....
2.Pro větší zmatení soutěžících budou mít (letos poprvé) některé kontroly nulovou hodnotu.
Kdo si toho nevšimne, požene se na dané místo zbytečně ! Kontroly s nulovou hodnotou nebudou v terénu označeny lampiónem.
3.Vezměte si s sebou na start permanentní fix (lihový) výrazné barvy. Budete ho potřebovat
k zápisu bodových hodnot do mapy.

12.8.2004 Ceny pro vítěze LBA 2004
Přátelé, věřte mi, bude o co bojovat! Pro první tři místa na LBA 2004 máme letos
připraveny hodnotné ceny - vítězové obdrží (mimo našeho neutuchajícího obdivu)
dort, putovní pohár a spací pytle Husky Libero. Tak neseďte u počítače a běžte trénovat!!!

3.8.2004 - LBA 2004
Informace k Letohrad Bike Adventure - druhému otevřenému mistrovství KLP v orientačním cyklomaratonu.
Termín: sobota 28.8.2004
Sraz: v 9 hod.v restauraci "Pod hradem" na Žampachu, kde bude start i cíl.
Start závodu bude ihned po skončení prezentace! Na prezentaci obdržíte startovní číslo vč.upínacích pásků na kolo, startovní průkaz (pro ražení průjezdu kontrolou) a slovní popisy umístění kontrol.
Po startu určíte nevhodnější taktiku a .......kupředu! Výběr trasy rozhoduje ze 70% o výsledku závodu! Start (a cíl zároveň) je na mapě značen trojúhelníkem.
Časový limit:
5 hodin od startuZa každou započatou minutu nad limit se odečítají 2 body.
Označení kontrol:
Na mapě červené kolečko s číslem kontroly/bodová hodnota (kontrola leží uprostřed kolečka). V terénu kleště na potvrzení průjezdu kontrolou + červeno-bílý lampión .
Bodové ohodnocení kontrol:
10,20,30 bodů.
Výsledky:
Výsledné umístění= (počet bodů x index ) - penalizace za pozdní příjezd. Při rovnosti bodů rozhoduje čas dojezdu do cíle.Čas se měří na celé minuty.
Oběd:
Společný, do 30-ti minut po limitu, v restauraci "Pod hradem".
Vyhlášení výsledků:
Po obědě, hodnotné ceny + tombola startovních čísel .
Závodit se bude na mapě Orlické hory-Bukovohorská hornatina, 1: 50000, JENA Jeseník, 2001.
Letošní ročník bude zaměřen na taktiku výběru trasy a postupů.
Dosud je přihlášeno 34 účastníků, další přihlášky jsou možné u Petra Šrámka na č.tel.465 621 551 nebo na sramek@seznam.cz .
Co s sebou? Kolo a tělo v dobrém stavu, přilbu na kolo, cenu do tomboly (v hodnotě cca 100,-Kč).

17.6.2004 Seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr.Pavel Franc (vpravo) absolvoval LF UK v Hradci Králové. Má atestaci 1.st.z vnitřního lékařství a atestaci z kardiologie. Pracuje na kardiologii v Krajské nemocnici Pardubice, specializuje se na echokardiografii.Bydlí v Pardubicích, mezi jeho koníčky patří sport, hlavně cyklistika na horském kole.
Zástupce firmy Bristol-Myers-Squibb MUDr.Josef Vytlačil (vlevo) absolvoval LF MU v Brně. Po promoci nastoupil jako reprezentant u firmy B-M-S. Věnuje se hudbě, pěstování masožravých rostlin a orchidejí, sbírá minerály.
MUDr.Franc přednášel na téma "Srdce a ledviny". V první části svého vystoupení hovořil o renovaskulárních poruchách způsobených aterosklerotickými změnami nebo displázií art.renalis.
Onemocnění lze nalézt u 1-5 % všech hypertoniků a až u 25 % všech pitvaných osob, často hlavně u osob s ICHS či DM II.
Stenóza tepny se projeví buď hypertenzí nebo poruchou funkce ledvin nebo kombinací obojího.
Diagnóza stenózy je obtížná. Z vyšetření přichází v úvahu MR angiografie,UZ, dynamická scintigrafie, spirální CT či klasická angiografie.
Terapie: PTRA, PTRA + stent, chirurgické metody, farmakoterapie.
Při indikaci k revaskularizaci je třeba brát ohled na příčinu a lokalizaci stenózy, celkový stav a přání pacienta.
Farmakologická léčba zpomalí progresi, ale nevyléčí.
Po revaskularizaci nastává zlepšení TK u 65-85% pacientů.
U pacientů s clearance kreatininu do 132 µmol/l (před revaskularizací) je prognóza dobrá.V druhé části přednášky mluvil Dr.Franc o renální hypertenzi.
Typické je onemocnění parenchymu, naší cílem by měla být hodnota TK pod 130/80 mm Hg.
Dr.Franc upozornil na nebezpečí selhání ledvin při nasazení ACE inhibitorů a jak se mu vyhnout.Na závěr se MUDr.Franc zmínil o mikroalbuminurii, komplikacích a mortalitě u DM II.
Porovnal léčbu fosinoprilem a pravastatinem.

Po odborné přednášce MUDr. Hlaváček upozornil na listopadový termín valné hromady OS ČLK v Ústí nad Orlicí. Valná hromada bude volební a je třeba zamyslet se nad výběrem kandidátů pro volby.
MUDr.Čížek podal informaci o zubních pohotovostech. Od 1.7.2004 bude zubní pohotovost organizovat OS ČSK v Litomyšli. Sloužit budou zubaři ve svých ordinacích dle rozpisu, v sobotu i v neděli od 8 do 11 hodin. Naše oblast zahrnuje Žamberk, Letohrad, Jablonné n.O.,Králíky, Červenou Vodu a nově Lanškrounsko.

MUDr.Šrámek oznámil, že se nepřihlásil tisící návštěvník našich webových stránek.
Fotografie MUDr.Čížka z cyklistické akce Mirotice a okolí jsou od dnešního dne k vidění v sekci Fotogalerie.

Informace k Letohrad Bike Adventure - druhému otevřenému mistrovství KLP v orientačním cyklomaratonu:
Termín: sobota 28.8.2004
Sraz: v 9 hod.v restauraci "Pod hradem" na Žampachu, kde bude start i cíl
Oběd je zajištěn v restauraci.
KLP zakoupil lampiony, kleště a průkazy pro závod, MUDr.Handl z Rychnova n.Kn.(vloni druhý) zakoupil poháry pro vítěze.
Závodit se bude na mapě Orlické hory-Bukovohorská hornatina, 1: 50000, JENA Jeseník, 2001.
Letošní ročník bude zaměřen na taktiku výběru trasy a postupů.
Dosud je přihlášeno 23 účastníků, další přihlášky jsou možné u Petra Šrámka na č.tel.465621551 nebo na sramek@seznam.cz
Vzhledem k tomu, že se o prázdninách nesetkáváme, sledujte informace na www.klp.cz !!!

1.6.2004 Mirotice a okolí 2004 očima Majky Špičkové

I letos, v krásných jarních dnech 27.-30. května jsme absolvovali v čele s naším milým předsedou krásný a náročný cyklistický výlet, tentokrát v okolí starobylého Písku. Až dosud bylo opravdu škaredě, ale věřili jsme, že rosničkáři neslibují hezký víkend jen tak. A taky intuici našeho šéfa na počasí.
Sjeli jsme se individuálně po vlastních osách ve čtvrtek večer v rekreačním středisku Radost v Dolu u Lomu (asi 25 km od Písku). Radost z úspěšného dojezdu byla veliká, což se vždy musí,
i přes únavu z cest, trochu oslavit.Říkám trochu, protože v pátek nás čekalo naplánovaných asi 95 km v sedle, a důsledky se, po dřívějších zkušenostech nemusí vyplatit ( byť bylo Viléma ).
Tak tedy v pátek po vydatné snídani jsme individuálně spánkem občerstveni nastoupili ke startu. Kolem půl 9. vyrážíme někteří směrem na Rožmitál pod Třemšínem, další podle své chuti a možností do širých a krásných koutů, třeba k hradu Zvíkov. Počasí pod mrakem, trošku protivítr (ostatně jako na kole vždy) a frčíme pěkně s kopečka do kopečka. Ó Čechy krásné,Čechy mé...Samé lesy, hory, rovinek málo...Ale je na co koukat, rybníky, nádherná svěží příroda v Podšumaví.
Cestou sbíráme cenná razítka (nejlépe kulatá) z radnic městeček, kterými projíždíme. Máme na to moc hezké vázané knížečky, kluci zelené a holky červené, od editora dr.Čížka. Půvabná náměstíčka a návsi jihočeského baroka: Mirotice, Mirovice, Březnice, Rožmitál po Třemšínem a už se točíme zpět.V Blatné obědváme v hotýlku na náměstí, plné žaludky upravujeme procházkou v parku kolem vodního hradu, kde krmíme krotké daňčí stádečko pod bedlivým dohledem bodygarda, leč s laskavým svolením paní baronky.
A zase cestou necestou už značně utahaní směrem k cíli-
naší ubytovně v Dolu, čas asi17.15 hodin.Honem nezbytná sprcha, kafe, panák na šťastný návrat, a s vidinou slíbeného gulášku pospícháme do osvěžovny v areálu (bezchybné!) na zasloužené jídlo a pivo. Trochu nás to zmohlo, k vlastnímu překvapení končíme večerní sdělování zážitků celkem brzy a postupně upadáme do pelechů.
Ráno je nebe jako šmolka, nezbytná opatření k životu a vyrážíme k II. etapě, rovněž přes 90 km směrem na Horažďovice. Někdo tam, jiní třebas jinam. Náš cíl byla největší opravená zřícenina v Čechách - hrad Rabí, kde zrovna probíhala Rabiáda pro děti, moc hezké a veselé soutěže značných obtížností a názvů, např. Hup do sena, sjezd z hradních zdí na visutém závěsu na laně, běh pod cimbuřím s poklicí na hlavě...Nádherná je vévodící obytná věž, z které je kouzelný pohled do širokého kraje kolem Otavy.
A odtud už zpět na Strakonice, kde opět sbíráme nezbytná razítka, a už hrozně vyhládlí hledáme zdroj energie. Výborná hospůdka při Otavě dodala síly do avízovaných strašáků - 2 táhlých kopců, které zdoláváme a šlapeme k návratu. V Sedlicích nás neomylně vtahuje hospůdka na návsi a protože před námi je jen 5 km celkem sjezdu, hodnotíme etapu a celý den s obrovskou žízní, které nedovolujeme nad námi zvítězit, všichni nadšení, že jsme to zvládli. Zbytek cesty domů už je brnkačka a tentokrát máme na ubytovně večírek na rozloučenou. Osvěženi opět na těle i duchu se scházíme na potlach a hodnotíme zážitky za celý den. Taky pozpíváme a ať je nějaká legrace. A spát, zítra je jen 50 km. Tak se tedy po ránu už s rozdílným nadšením (zvláště ženské části) scházíme k poslednímu výjezdu. Písek si ale přece jen nemůžeme nechat ujít. tentokrát opravdu cestou necestou polem nepolem spěcháme do krásně uloženého historického Písku. Po nábřeží a cyklostezce vybudované po povodních šlapeme k Jelenímu mostu, který je rekonstruován, včetně vzácných soch. Celý blok budov kolem mostu je architektem upraven do tvaru Titanicu se spoustou malých kaváren a hospůdek. procházíme se po kamenné dlažbě centra města, které připomíná to krumlovské a obdivujeme hradby kolem Putimské brány.

A zase honem zpět, zase do kopců k našemu dočasnému útočišti, kde máme již sbaleno. Narychlo sprška, vyhodnocení výletu už u aut, kola na střechu a každý po svém jedeme domů. Ale neloučíme se, vždyť se zase uvidíme na posezení v Mistrovicích a budeme hodnotit a hodnotit. A jako vždy nadšeně a pozitivně. Díky organizátorům. Zase jsme poznali o kus krásné země víc. A s kamarády, kteří jsou spolu rádi.
Tak ahoj zase napřesrok.

19.5.2004 Mirotice a okolí

Sedmatřicet přihlášených se vydá ve čtvrtek 27.května pokořit letošní ročník cyklistické akce KLP nazvaný Mirotice a okolí.
Po přesunu auty po trase Havlíčkův Brod-Pelhřimov-Tábor-Písek-Sedlice-Mužetice máme zajištěno ubytování v rekreačním zařízení "Radost" v osadě Dol u Sedlic.
Snídaně je v ceně.
Na každý den je připravena jedna nepovinná trasa. Individuální program je možný.
Trasy:

1.den(28.5.), odjezd v 8 hod, délka trasy 80km
Dol-Lom-Mirotice-Neradov-Boudy-Rakovice-Slavkovice-Mirovice-Boješice-Řeteč-Nestrašovice-Dobrá Voda-Březnice-Přední Poříčí-Pňovice-Rožmitál p.T.-Bezděkov-Vševily-Pročevily-Hudčice-Bělčice-Blatná-Lapač-Pacelice-Lom-Dol


2.den(29.5)odjezd v 8 hod, délka trasy 85km
Dol-Mužetice-Sedlice-Čekanice-Lažany-Doubravice-Nahošín-Mečichov-Horažďovice-Malé Hydčice-Bojanovice-Rabí-Žichovice-Nezamyslice-Frymburk-Volenice-Novosedly-Katovice-Pracejovice-Strakonice-Domanice- Radomyšl-Rojice-Sedlice-Mužetice-Dol3.den(30.5), odjezd v 9 hod, délka trasy 40km
Dol-Holušice-Kožlí-Soběšice-Podolí-Čížová-Písek a zpět (zakončení cca ve 14hod)Všem účastníkům přejeme mnoho kilometrů a namů bez nehody a hezké počasí!

18.5. 2004 - Tisícák
Blíží se čas, kdy počítadlo (vlevo dole) zaznamená přístup jubilejního tisícího návštěvníka na naše webové stránky.
Prosíme šťastlivce, který sestřelí tisícovku, aby nám napsal na klp@klp.cz kdy a jak se mu to povedlo. Za odměnu obdrží čestné uznání "Střelec KLP", drobnou plastiku s lékařskou tématikou a startovné zdarma na mistrovství KLP v orientačním cyklomaratonu LBA 2004.

13.5.2004 - seminář v Mistrovicích
Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly…
Smutnými slovy zahájil MUDr.Špička čtvrteční seminář v Mistrovicích. Předseda Dr. Čížek se účastnil přijímacích zkoušek na VŠ, jako by mu dosažená kvalifikace nestačila…
Osiřelí členové KLP se v hojném počtu zúčastnili tryzny v Mistrovicích.
Náš smutek se snažili zmírnit zástupci firmy Krka.
Přednášející PharmDr.Simona Václavková není paní doktorka , ale slečna doktorka. Absolvovala Farmaceutickou fakultu MU v Brně, doktorát získala z technologie léků. Pracuje jako odborný zástupce firmy Krka, žije v Olomouci, hraje na klavír, mluví francouzsky a peče skvělé bábovky.
Mgr.Dan Šindler absolvoval Fakultu tělesné kultury (+biologii) na UP v Olomouci. Pracuje jako odborný zástupce firmy Krka, žije v Olomouci. Mezi jeho koníčky patří sport, hlavně vysokohorská turistika (chystá se na výstup na Mont Blanc).
Dr.Václavková prezentovala preparát Asentra (setralin), antidepresivum ze skupiny SSRI.
Jedná se o lék účinný a citlivý, zvláště vhodný pro ženy (není anorgasmus a pokles libida) a starší pacienty, s jednoduchým dávkováním. Diskusi rozpoutala otázka , zda antidepresiva podávat u premenstručního syndromu mužům nebo ženám.
Mgr.Šindler představil lék Lanzul (lansoprazol) - rychle účinkující inhibitor protonové pumpy.Jedná se o (alespoň dle výrobce) rychle, spolehlivě a bezpečně účinkující preparát.
Technickou pomoc realizoval celý večer Mgr. Michael Fiedler - budiž mu věčná sláva!
Po večeři následoval volná zábava, z níž přinášíme následující fotografie:

Závěrem vydařeného večera lze konstatovat, že kdo nezůstal do dvaadvacáté hodiny o hodně přišel.
Doufáme, že se magistři Fiedler a Šindler stanou účastníky LBA 2004 a firma KRKA hlavním sponzorem!!!
Firma pan Fogla v Žamberku vytiskla nové Osobní knížky cyklisty. 2 ks obdrží manželé Špičkovi, 1 ks Dr. Němeček a 1 ks zůstává volný pro případného zájemce.
Fotografickou část cyklistické akce v Miroticích zachytí pohotovým objektivem MUDr.Čížek, slovním komentářem ho doprovodí MUDr.Špičková.
Organizační sdělení: nezapomeňte, že do října 2004 musíte ze zákona zaslat na referát zdravotnictví Krajského úřadu v Pardubicích výpis z rejstříku trestů a potvrzení svého praktického lékaře, že jste zdravotně způsobilí vykonávat svoji profesi v dané odbornosti( vyhláška MZ, která určuje onemocnění, při nichž nelze vykonávat profesi PL, PLDD či PZL dosud nevyšla).

7.5.2004 "Letohradka" je za humny

Letohrad Bike Adventure -druhý ročník mistrovství KLP v orientačním cyklomaratonu se kvapem blíží. Termín zůstáva tradiční, t.j. poslední sobota v srpnu (letos 28.8.).
Na přípravě tratí se pracuje a neoficiální zprávy říkají , že start a cíl budou v restauraci "Pod hradem" na Žampachu.
Vzhledem k loňským zkušenostem bude uzávěrka přihlášek s nezměněným startovným 100,-Kč na semináři v Mistrovicích ve čtvrtek 17.6.2004.
Pozdější přihlášení je možné za zvýšené startovné 200,-Kč, přihlášky na místě v den závodu
za 300,-Kč. Zaplacené stratovné se nevrací, nýbrž kolektivně propíjí.
Případné dotazy zodpoví Petr Šrámek na tel.465 621 551 nebo na sramek@seznam.cz
Ukázka přihlášky je zde:

Přihláška na 2.mistrovství KLP v Bike Adventure
Jméno, příjmení…………………………………
Pojedu: sám
s………………………………….
Svou výkonnost hodnotím indexem…………….

15.4.2004 Seminář v Mistrovicích
Přednášející MUDr.Martin Kouda studoval nejprve silnoproud s maturitou. Po základní vojenské službě absolvoval 2.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje na Chirurgické klinice 2.LF UK a FN Motol v proktologické skupině vedené prof.Hochem. Mimo medicíny patří mezi jeho koníčky hra na housle a na kytaru ( country a bluegrass).
Dr.Kouda přednášel o hemoroidech - nejčastějším onemocnění konečníku.Po připomenutí patogeneze onemocnění , kdy zmínil 11 vyvolávajících faktorů (vč.hereditární a familiární genové mutace), klasifikaci (zevní x vnitřní x smíšené, I.-IV. stupeň) a symptomatologii (hlavně jasně červená krev na papíru či stolici) promluvil pan doktor o dg. a dif.dg.hemoroidů
(perianální maraska, prolaps rekta, anální fisury, neoplasie, píštěle, abscesy, kondylomata,…).
Po přehledu komplikací promluvil Dr.Kouda o terapii konzervativní (úprava formování stolice, venotonika a vasoprotektiva, lokální masti a čípky) i terapii chirurgické (sklerotizace, Barronova technika, proud, laser, kryo, operace: Milligan a Morgan, Ferguson, Parks, Whitehead, Long).
Závěr: Neodborné ošetření může vést k chirurgicky nesnadno korigovatelnému ošetření!

Následovala bohatá diskuse, v níž na straně KLP vystoupili MUDr.Rusek (Červená Voda), pořadatel koloproktologického kongresu na Dolní Moravě (www.sweb.cz/kongres-orlicko), propagátor léčby Hemoronem, dále MUDr.Stráník (poliklinika Žamberk) za pamětníky léčby hemoroidů a MUDr.Junková (nemocnice Rychnov n.Kn.) za stoupence doporučení gastroenterologické společnosti. MUDr.Kouda se s námi podělil o zkušenosti v péči o svou perianální krajinu. Ing.Zemanová, zástupce firmy Servier, prezentovala mikronizované venotonikum Detralex. Po krátké přestávce a jednání v kuloárech následovaly po odstoupení dosavadního výboru KLP volby nového předsednictva na další pětileté období.
V tajných volbách byli zvoleni:
MUDr.Petr Čížek, předseda (95,46 % hlasů)
MUDr.Jiřina Jirešová , pokladní (100% hlasů)
MUDr.Jan Špička, revizor (100% hlasů)
Blahopřejeme!!! Po jídle následovala volná zábava.
Další organizační sdělení:
1. Za slavnostní večer včetně odměn jsme utratili cca 64 000 Kč.
2. Na cyklistickou akci KLP do Mirotic je přihlášeno 35 lidí.
3. Letohrad Bike Adventure bude tradičně poslední sobotu v srpnu.
4. Předsedovi se na novém kole jezdí dobře. Letos už má 28 namů.

7.4.2004 Pětikilo

MUDr.Eva Rýcová se probudila do běžného všedního dne. Den ubíhal jako jaždý jiný, pacient střídal pacienta. Přesto paní doktorka cítila, že se stane něco mimořádného.
Již skončila pracovní doba, již se smrákalo. Dr.Rýcová usedla znavena k počítači, navštívila www.klp.cz , podívala se na počítadlo a v oku se jí zaleskla slza štěstí. Stala se jubilejní pětistou návštěvnicí webových stránek Klubu lékařů Podorlicka!!!
Poprvé v životě něco vyhrála! Tričko s logem KLP jí předal předseda MUDr.Čížek na semináři v Mistrovicích 15.4.2004.
Blahopřejeme !!!

26.3.2004 Společenský all inclusive večer k 10-tému výročí založení KLP

Večer s tancem, vrcholný společenský zážitek, jsme prožili v příjemném prostředí sálu hostince U Novotnů v Mistrovicích v pátek 26.března. Již před devatenáctou hodinou beznadějně plné parkoviště ukazovalo na nebývalou účast členů KLP a rodinných příslušníků.
A bylo se opravdu na co těšit!
Po ubytování (pro toho, kdo chtěl přespat) a odložení svršků v šatně ( i takové zařízení U Novotnů mají) jsme netrpělivě čekali na zahajovací projev předsedy MUDr.Čížka.
Projev byl takový, jak předseda slíbil, tj. stručný.
Po předsedovi se k mikrofonu postavila skupina Kapky z Červené Vody. Skvěle zahráli několik písní ze svého repertoáru. Není divu, že si posluchači vytleskali přídavek.
Jejich vystoupení v létě pod širou noční oblohou musí být báječným zážitkem.
Následovala technická přestávka a po ní nádherné vystoupení kouzelníka pana Miloše Bednáře z Letohradu (pořadatelům zatrnulo, neboť během pauzy se kouzelník při nácviku jednoho kouzla ztratil).
Mistr předvedl kouzla, nad nimiž se tajil dech!
Vykouzlil holuba z novin, nechal zmizet prsten, předvedl několik karetních triků a další a další zázraky po zásluze odměněné bouřlivým potleskem. Do svého kouzlení zapojil i publikum.
Děti pana Bednáře předvedli báječnou iluzi, při níž si svázaná a spoutaná asistentka během několika vteřin oblékla sako Dr.Novohradského. Neuvěřitelné!
Vrcholem Mistrova vystoupení bylo sekání ruky gilotinou. Na bramborách předvedl funkci celého zařízení a pak se nám tajil dech, když statečná Dr.Vítková prostrčila ruku otvorem gilotiny. SEK !!! Mrazivé ticho následovaly výkřiky úlevy… Ruka zůstala celá!!!
Mistrovi i Dr.Vítkové blahopřejeme. Bylo to poprvé v historii kouzelnictví, kdy se tento trik povedl!!! Spolu se servírovanou večeří se Dr.Vítek ujal odměňování zasloužilých funkcionářů KLP.
MUDři Jirešová, Špička a Šrámek dostali balíčky a pak následoval vrchol oficiální části večera. Po poděkování Mgr.Čížkové (děkovali jsme, že umožňuje manželovi věnovat se KLP) jsme odměnili našeho milovaného předsedu MUDr.Čížka. Petr založil KLP, celých deset let stál v jeho čele a věnoval činnosti KLP stovky hodin svého života. PETŘE DĚKUJEME !!!
Spolu se slibem, že mu v příštích volbách odevzdáme svůj hlas jsme předsedovi předali trekové kolo Superior . Jde o špičkový model kola pro cykloturistiku s odpruženou přední vidlicí , komponenty Shimano Deore a takovými lahůdkami , jako je ScotchLite v pláštích kola (na snímku vidíte, že plášte na snížené viditelnosti "svítí", což výrazně zvyšuje bezpečnost cyklisty). Až předseda nasadí nejtěžší převod 48-11 nebude mu nikdo stačit. Po večeři se rozpoutala nefalšovaná zábava. Multiinstrumentalisté bratři Bílí z Králík spustili vodopád tanečních melodií a šlo se trsat.
Líčko na líčko, kapka na baru…Báječný večer!

Součástí večera byla též bohatá tombola, v níž každý něco vyhrál. Kdo by byl snad zklamán výhrou, nebyl určitě zklamán vtipnými komentáři na seznamu cen.
Vydařený večer skončil (jak jinak) k ránu pro naprostou únavu účastníků.
Osm členů tvrdého jádra (tzv. ultras) pilo rum na schodech do pěti hodin.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této vydařené akce.
Vzhledem k all inclusive charakteru večera lze konstatovat, že letošní členské příspěvky
jsme už úspěšně propili.
Fotografie naleznete ve fotogalerii

25.3.2004 Kdo sestřelí pětikilo ???

Blíží se čas, kdy počítadlo (vlevo dole) zaznamená přístup pětistého návštěvníka na naše webové stránky.
Prosíme šťastlivce, který sestřelí pětistovku, aby nám napsal na klp@klp.cz kdy a jak se mu to povedlo.Za odměnu obdrží tričko KLP.

24.3.2004
Páteční společenský večer s hudbou k 10.výročí vzniku KLP začne ve velkém sále hostince U Novotnů v Mistrovicích v 19 hodin.
Na úvod nás přivítají Kapky z Červené Vody. Po nich vystoupí kouzelník p.Bednář. Předvede své umění
včetně vrcholného čísla - sekání ruky (sanita bude v záloze). Po krátkých proslovech a předání odměn zasloužilým činovníkům bude hrát k tanci a poslechu osvědčený multiinstrumentalista pan Bílý z Králík.

16.3.2004 Vyšel almanach k 10-tému výročí založení KLP!

Na jednatřiceti stranách se dočtete o historii i současnosti Klubu, prohlédnete si fotografie ze společných akcí, dozvíte se vše o členech (vč.fotografií)...
Almanach připravili Petr Čížek , Jiřina Jirešová a Petr Šrámek.
Tisk provedl p.Kirschbaum v Žamberku.
Každý člen obdrží jeden výtisk.Další výtisky obdrželi zástupci samosprávy v regionu, hejtman, ředitelka VZP a další VIP.

15.3.2004
Blahopřejeme PharmDr.Josefu Stejskalovi k novému zaměstnání. Pracovat bude u firmy Laboratories Fournier a aby se s námi nevídal moc často, má na starosti Plzeň a okolí.
Zdá se, že Smecta , Tanacan, Fortrans a Dysport jsou out.
In je Lipanthyl a Flamexin.

26.2.2004 Seminář v Mistrovicích
Přednášející MUDr.David Skorunka absolvoval LFUK v Hradci Králové. Je druhoatestovaným psychiatrem, specializuje se na psychoterapii (rodinnou terapii). Pracuje v Ústavu sociálního lékařství LFUK Hradec Králové a v privátní psychiatrické praxi v Rychnově n.Kn. (Poliklinika ve Svatohavelské ulici).Sám sebe označuje za filmového maniaka, mezi jeho oblíbené filmy patří např.Americká krása či Tygr a drak.
Dr.Skorunka pohovořil o diagnostice a léčbě depresí, vlivu deprese na somatická onemocnění a depresi jako nežádoucím účinku léků.
Zmínil se o léčbě akutní, pokračovací a udržovací, komunikaci jako základu úspěšné léčby, lékových interakcích a vlastních zkušenostech psychiatra.
ZÁVĚR: Každý má alespoň 1x za život diagnostikovatelnou duševní poruchu.
Zástupci firmy Zentiva prezentovali Citalec - nejpředepisovanější antidepresivum v roce 2003, Neurol, Hypnogen, Lozap, Lozap H ( s diuretikem), Agen, Ramil, Zodac, Helicid, Azitrox, Febiru, Betaxu a Simvacard.
Sestry Syrovátkovy nám promítly u večeře fotky z Bali.

Zaplatili jsme (někteří s úsměvem) členské příspěvky, kola v Miroticích, uzavřeli jsme přihlášky na slavnostní večer 26.3., poplatili tombolu, odhlasovali úhradu almanachů a odměn pro funkcionáře KLP.

Tvrdé jádro (tzv.Ultras) zůstalo do zavíračky a podívalo se antidepresivům až na dno.

18.2.2004 - Společenský večer k 10. výročí založení KLP
Srdečně Vás a partnera(ku) zveme na společenský večer,
který budeme pořádat při příležitosti 10. výročí vzniku KLP.
Termín konání: 26. března 2004, 19.00 hod. Mistrovice, U Novotnů>
Doporučujeme společenský oblek. V hostinci je možné přespat. Prosíme všechny zájemce o účast, aby vyplnili závaznou přihlášku a odevzdali ji nejpozději do konce února Dr. Špičkovi. Žádáme účastníky, aby přispěli malým dárkem
(v hodnotě 100-200 Kč) do tomboly - doručit Dr. Moravcové či Dr. Špičkovi do 15.3.04. Možná přijde i kouzelník!!!

16.2.2004 - Cyklistická akce 2004
Srdečně Vás zvu na cyklistickou akci:
Mirotice a okolí 2004
Termín konání: 27. - 30.5.2004.
Cyklistická akce začne ve čtvrtek 27. května 2004 odpoledne přesunem do jižních Čech. Ubytování je zajištěno v rekreačním zařízení Radost v osadě Dol u Sedlic. Přesun individuálně osobními automobily.
Na ubytování budeme vybírat zálohu 500,- Kč na osobu.
Prosím všechny zájemce, aby vyplnili závaznou přihlášku a odevzdali mně ji spolu se zálohou na ubytování ve výši 500,-
Info o Miroticích a okolí na www.mirotice.cz

14.2.2004 Členské příspěvky
Členský příspěvek KLP na rok 2004 činí: 500,- Kč.
Příspěvek je třeba uhradit do konce února 2004 Dr. Jirešové nebo Dr. Čížkovi, nejlépe na únorovém setkání v Mistrovicích.
Prosíme naléhavě o dodržení termínu!!!

13.2.2004 Osobní knížka cyklisty
Protože se objevili další zájemci o účast v cyklistické soutěži KLP, je možné se ještě dodatečně přihlásit u Dr. Marie Špičkové v Králíkách a domluvit s ní výrobu osobních knížek cyklisty a jejich úhradu.

10.2.2004
Do rubriky Odkazy byl přidán odkaz na domov důchodců Červená Voda.
(www.domov-svzdislavy.cz)

5.2.2004
Práce na přípravě almanachu ukončeny!
Autorský tým Jirešová, Čížek, Šrámek ukončil sběr, třídění a zpracování osobních dat, fotografií a historického materiálu.
Vydání almanachu k 10-tému výročí založení Klubu lékařů Podorlicka už nestojí nic v cestě! (doufám...)

Novinky na webu: pozvánka do Mistrovic na 26.2., sekce Členové je kompletní včetně fotografií a seznamu bývalých a zemřelých členů, kompletní je též Cyklistická soutěž KLP. Byla doplněna historie setkání na Dolní Moravě. V části Semináře - archiv naleznete seznam všech seminářů od roku 1994.

29.1.2004

V příjemném prostředí hostince U Novotnů v Mistrovicích proběhlo vyhlášení výsledků Cyklistické soutěže KLP za rok 2003.
Slavnostního aktu se ujal MUDr.Špička, který předal vítězům poháry a ostatním soutěžícím ceny útěchy. V malém zlatém a malém stříbrném poháru zvítězil MUDr.Čížek, druhé místo obsadil MUDr.Vítek a bronzová příčka patří MUDr.Vítkové. Kompletní výsledky naleznete zde.
Vítěz MUDr.Čížek navštívil 143 měst a najel cca 2700km. Nejdál byl na Plzeňsku, nejvíc bodů nasbíral na Městských úřadech, kde se seznámil s mnoha starosty, tajemníky i řadovými úředníky a šířil slávu KLP po orgánech samosprávy. Největší krize ho potkala 16.8. (nejteplejší den za posledních cca 100 let), kdy mu na Svitavsku nestačily ani 4l tekutin.
Zatímco souboj o první dvě místa se víceméně očekával, třetí místo Evy Vítkové je překvapením. Na otázku co ji motivovalo k tomuto skvělému úspěchu odpověděla:"Jezdím s Jarkem, nemusím doma pracovat a ještě mi koupí oběd!"

Projednali jsme vydání almanachu a program večera k 10-tému výročí založení KLP.
Zdravé jádro se rozešlo, když se malá ručička blížila k půlnoci.
Fotografie z podařeného večera naleznete ve Fotogalerii.>

18.1.2004
V sekci Fotogalerie si od tohoto datumu můžete prohlížet fotografie z činnosti KLP za uplynulých 10 let, které pro Vás pořídil a upravil náš milovaný předseda MUDr. Petr Čížek.

15.1.2004
Szeretettel üdvözöljük sorainkban, az Alsó-orlicei Orvosok klubbjában, új tagunkat, Dr. Nagy Tündét.
(Vítáme v řadách Klubu lékařů Podorlicka nového člena - MUDr.T. Nagyovou). Nagy doktornő a zsamberki Albertinum szakgyógyintézetben dolgozik.
(Paní doktorka pracuje v odborném léčebném ústavu Albertinum v Žamberku.) >Kívánjuk, hogy sorainkban jól érezze magát és hogy minél gyakrabban találkozhassunk vele a szakmai tárgyalásaink során.
(Přejeme jí, aby se jí mezi námi líbilo a těšíme se, že se s ní budeme pravidelně setkávat na našich akcích.)

15.1.2004 Seminář v Mistrovicích
MUDr.Hlavová absolvovala LF UK v Hradci Králové.Po promoci se věnovala patologii (provedla na 350 sekcí).Dále vedla její dráha přes chirurgii k urologii.Pracuje v privátních praxích ve Vysokém Mýtě, Lanškrouně, Žamberku a nově v Rychnově n.Kn.
Z přednášky vybíráme:
Dr.Hlavová upozorňuje na komplikace fimóz, parafimóz a na včasnou dg.torze varlete. Dále se zmínila o zánětech prostaty u cyklistů, vlivu plenkových kalhot a estrogenů z hormonální antikoncepce žen na vývoj varlat a současném pojetí th.benigní hyperplazie prostaty(farmakoterapie vs.otevřená vs. transuretrální prostatektomie). Zmínila též onkologickou problematiku a léčbu erektilních disfunkcí.
Varikokéla je jen na jedné straně (účastníci semináře vědí na které).
U žen léčí chlamydiové infekce makrolidy + enzymy a zmiňuje léčbu inkontinence.
Důležité u infekcí: pít, čůrat a léčit.
Na závěr nám paní doktorka předvedla autotrakční lehátko a několik cviků, nad kterými se tajil dech.
Mgr.Daoudová z firmy LEK Pharma pohovořila o léčbě streptokokových infekcí a ATB Ospen a Ospamox.
Jako host vystoupil MUDr.Lužný s problematikou posuzování zdravotního stavu u odvodového řízení branců.

14.1.2004
MUDr. Nováková zjišťovala možnosti rekondičních pobytů v lázních Velichovky. Pobyty jsou do 15. 3. 2004 s 30% slevou. Více informací u MUDr. Novákové nebo na www.velichovky.cz

13.1.2004
Dovolujeme si obrátit Vaší pozornost na webové stránky www.sweb.cz/kongres-orlicko .
Získáte zde informace o koloproktologickém kongresu, který se bude konat díky obrovské
iniciativě MUDr.Ruska (www.volny.cz/rusekdr ) koncem dubna na Dolní Moravě.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004