Klub lékařů Podorlicka
Dnes má svátek:
Příští seminář v Mistrovicích se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2019 od 18.hodin.
 
 
AKTUALITY

 

11. 4. 2019 – seminář v Mistrovicích

Prim. MUDr. Genovéfa Almássy (na fotografii vlevo) pochází ze Svätého Juru (SVK), absolvovala LF UK v Bratislavě a po promoci nastoupila do psychiatrické nemocnice v Pezinku (největší psych. zařízení na Slovensku). Kromě atestace z psychiatrie má i psychoterapeutický výcvik. Věří v lidské sebeuzdravení. Profesně se věnuje (mimo jiné) těžším poruchám osobnosti a poruchám příjmu potravy. Svůj čas nedělí na pracovní a volný, ale mimo práci se věnuje svým dětem, lidovkám, plete, vaří, střílí z luku a jezdí na hippies festivaly.
Tématem přednášky byla Kognice. Na úvod jsme se dozvěděli, jak funguje proces poznání, v jakém vztahu je hypotalamus, hippocampus a šedá kůra mozková a jak nás ničí vysoká hladina kortizolu při dlouhodobém stresu (depresivní pseudodemence). Dále jsme se dozvěděli, jaký je vztah kognice a  věku , co je to vrozená a získaná inteligence či jaký je vliv věku a stresu na paměť. Paní primářka též zodpověděla nevyslovenou otázku trápící každého z nás: „ Co je normální zapomínání?“.
Zajímavá byla pasáž věnovaná vlivu léků na kognici. Ten může být pozitivní i negativní.
 Jaké jsou nefarmakologické faktory pro zlepšení kognice? Především přiměřený pohyb, kognitivní trénink (křížovky, sudoku), strava, životní styl, meditace, zdravé pití alkoholu. A závěr? Prokognitivní životní styl není nákladný !!
V další části přednášky nás energií sršící paní primářka seznámila se změnami, které uskutečnila na psychiatrickém oddělení Olú Albertinum od svého nástupu do funkce a s dalšími plány rozvoje.
Sponzorem večera byla dánská firma Lundbeck zastoupená paní Anitou Prixovou (na fotografii vpravo). Představila nám firmu a prezentovala preparáty Cipralex, Ebixa, Abilify Maintena a Brintellix.

Ve společenské části hojně navštíveného večera jsme popřáli našim jubilantům MUDr. Ivě Horové a MUDr. Jiřímu Haltmarovi zdraví, štěstí, pohodu a dlouhá léta.  Máme vás rádi!

7.3.2019 -  seminář v Mistrovicích

Mgr. Simona Hybšová pochází z Brna, kde též absolvovala obor psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Po promoci pracovala v Prev-centru v Praze, nyní je zaměstnankyní Charity (hospicový tým a mateřské centrum) a ZŠ Komenského Letohrad (školní psycholog). V práci jí baví vše. Má 3 děti, ve volném čase čte ráda detektivky a má ráda výtvarno.
Volná diskuse byla zaměřena na téma  „Psychosomatický pacient“. Probrali jsme otázky  prožívání úzkostí, práci s emocemi, problematiku dlouhodobého stresu, provázení  nemocí , benefity z nemoci  (zájem okolí, lepší postavení v rodině) i problematiku předávání pacientů dál. („Jsou tady další lidé, kteří vám mohou pomoci“)
Ing. Daniel Novák z Pojišťovny VZP a.s. nás seznámil s problematikou pojištění profesní odpovědnosti provozovatele ambulantního zdravotnického zařízení a novinkami pro rok 2019.

Přivítali jsme nové členy KLP MUDr. Zuzanu Padalíkovou (PL), MUDr. Blanku Šeligovou (oftalmologie) a MUDr. Ondřeje Kužela (PL).

7.2.2019 – seminář v  Mistrovicích

Přednášející MUDr. Miloš Baše pochází z Rychnova nad Kněžnou, absolvoval LF UK v Hradci králové.
Pracoval delší dobu na interním oddělení nemocnice Rychnov nad Kněžnou, posledních 10 let pracuje jako ambulantní kardiolog. Ve volném čase se věnuje rekreačnímu sportu a turistice.

Ve své  přednášce se MUDr. Baše s pečlivostí sobě vlastní věnoval problematice HDL a LDL cholesterolu, resistentní hypertenzi, fibrilaci síní aj. Svou prezentaci prokládal snímky z Vysokých Tater.
 
Upozorňujeme na termín placení členských příspěvků (do konce měsíce u MUDr. Nosálové).


10.12.2018 – Krásné vánoce !

Přejeme Vám krásné svátky vánoční!
Přejeme Vám pevné zdraví, finanční jistotu a úsměv na rtu.

Přejeme Vám šťastný rok 2019!

6.12.2018 – seminář v Mistrovicích

Adventně laděný seminář v Mistrovicích, oheň v krbových kamnech..
Ing. Antonín Nekvinda ze Sdružení Neratov  (www.neratov.cz) nás v poutavé a vtipné prezentaci provedl historií i současností tohoto stále populárnějšího poutního místa v Orlických horách. Sdružení Neratov vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené poutní místo smíření v Neratově, jehož poutní tradice sahá až do 17. století. Hlavní oblasti činnosti Sdružení Neratov jsou: rozvoj plnohodnotného života v kdysi vysídlené osadě Neratov, obnova poničeného poutního místa smíření, pomoc lidem s postižením a lidem, kteří jsou sociálně znevýhodněni - sdružení provozuje chráněné bydlení pro lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, chráněná pracoviště zaměstnávající lidi s různými formami postižení , pomoc opuštěným dětem a dětem s postižením.8.11.2018 – seminář v Mistrovicích

MUDr. Miroslav Koblížek pochází z Letohradu. Na střední škole exceloval v matematice, probojoval se na Mezinárodní matematickou olympiádu. Přesto se rozhodl pro medicínu, vystudoval 2. LF UK v Praze. Po promoci nastoupil do Ústavu patologie a molekulární medicíny ve FN v Motole. Ve volném čase se věnuje aktivně hudbě a turistice.
Historicky nejmladší přednášející v dějinách KLP nás provedl Kazuistikami mladého patologa. V zajímavé prezentaci doprovázené perfektním výkladem nás Dr. Koblížek seznámil s desítkou zajímavých případů, mezi kterými nechyběl lymfom, vaskulitida, angiosarkom, tu žaludku či anencefalie. Na odlehčení jsme mohli vidět fotografie z cest, konkrétně z Albánie, Kyrgyzstánu a Tibetu.
Ve společenské části jsme popřáli hodně zdraví a pohody jubilantce MUDr. Vendulce Nosálové. Děkujeme za bohaté občerstvení. Vzhledem k datu nemohla chybět ani svatomartinská husa.


11.10.2018  - seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D. pochází z Prahy. Po promoci na FVL UK v Praze nastoupila na I. interní kliniku k prof. Klenerovi. Nyní pracuje na III. interní klinice VFN,  kde se věnuje obezitologii a v rámci výzkumu nádorovým markrům. Ve volném čase se věnuje tenisu, společenskému tanci a zahrádce. Ráda též vaří podle receptů, které má od pacientů.
Tématem přednášky byla Obezita –vážný, ale řešitelný problém.  V úvodu přednášející zavzpomínala na profesora Šonku ( www.sonkuvden.cz). Výskyt obezity stoupá, obezita s sebou nese další komorbidity. Dr. Svobodová zmínila metabolický syndrom  a vše s ním spojené.
Jak na obezitu? Hlavní je motivace a stanovení reálného cíle (typ postavy je geneticky determinován). Léčbou je individuální mozaika. Dieta je zásadní, včetně zapisování jídelníčku, který by měl být šitý na míru. Důležité jsou též typy jídelního chování a stimuly k jídlu (hlad, chuť, stres) a co dělá pacient po jídle (pivo, posezení bez večeře,…). Pohyb je nezbytný, je to i dobré antidepresivum. A každý pohyb se počítá! Bezplatné konzultace ohledně pohybu a nejen pohybu můžete najít na www.vstj.cz. Spánek je nutný a spánková apnoe je vážným problémem. Bez dobré psychické pohody to též nejde (deprese, stres,…)Léky jsou pomocnou berličkou, a to jak léky malabsorbční,  tak anorektika). Chirurgie (metabolická chirurgie, bariatrická léčba) je indikována mezi 18 a 60 rokem, BMI nad 40, opakované selhání diet.
Sponzorem večera byla firma Pharma Swiss zastoupená Ing. Jiřinou Plachou. Ta prezentovala kombinovaný preparát bupropionu a naltrexonu Mysimba.
Jak už to u přednášek o obezitě bývá, pořádně jsme se nacpali při závěrečném rautu.


6.9.2018 – seminář v Mistrovicích

Přednášející Dr. Miloslav Červený pochází z Klatov. Po absolvování molekulární biologie na PřF UK v Praze nastoupil jako odborný asistent na katedře fyziologie LF UK v Plzni. Poté několik let šéfoval klinické mikrobiologii a ATB středisku v nemocnici Klatovy. Má I. a II. atestaci z mikrobiologie a ve volném čase rád zahradničí. Byť až z Klatov, navštívil nás již podruhé!
Tématem přednášky byly dvě zoonózy: Klíšťová meningoencefalitida (KME) a Lymská borelióza  (LB) – co mají společného a čím se liší?
KME je virová infekce přenášená z hlodavce klíštětem obecným na člověka. U nás výskyt kolísá, nejvíc je jí na Vysočině a v jižních Čechách. K přenosu stačí i krátké přisátí. Byl popsán i přenos tepelně neopracovaným mlékem. Onemocnění často probíhá inaparentně. Abortivní forma je asi v 5 % případů. V první fázi se podobá chřipce, po 10- 12 dní trvající mezifázi následuje vlastní projev onemocnění (meningitis, meningoencefalitis, bulbární forma). Terapií je důsledný klidový režim a symptomatická léčba. Komplikacemi jsou obrny, postencefalitický syndrom, snížená kvalita života. Prevencí je vyhnout se styku s klíštětem, světlé oblečení, repelenty, přechodové zóny bez vegetace a očkování např. vakcínou FSME-IMMUN.
LB je bakteriální onemocnění, infikováno je 10-20% klíšťat, přisátí musí trvat minimálně 24 hod. Jde o polysystémové onemocnění, vysoké hladiny protilátek přetrvávají i léta po vyléčení, takže laboratorní vyšetření nemá žádný smysl. Lze se nakazit i opakovaně. Přednášející nám promítl celou řadu fotografií erytému LB a boreliového lymfocytomu. Lékem volby je doxycyklin v plné dávce po dobu 21 dní.
Sponzorem večera byla firma Sandoz zastoupená Monikou Francovou.
Seminář byl hojně navštíven. Bylo nám ctí přivítat nové členy KLP, kteří výrazně sníží náš věkový průměr. Jsou jimi praktičtí lékaři MUDr. Tereza Kuželová, MUDr. Zuzana Padalíková a MUDr. Ondřej Kužel.

Dovolujeme si Vás upozornit, že příští seminář se uskuteční 11. října, tedy o týden později než bylo původně avizováno!

31.7.2018 - Ohlédnutí za cyklistickou akcí 2018

Letošní cyklistická akce KLP proběhla v jižních Čechách za krásného počasí. Ubytování v rekreačním zařízení Avia sice mělo nějaké mouchy, zato kuchyň byla výborná. Zásadnějším nedostatkem byl pouze kolaps chladícího zařízení na pivo.  Akce se nesla v duchu výrazné infiltrace elektrokol mezi účastníky – nastoupený trend bude zřejmě pokračovat. Plánované trasy tentokrát absolvovala naprostá většina lidí. Největší perličkou bylo bezesporu cestování s elektrokoly Vítkových. Po příjezdu do tábora ve čtvrtek Jarda zjistil, že si zapomněl doma klíčky od kol a protože se nenašla žádná schůdná varianta, jak dostat kola z nosiče, tak pro klíčky museli Vítkovi zpátky domů. Vše ale stihli a v pátek ráno již stáli na startu.

31.5.2018 – cykloakce KLP

Vážení přátelé,
termín letošní cyklistické akce KLP: Písecko 2018 se přiblížil na dosah. Dovolte mi
podat Vám několik organizačních informací. Cyklistická akce proběhne v plánovaném
termínu, tedy 7.6. až 10.6.2018. Sraz účastníků je ve čtvrtek 7.6.2018 navečer Ubytování je zajištěno
v Rekreačním středisku Avia ve Varvažově nedaleko obce Ostrovec.
Ráno 8., 9. a 10.6.2018 je zajištěna snídaně, večer 8. a 9.6.2018 večeře (oboje v ceně
pobytu). Časy podávání jídel upřesníme na místě. Veškeré další stravování si zajišťuje každý
sám, včetně večeře 7.6.2018. Přeprava kol po vlastní ose. Účastníci se navzájem domluví, jak
si přepraví kola a sebe sama. Parkovné se neplatí.
Přibližný program:
Na každý den bude připravena jedna trasa. Kdo nebude chtít tuto trasu absolvovat, musí si zvolit
individuální program. Protože nás je více než dost, bude žádoucí jezdit roztroušeně po skupinkách.
Každý jezdí opatrně a snaží se vyhnout zranění!!! V rámci této akce není organizována první pomoc
zdravotnická ani technická!!!
 
1. den (pátek, 8.6.2018), odjezd v 8.30 hod.,

délka trasy cca 80 km
RS Avia Varvažov - Ostrovec - Zvíkovské Podhradí – Kučeř – Květov – Branice – Veselíčko – BERNARTICE – Radětice – BECHYNĚ – Hvožďany – Dražíč – Nemějice – Slabčice - Olešná - Podolsko – Temešvár – Jamný – Kašina Hora – Dolní Záhoří – Vlastec – Oslov – Zvíkovské Podhradí – RS AviaVarvažov

 
2. den (sobota, 9.6.2018), odjezd v 9.00 hod.,

délka trasy cca 65 km

RS Avia Varvažov – Ostrovec – Nevězice – Probulov – Orlík nad Vltavou – Kostelec nad Vltavou – Slavoňov – Kovářov – Vepice – Vládyčín – Krchov – PETROVICE – Šumava – Varta – MILEVSKO – Osek – Květov –Kučeř – Zvíkovské Podhradí – RS Avia Varvažov


3. den (neděle, 10.6.2018), volno, individuální program

Každý nechť si vezme náhradní duši do kola. Mobilní telefon s sebou. Doporučené mapy: Edice Klubu českých turistů, mapy číslo 39, 71 nebo turistický autoatlas Česko 1:100 000. Klubová trička s sebou. Kytaru berou Špičkovi a dle možností další.

Petr Čížek


10.5.2018 –seminář v Mistrovicích

Tradiční mistrovický seminář, tentokrát ve vlastní režii KLP, nám přijel zpříjemnit svým vyprávěním kardiolog MUDr. Milan Dunaj. Zajímavé vyprávění doprovázené krásnými fotografiemi nás zavedlo na Bali a za domorodci na Papui. Jako bonus jsme mohli spatřit i ochutnávku fotografií z putování za památkami prvních křesťanů v Etiopii.
MUDr. Stráník nás všechny pozdravuje z lázní a připomíná blížící se Mezinárodní hudební festival v Letohradu.
Ve společenské části jsme popřáli hodně zdraví, sil a pohody jubilantce MUDr. Heleně Dubské. Děkujeme též za bohaté občerstvení.


12.4.2018 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Zita Hucková se narodila v Boskovicích. Absolvovala LF UK v Hradci Králové. Po promoci nastoupila na psychiatrické oddělení nemocnice ve Znojmě. Má atestaci I. st. z psychiatrie, funkční zkoušku z psychoterapie a spoustu výcviků (KBT, hypnóza, TFT). Ordinaci má v poliklinice u sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou. Ve volném čase jezdí ráda na koni.
V první části přednášky se Zita věnovala hypnóze. Hypnotických transů můžeme za den zažít několik, např. při četbě či dalších aktivitách. Posthypnotický příkaz vyplníme, jen když s ním vnitřně souhlasíme, proto nefunguje např. u vězňů. V historickém exkursu jsme se dozvěděli např. to , že S.Freud nebyl dobrým hypnotizérem, či to, že v USA je hypnóza uznanou léčebnou metodou od roku 1956. Zajímavé bylo i vyprávění o vědomí a podvědomí. Kde lze hypnózu použít? U fobií, stresu, úzkosti, závislosti, zlozvyků, zpracování emocí, úlevě při bolesti, ve stomatologii i porodnictví. Hloubka hypnózy se dělí do 6 stádií, nejvíc se používají první dvě. Kontraindikací hypnózy je epilepsie, požití alkoholu a RS.
TFT je metoda, která „eliminuje rušivé frekvence v našem myšlenkovém poli“. Ač se jedná o non lege artis metodu, přináší prováděna zkušeným vyškoleným lékařem výsledky u alergií, migrén, bolestí, chutí, strachu, lítosti, emocí či potřeby kontroly.
V bohaté diskusi jsme se dozvěděli o hromadné hypnóze, proč hypnóza nefunguje na poslance, jak dlouho trvá a co stojí.

Ve společenské části večera jsme popřáli hned dvěma oslavencům, kterými byli  MUDr. Marta Beranová a MUDr. Petr Šrámek.

8.3.2018 – seminář v Mistrovicích

Přednášejí MUDr. Eva Hlaváčková (ano, myslíte si to dobře, snacha MUDr. Josefa Hlaváčka)se narodila v Krnově. Celý život prožila v Brně, kde absolvovala LF MU. Po promoci nastoupila na pediatrii Dětské nemocnice Brno. Má atestace z pediatrie a z alergologie a imunologie. Pracuje ve FN U svaté Anny v Brně. Ve volném čase se věnuje rodině a dětem.
Tématem přednášky byly Primární a sekundární imunodeficity a jejich diagnóza a léčba. Na úvod jsme si zopakovali základní fakta o imunitním systému (imunita specifická a nespecifická, buněčná, humorální). Primární deficity jsou vzácné, závažné, mají genetický podklad, je jich kolem 320. Sekundární imunodeficity jsou důsledkem základního onemocnění, jsou časté a mají mírnější průběh. Vůbec nejlépe by bylo mluvit o imunodisregulaci.
Projevy PID mohou být imunitního, revmatologického, dermatologického, pneumologického, gastroenterologického charakteru. Důležité je být seznámen s 10 varovnými znaky PID. Klinicky se jedná o závažné infekty a komplikace, oportunní patogeny a neadekvátní reakci na léčbu. Diagnóza vychází z rozsáhlých laboratorních a genetických vyšetření.
Kombinované imunodeficity se manifestují zpravidla do 1-2 let věku. SCID končí transplantací kostní dřeně.
Protilátkové imunodeficity jsou typické pro věk 6 měsíců a dále, typické jsou časté infekce. Brutonova agamaglobulinemie je vázána na chromozom X, anamnestický význam má údaj o časném úmrtí chlapce v rodině. Běžná variabilní imunodeficience CVID je typická rekurentními infekty, terapií je substituce gamaglobuliny a podpůrná ATB terapie. Selektivní  deficit IgA má výskyt 1:400, typickou manifestaci mezi 4-7 rokem, pozor při transfuzích! Naproti tomu THI má nejasnou příčinu a spontánně se upraví.  DiGeorgeův syndrom s výskytem 1:4000 postihuje srdce a velké cévy a zároveň buněčnou imunitu.
Deficity komplementu: HAE typický nesvědivým otokem, nereaguje na antihistaminovou léčbu, zmizí sám za 2-4 dny, typický pro …náctileté. Porucha manózu vážícího lektinu je typická vyšší frekvencí banálních infekcí.
Z buněčných imunodeficitů připomněla přednášející poruchu fagocytózy (záněty, sepse), chronickou granulomatózu (porucha tvorby reaktivních metabolitů kyslíku, vznikají abscesy, granulomy). Terapií je ATB profylaxe a následně transplantace kostní dřeně.
Syndromologické stavy (WAS, syndromy se zvýšenou lomivostí chromozomů)nereparují DNA a mají sklon k malignitám.
Antiinflamatorní stavy, jako např. PFAPA  s atakami trvajícími 3-5 dní cca 1x za 2 měsíce, nereagují na ATB a léčí se Prednisonem 1g/kg t.hm.
Co NENÍ typické pro primární ID? Infekce močových cest, infekce v návaznosti na školní docházku a dobrá odpověď na léčbu.
Léčba primárních imunodeficitních stavů zahrnuje IVIG, SCIG, ATB profylaxi, HSCT, genovou terapii a transplantaci kostní dřeně.
Jako typického zástupce sekundárních imunodeficitů uvedla MUDr. Hlaváčková sekundární hypogamaglobulinemii.
Diskutovali jsme na téma podávání imunoglobulinů.
Ing. Daniel Novák, obchodní ředitel Pojišťovny VZP a.s., nás podrobně seznámil s pojištěním „Smluvní lékař“ a dalšími zajímavými produkty pojišťovny.
Ve společenské části večera jsme popřáli hodně zdraví a štěstí jubilantce MUDr. Stáně Veselé.


8.2.2017 – seminář v Mistrovicích

Mgr. Simona Hybšová pochází z Brna, kde též absolvovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity. Po promoci pracovala v Prev-centru v Praze, jako školní psycholožka na Letohradském soukromém gymnáziu, nyní je zaměstnankyní Charity. V práci jí baví vše. Má 3 děti, ve volném čase čte ráda detektivky a má ráda výtvarno.
Ve velmi uvolnění a pohodové atmosféře jsme si povídali na téma syndromu vyhoření, aneb jak hořet a nevyhořet. Pobavili jsme se při tříminutovém testu odolnosti proti stresu, neboť tlak a stres jsou častou příčinou vyhoření. Jaké jsou příznaky vyhoření? Somatické projevy (bolesti hlavy, zad, poruchy spánku, potíže s trávením), emoční příznaky (přecitlivělost, labilita, plačtivost), poruchy sociálních vztahů (osamělost, izolace) a kompenzace (čím víc nemůže, tím víc maká). Často se objevuje nechuť až odpor k práci, pracovní přetíženost.  Je třeba oddělit práci a volný čas, jinak vzniká frustrace, ztráta zájmů a koníčků. Jedna část problému je na straně situace, druhá na straně osobnosti. Svou roli hrají i zážitky z dětství, pocity méněcennosti vedoucí až k syndromu pomocníka (upřednostňování druhých, odvozování své hodnoty od chvály druhých). Nezanedbatelný je vliv emocí. Pokud to jde, je dobré se z emocí vypnout, být neutrální.
Jaká je prevence syndromu vyhoření? Práce se stresem, fyzické cvičení, relaxace, práce s dechem, popovídat si, nechtít být perfektní. Nic nám nepomůže (nebo jen na chvíli) alkohol, návykové látky, shopování, zajídání….
Pokud by byl život jako krychle, kde máme pevnou půdu pod nohama, nad sebou mravní přesah, před sebou perspektivu, za sebou oporu a po stranách vztahy osobní a pracovní, je dobré, aby nám žádná ze stěn nechyběla.

Hezké to bylo. Večeře byla též chutná. MUDr. Nosálová vybrala členské příspěvky na rok 2018.

10.12.2017 – Krásné vánoce !
Přejeme Vám krásné svátky vánoční, hodně sněhu, radost z blízkých lidí a jejich dárků.

Přejeme Vám pevné zdraví, finanční jistotu a úsměv na rtu.

Přejeme Vám šťastný rok 2018 !


7.12.2017 – seminář v Mistrovicích
Na tradičním mistrovickém semináři nás přivítaly naše stálice, zástupkyně firmy Servier, Ing. Andrea Květoňová a Mgr. Kateřina Foretová.
V obsáhlé přednášce se věnovaly výhodám kombinační léčby. Stejně obsáhlá byla i následná diskuse, kde jsme si vyměňovali naše zkušenosti s různými kombinacemi.
Dále zástupkyně firmy Servier připomněly preparáty  Prestarium, Prestarium Neo, Prestarium Combi, Prestarium Neo Combi, Indapamid, Detralex a Prestance.
Účastníci sjezdu Oblastního sdružení ČLK nás informovali o dění na právě skončeném shromáždění, včetně novinek týkajících se elektronického receptu.
Předseda MUDr. Čížek vybral přihlášky na Cykloakci KLP 2018 (Písek a okolí) a vyhrožoval, že půjde o cykloakci poslední. Částečně za to mohou rebelové Šrámek a Němeček, kterým se nechce šlapat do kopce a dožadují se Podunajské cyklostezky. Tak uvidíme….


9.11.2017 – seminář v Mistrovicích
Na tradičním čtvrtečním semináři v Mistrovicích, který byl tentokrát ve vlastní režii KLP, nás MUDr. Jiří Haltmar seznámil s aktuálními změnami ve zdravotnictví, konkrétně s chystanou úhradovou vyhláškou na rok 2018, se změnami v legislativě od 1.11.2017 ohledně pracovně lékařské péče, s aktuálními informacemi o zavádění poukazu pracovní neschopnosti  pro Úřad práce a s dalšími radostmi, které se na nás chystají.

Dovolujeme si připomenout, že začátek příštího semináře se mimořádně posouvá na 19.15 hod!!!

5.10.2017 – seminář v Mistrovicích

Za obtížných podmínek (výpadky proudu) se MVDr. Přemysl Gross bravurně zhostil své role přednášejícího. Promítl nám krátká videa z národních parků na západě USA.
V romantické atmosféře hořících svící jsme popřáli jubilantce MUDr. Haně Hurdesové vše nejlepší a pevné zdraví k významnému životnímu jubileu.


7.9.2017 – seminář v Mistrovicích

První poprázdninový seminář v Mistrovicích se nesl ve slavnostním duchu. Doyen KLP MUDr. Zdeněk Stráník slavil významné životní jubileum, ke kterému jsme mu z celého srdce popřáli vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu…

Přednášky se ujal MVDr. Přemysl Gross, který nám promítl fotografie ze svého putování po západě Spojených států. Pěkná podívaná! Od Salt Lake City přes národní parky či dno Grand Canyonu až do San Franciska.


11.5.2017 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Martin Kubrycht se narodil v Mostu. Žije v Pardubicích, vystudoval lékařskou fakultu v Hradci Králové, pracuje na kardiologii v nemocnici v Pardubicích, má atestaci z kardiologie. Vede poradnu pro rezistentní hypertenzi.  Mezi jeho koníčky patří sport a  rodina (čekají třetí dítě). Již v Mistrovicích dvakrát přednášel.

Tématem přednášky byla Hypertenze: dva problémy, jedno řešení. Na úvod přednášející pohovořil o hypertenzi a dyslipidémii. Pouze 70% léčených pacientů dosáhne správných hodnot. Výhodou je používat v léčbě fixní kombinaci léků, a to z mnoha důvodů. Pan doktor se zmínil o třech molekulách a jejich vlastnostech u léku Lipertance (atorvastatin, perindopril, amlodipin).
V kazuistikách nám přednášející představil čtyři zajímavé případy ze své poradny pro rezistentní hypertenzi. Hlavně paní, se kterou si padli do oka, a která v 76 letech zhubla 20 kg, vzbudila náš obdiv.
Sponzorem večera byla firma Servier.


9.5.2017 - Cyklo akce KLP - Mýto 2017

Vážení přátelé, termín letošní cyklistické akce KLP: Mýto 2017 se přiblížil na dosah. Dovolte mi podat Vám několik organizačních informací. Cyklistická akce proběhne v plánovaném termínu, tedy   15.6. až 18.6.2017. Sraz účastníků je ve čtvrtek 15.6.2017 navečer v rekreačním a školícím středisku Svatý Štěpán v Cheznovicích. Cesta: Žamberk-Praha-Mýto (okres Rokycany)- Cheznovice. 
Ubytování je zajištěno v rekreačním a školícím středisku Svatý Štěpán v Cheznovicích. Každý se ubytuje po příjezdu sám podle rozpisu, který jsem si dovolil učinit (bez titulů). Nelze je měnit! 
 Ráno 16., 17. a 18.6.2017  je zajištěna snídaně, večer 16. a 17.6.2017 večeře (oboje v ceně pobytu). Časy podávání jídel upřesníme na místě. Veškeré další stravování si zajišťuje každý sám, včetně večeře 15.6.2017. Přeprava kol po vlastní ose. Účastníci se navzájem domluví, jak si přepraví kola a sebe sama. Kola se budou uschovávat v chatičkách. Parkovné se neplatí.  
Přibližný program:    Na každý den bude připravena jedna trasa. Kdo nebude chtít tuto trasu absolvovat, musí si zvolit individuální program. Protože nás je více než dost, bude žádoucí jezdit roztroušeně po skupinkách. Každý jezdí opatrně a snaží se vyhnout zranění!!! V rámci této akce není organizována první pomoc zdravotnická ani technická!!!  

1. den (pátek, 16.6.2017), odjezd v 8.30 hod., délka trasy cca 80 km, částečně po cyklostezkách       Svatý Štěpán – Cheznovice – Kařez – Zbiroh – Týček – Žebrák – Točník – Bzová – Skryje – Slapnice – Čilá – Hradiště – Zvíkovec – Prašný Újezd – Hlohovice – Vejvanov – Pajzov – Lhota pod Radčem – Těškov – Mýto – Svatý Štěpán

2. den (sobota, 17.6.2017), odjezd v 9.00 hod., délka trasy cca 50 km, částečně po cyklostezkách    Svatý Štěpán – Mýto – Holoubkov – Svojkovice – Rokycany – Kamenný Újezd – Hrádek – Dobřív – Strašice – Těně – Zaječov – Komárov – Kařízek – Cheznovice – Svatý Štěpán 

3. den (neděle, 18.6.2017), volno, individuální program  
   Každý nechť si vezme náhradní duši do kola. Mobilní telefon s sebou. Doporučené mapy: Edice Klubu českých turistů, mapy číslo 33, 34 nebo turistický autoatlas Česko 1:100 000 nebo mapy přiložené k instrukcím. Klubová trička s sebou. Kytaru berou Špičkovi a dle možností další.                                 

Petr Čížek


6.4.2017 – seminář v Mistrovicích

MUDr. Martin Parma se narodil v Hranicích na Moravě, absolvoval LF UK v Hradci Králové. Po promoci nastoupil na chirurgii do Rychnova nad Kněžnou. Po čase zakotvil na gynekologii, z tohoto oboru má atestaci I. a II. stupně.  Nyní pracuje ve své soukromé ordinaci v Žamberku. Ve volném čase se věnuje rodině (má tři děti), rybaří, jezdí na kole.
Přednášející navázal na svou loňskou přednášku týkající se ženské inkontinence a chirurgických možností řešení (zavádění pásky pod uretru). V současné době se zavádějí pásky 3. generace (pouze 4 cm dlouhé). Na poliklinice v Žamberku provedl MUDr. Parma již více než 100 zákroků.


9.3.2017 – seminář v Mistrovicích

Přednášející MUDr. Jana Hrubešová pochází z Kolína. Medicínu studovala na lékařské fakultě v Brně. V Brně v nemocnici U Milosrdných bratří také zahájila svoji lékařskou praxi.
Od roku 2001 pracuje ve FN v Hradci Králové, od roku 2003 se věnuje problematice bolesti a od roku 2011 je vedoucí lékařkou algesiologického centra FN. Má 3 dospělé děti. Mezi její koníčky patří sport, hlavně volejbal a hudba.
Ve své zajímavé přednášce Terapeutické přístupy k pacientovi s chronickou bolestí
se věnovala komplexnímu přístupu k problematice bolestí. Probrala léčbu nesteroidními antiflogistiky, slabými i silnými opioidy, zmínila léčbu tekutým ozónem.
Téměř s každou bolestí lze účinně bojovat. Důležitá je chuť léčit. Základem léčby je navození důvěry mezi lékařem a pacientem. Správné a včasné zahájení léčby bolesti prokazatelně zlepšuje prognózu onemocnění. Vždy je důležité stanovení dosažitelných cílů a včasné odeslání pacienta na specializované pracoviště. Neméně důležité je znalost postupů a nežádoucích účinků.
Na závěr se paní doktorka zmínila o čínské medicíně a zážitcích ze stáže v Šanghaji.


9.2.2017 – seminář v Mistrovicích

Seminář ve vlastní režii KLP se nesl v duchu cestovatelském. MUDr. Milan Dunaj nás svými fotografiemi a vyprávěním zavedl nejprve k protinožcům na Nový Zéland. Mimo jiné nám poradil, jak se dá vydělat na placení pokuty za rychlou jízduJ A protože baterie notebooku vydržela, jako bonus jsme viděli fotografie z Afriky, konkrétně z putování za lvy a z výpravy za gorilami.
MUDr. Nosálová vybrala členské příspěvky. Jistě máte všichni zaplaceno!